Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 12-12-14
K110301  Info block
Coaching persoonlijke ontwikkeling en welzijn  Info block
Andere benamingen
Adviseur aromatherapie (m/v)  Info block
Adviseur persoonlijke ontwikkeling (m/v)  Info block
Adviseur kruidentherapie (m/v)  Info block
Adviseur naturopathie (m/v)  Info block
Adviseur fytotherapie (m/v)  Info block
Adviseur reiki (m/v)  Info block
Energeticus (m/v)  Info block
Beoefenaar etiopathie (m/v)  Info block
Beoefenaar auriculotherapie (m/v)  Info block
Beoefenaar bio-energie (m/v)  Info block
Beoefenaar Chinese geneeskunde (m/v)  Info block
Beoefenaar irisdiagnostiek (m/v)  Info block
Beoefenaar reflexologie (m/v)  Info block
Beoefenaar kinesiologie (m/v)  Info block
Beoefenaar shiatsu (m/v)  Info block
Beoefenaar voetreflexologie (m/v)  Info block
Coach persoonlijke ontwikkeling (m/v)  Info block
Coach welzijn (m/v)  Info block
Herborist (m/v)  Info block
Huwelijksconsulent (m/v)  Info block
Reflexologist (m/v)  Info block
Reflexoloog (m/v)  Info block
Relaxoloog (m/v)  Info block
Sofroloog (m/v)  Info block
Yogatherapeut (m/v)  Info block
Definitie
Werkt rond de ontwikkeling van persoonlijke krachten (fysisch, psychisch, ...) volgens de beoefende specialiteit (sofrologie, naturopathie, yoga, ...). Tracht het evenwicht en het welzijn van de persoon te bevorderen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: coaching organiseren en een praktijk leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Nagaan waarom de persoon op consultatie komt
De omgevingsfactoren afbakenen
Over de prestatie informeren (technieken, doelstellingen, kostprijs, ...)  Info block
- Luistert naar het verhaal van de persoon zonder zich te laten meeslepen
- Vraagt door naar problemen, oorzaken en achtergrond
- Geeft informatie over wat de persoon kan verwachten en wat niet  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Begeleidings- en interventiemodaliteiten voorstellen voor de verdere sessies (relaxatie, muziek beluisteren, ...)  Info block
- Stelt de wensen en noden van de persoon vast (fysisch, psychisch, …)
- Luistert naar de eerdere ervaringen van de persoon
- Raadt de persoon een behandeling aan of af
- Stelt een werkplan op volgens de werkwijze en filosofie van de beoefende specialiteit
- Verkrijgt het akkoord van de persoon
- Wijst de persoon door voor medisch advies bij het bereiken van de beroepsgrens  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Kennis van psychologie  Info block
Kennis van relaxatietechnieken  Info block
Kennis van stressbeheersingstechnieken  Info block
Kennis van fysiologie  Info block
Communicatieacties organiseren  Info block
- Bepaalt de inhoud en vorm van de communicatieactie
- Geeft uiteenzettingen voor groepen
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Neemt deel aan colloquia
- Voert promotie
- Maakt gebruik van drukwerk, regionale media, website, ...
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Aromatherapie, kruidentherapie, fytotherapie  Info block
Auriculotherapie, irisdiagnostiek  Info block
Bio-energie  Info block
Etiopathie  Info block
Fasciatherapie  Info block
Kinesiologie  Info block
Chinese geneeskunde  Info block
Naturopathie  Info block
Relaxatie, sofrologie  Info block
Reiki  Info block
Shiatsu  Info block
Sofrologie  Info block
Tai Chi  Info block
Yoga  Info block
Mindfulness  Info block
Domein:
Reflexologie  Info block
- Voert een anamnese uit
- Inspecteert en observeert de reflexzones
- Evalueert de reacties op het bewerken van reflexzones  Info block
Kennis van de reflexzones  Info block
Kennis van reflexologietechnieken  Info block
Coachen van een doelgroep:
Particulieren  Info block
Werknemers  Info block
Beroepssporters  Info block
Een individuele sessie of een groepssessie organiseren (relaxatie, improvisatieoefeningen, ...)
De deelnemer(s) begeleiden  Info block
- Motiveert de deelnemers (deelnemen, volhouden, veranderen van levenswijze, …)
- Stemt de omgeving en het materieel af op de behandeling en de deelnemer(s)
- Geeft instructies aan de deelnemer(s)
- Observeert de reacties van de deelnemer(s )
- Bouwt oefeningen geleidelijk aan op
- Corrigeert deelnemer(s) bij de uitvoering van oefeningen
- Stuurt de sessie bij indien nodig  Info block
Kennis van hypnosetechnieken  Info block
De filosofische grondslagen, stromingen, ... aan de beoefenaars van een discipline overbrengen  Info block
- Maakt beoefenaars enthousiast voor de discipline
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Geeft advies voor nazorg in de toekomst  Info block
Klanten adviseren en informeren over producten
Producten verkopen  Info block
- Legt de link naar de behoeften van de klant
- Raadt de klant producten aan of af (allergie, …)
- Geeft informatiemateriaal mee (stalen, brochures, ...)
- Overtuigt de klant tot een aankoopbeslissing  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Huwelijksadvies organiseren (selectie van profielen, presentaties, ...)  Info block
- Stelt een profiel op van de deelnemers
- Vraagt naar wensen, verwachtingen, eerdere ervaringen, ...
- Stelt een afsprakenkader op met de deelnemers
- Volgt het resultaat van voorgestelde kandidaten en afspraken op
- Stuurt de matching bij  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt boekhoudkundige programma's
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, ...)
- Verzamelt aan- en verkoopfacturen
- Berekent omzetcijfers
- Besteedt de boekhouding uit en volgt deze op
- Stelt een begroting op en beheert het budget
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Maakt een inventaris op
- Beheert de verzekeringen
- Komt fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Fitness- of welnesscentrum  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
Welzijnszorg  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in praktijken, verenigingen, soms in samenspraak met gezondheidspersoneel, opvoedend personeel, ... en in contact met de personen met een zorgbehoefte  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Coaching persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2634, 3255