Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1202  Info block
Kinderopvang coördineren  Info block
Andere benamingen
Begeleider van jonge kinderen (m/v)  Info block
Begeleider-animator van jonge kinderen bij een organisatie voor kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider-coördinator kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider-assistent-verantwoordelijke kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider-verantwoordelijke kinderopvang (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kinderopvangnetwerk (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en realiseert educatieve activiteiten om het leren en de ontwikkeling van het kind te bevorderen volgens de pedagogische keuzes van de organisatie. Volgt de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een kinderopvangverblijf, kinderopvangnetwerk, kinderopvangdienst leiden, de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (rijksdiploma kinderopvoeder).  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvangcentra, ziekenhuizen, gespecialiseerde opvangorganisaties, ... Je komt in contact met jonge kinderen en hun familie en werkt samen met verschillende betrokkenen (kinderverzorgers, begeleiders, kinderoppassers, externe betrokkenen, ...). Je jobinhoud varieert naargelang het type organisatie (ziekenhuis, crèche, ...) en de doelgroep (gezonde kinderen, zieke kinderen, kinderen met een handicap, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren  Info block
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Medisch-psychologisch centrum  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Leer- en speelvoorziening (bibliotheek, spelotheek, ...)  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Welzijnszorg  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Educatieve projecten uitwerken  Info block
Educatieve projecten uitwerken volgens de kenmerken van een organisatie en het doelpubliek  Info block
De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren  Info block
Spel-, ontwikkelings- en leeractiviteiten organiseren
De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten  Info block
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en groepsregels  Info block
De ontwikkeling van kinderen observeren, moeilijkheden identificeren en informatie uitwisselen met het team en de ouders  Info block
Ouders en medewerkers adviseren en sensibiliseren over opvoeding en het voorkomen van mishandeling, analfabetisme en thuisrisico’s  Info block
Activiteitenrapport opstellen  Info block
Luister- en omgangstechnieken  Info block
Burgerlijk recht  Info block
EHBO  Info block
Kinderpsychologie  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Technieken voor lichaamsexpressie  Info block
Persoonsverzorging  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Prestaties of diensten reserveren  Info block
Evenementen organiseren  Info block
Onderhandelen over prijzen  Info block
Ouders informeren over de werking van een opvangdienst en de integratie van de kinderen tijdens de aanpassingsperiode organiseren  Info block
Boekhoudkundige gegevens doorgeven  Info block
Familiedossiers opvolgen  Info block
Interinstitutionele projecten uitwerken of de acties van het kinderopvangnetwerk binnen een regionale instelling coördineren  Info block
Management  Info block
Projectbeheer  Info block
Een contactmoment organiseren en activiteiten opzetten voor kinderverzorgers en kinderen  Info block
Het budget van een organisatie beheren  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Administratief beheer  Info block
Acties voor personeelsbeheer opzetten  Info block
Sociale wetgeving  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Classificatie
ISCO-08-code:2635, 3412