Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
J1507  Info block
Verpleegkunde pediatrie en neonatalogie  Info block
Andere benamingen
Verpleegkundige kinderverzorging (m/v)  Info block
Kinderverzorger (m/v)  Info block
Verpleegkundige in een kinderopvangdienst (m/v)  Info block
Kinderverzorger-crècheverantwoordelijke (m/v)  Info block
Kinderverzorger-verantwoordelijke kinderopvang (m/v)  Info block
Kinderverzorger-verantwoordelijke kinderdagverblijf (m/v)  Info block
Kinderverzorger-verantwoordelijke van een kinderopvangdienst (m/v)  Info block
Coördinerend kinderverzorger kinderopvang (m/v)  Info block
Kinderverzorger in het ziekenhuis (m/v)  Info block
Kinderverzorger-verantwoordelijke van een crèche (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de behandeling van kinderen van 0 tot 15 jaar volgens de medische vereisten (verpleegkundige verzorging, ...) of het beleid van de organisatie (kinderopvang, crèche, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren (hulpkinderverzorger, hulpverzorger, onthaalmoeders, ...), een opvangdienst leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het diploma van kinderverzorgster. De vaccinaties voorzien door het wetboek van volksgezondheid zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in zorginstellingen (ziekenhuis, ...) of kinderopvangdiensten (crèche, kinderkribbe, ...) in contact met kinderen en families. Je werk varieert naargelang de dienst (kraamafdeling, crèche, ...), de doelgroep (gezonde of zieke kinderen, kinderen met een beperking, ...) en de interventie (verpleegkundige verzorging, preventie, ...). Je hebt soms flexibele of onderbroken werktijden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Moedermelkbank  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Nachtwerk  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie verzamelen over de leefomgeving en de gezondheidstoestand van het kind  Info block
Het kind informeren over de werking van de dienst, de organisatie of het soort verzorging, de duur van de hospitalisatie, ...  Info block
De evolutie van het kind opvolgen
Veranderingen in de gezondheidstoestand of risicosituaties identificeren
De ouders, het verzorgingsteam of de sociale diensten informeren  Info block
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en groepsregels  Info block
Acties lanceren over gezondheidsopvoeding voor ouders of medewerkers van de kinderopvang  Info block
Samenwerken met alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel te realiseren  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Kinderpsychologie  Info block
Ontwikkelingsfasen van het kind  Info block
Communicatietechnieken  Info block
Stressbeheersingstechnieken  Info block
Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken op een kraamafdeling  Info block
Kinderchirurgie  Info block
Thuisverpleging  Info block
Neonatologie  Info block
Pediatrie  Info block
Reanimatietechnieken  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Vigilantie traject  Info block
De klinische toestand van een kind opvolgen
Verpleegkundige zorg verstrekken
Het verzorgingsdossier bijwerken  Info block
De behandeling van een pasgeboren kind organiseren
Een pasgeboren kind onderzoeken of helpen bij dit onderzoek  Info block
Biologische staalname  Info block
Protocollen voor het toezicht op pasgeborenen  Info block
De activiteiten van de kinderen coördineren in een opvangdienst (crèche, kinderopvang, ...)  Info block
Groepsanimatie  Info block
Een netwerk van onthaalmoeders opvolgen (erkenningsaanvragen, opleidingen, advies, ...)  Info block
Het budget van een organisatie beheren  Info block
Budgetbeheer  Info block
Opleidingen geven  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3221