Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1301  Info block
Begeleiding activiteiten dagelijks leven  Info block
Andere benamingen
ADL-hulp (m/v)  Info block
ADL-assistent (m/v)  Info block
Begeleider personen met zorgbehoefte (m/v)  Info block
Familiaal assistent (m/v)  Info block
Persoonlijk assistent (m/v)  Info block
Assistent gerontologische zorg (m/v)  Info block
GON-begeleider (m/v)  Info block
Assistent autonomie in het dagelijkse leven (m/v)  Info block
Bewegingsopvoeder (m/v)  Info block
Bewegingsinstructeur (m/v)  Info block
PAB-assistent (m/v)  Info block
Revalidatieassistent autonomie in het dagelijkse leven (m/v)  Info block
Revalidatieassistent beweging (m/v)  Info block
Definitie
Helpt en begeleidt personen met een beperking of met een zorgbehoefte bij de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Bevordert hun autonomie of de ontwikkeling ervan. Bijkomende activiteit kan zijn: bewegingstechnieken aanleren aan blinden of slechtzienden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het rijksdiploma medisch-psychologische hulp. Voor de begeleider dagelijkse activiteiten kan een bijkomende opleiding vereist zijn. Het beroep van bewegingsinstructeur is toegankelijk met een diploma en beroepservaring in de medisch-sociale sector of het onderwijs (specialist psychomotorische revalidatie, ergotherapeut, gespecialiseerd opvoeder, leraar lichamelijke opvoeding en sport, ...), aangevuld door het bekwaamheidsattest bewegingsopvoeding en bewegingsrevalidatie.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in verenigingen, ziekenhuisinstellingen, woonzorgvoorzieningen, ... of bij de personen met een zorgbehoefte thuis en in contact met artsen, maatschappelijk werkers, paramedici, familie, ... Je werk varieert naargelang het soort organisatie, het soort interventie en de doelgroep (personen met een zorgbehoefte, personen met een beperking, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De situatie van een koppel of gezin analyseren  Info block
De situatie en de behoeften van de persoon analyseren  Info block
Hulp- of ontwikkelingsactiviteiten aan de persoon met een zorgbehoefte voorstellen
De wijze van uitvoering en begeleiding bepalen  Info block
De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  Info block
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen en de zorgverleners hiervan op de hoogte brengen  Info block
De persoon met een zorgbehoefte adviseren over technische hulpmiddelen (visuele hulpmiddelen, hulpmiddelen bij het lopen, ...)
Het materieel installeren (plaatsen van beschermhekjes, regeling van de tafelhoogte, ...)  Info block
De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bespreken (voelt zich slecht, is tevreden, ...)
Naar een arts, sociaal assistent, ... doorverwijzen  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
Samenwerken met alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel te realiseren  Info block
Psychomotoriek  Info block
Psychologie  Info block
Hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Luister- en omgangstechnieken  Info block
Pijnherkenning en pijnvaststelling  Info block
Gesprekstechnieken  Info block
EHBO  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Hygiëne- en comfortzorg verlenen, geneesmiddelen uitdelen of controleren dat zorgvragers ze innemen  Info block
Persoonsverzorging  Info block
Bewegingstechnieken en compensatiestrategieën aanleren aan personen met een visuele beperking  Info block
Gebarentaal  Info block
Gebarentaal  Info block
Braille  Info block
Technische oplossingen voorstellen en installeren voor personen met een visuele beperking (voelbakens, geluidssignalen, ...)  Info block
Praat- of zelfhulpgroepen oprichten en leiden voor zorgvragers in medisch-sociale opvolging  Info block
Groepsanimatie  Info block
Leerlingen met een beperking begeleiden  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2352, 3412