Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
K130101  Info block
Begeleiding activiteiten dagelijks leven  Info block
Andere benamingen
ADL-hulp (m/v)  Info block
ADL-assistent (m/v)  Info block
Begeleider activiteiten dagelijks leven (m/v)  Info block
Begeleider personen met zorgbehoefte (m/v)  Info block
Familiaal assistent (m/v)  Info block
Persoonlijk assistent (m/v)  Info block
Assistent gerontologische zorg (m/v)  Info block
GON-begeleider (m/v)  Info block
Assistent autonomie in het dagelijkse leven (m/v)  Info block
Bewegingsopvoeder (m/v)  Info block
Bewegingsinstructeur (m/v)  Info block
PAB-assistent (m/v)  Info block
Revalidatieassistent autonomie in het dagelijkse leven (m/v)  Info block
Revalidatieassistent beweging (m/v)  Info block
Schrijftolk (m/v)  Info block
Definitie
Helpt en begeleidt personen met een beperking of met een zorgbehoefte bij de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Bevordert hun autonomie of de ontwikkeling ervan.
Bijkomende activiteit kan zijn: bewegingstechnieken aanleren aan blinden of slechtzienden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De leefcontext van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen
Moeilijkheden en mogelijkheden vaststellen  Info block
- Legt contact met de persoon met een zorgbehoefte en de omgeving
- Neemt het dossier door
- Wint informatie in bij teamleden of zorgverleners
- Leeft zich in de belevingswereld van de persoon met een zorgbehoefte in  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Hulp- of ontwikkelingsactiviteiten aan de persoon met een zorgbehoefte voorstellen
De wijze van uitvoering en begeleiding bepalen  Info block
- Vertaalt de informatie en kennis over de persoon met een zorgbehoefte naar een individueel begeleidingsplan
- Geeft uitleg over het aangepast uitvoeren van activiteiten en demonstreert ze
- Maakt afspraken over de taakverdeling of de hulp bij de activiteiten
- Houdt rekening met de wensen en de mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte
- Zoekt samen naar oplossingen bij problemen
- Stimuleert tot zelfredzaamheid
- Ziet toe op de veiligheid van de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van luister- en omgangstechnieken  Info block
Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  Info block
- Begeleidt eet- en verzorgingsmomenten
- Voert kleine dagelijkse handelingen uit (boek klaarleggen, een gevallen voorwerp oprapen, kamer opruimen, …)
- Ondersteunt de persoon met een zorgbehoefte bij het zich verplaatsen (in en om de woning of kamer, in en uit bed, rolstoel, auto, …)
- Voert een gesprek over alledaagse onderwerpen
- Respecteert de gewoonten van de persoon met een zorgbehoefte
- Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie (veiligheid, toezicht naleven, …)
- Moedigt de persoon met een zorgbehoefte aan tot evenwichtige voeding, beweging, hygiëne, sociaal contact, …  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen en de zorgverleners hiervan op de hoogte brengen  Info block
- Herkent tekenen van pijn en stelt de graad ervan vast
- Herkent veranderingen van fysieke, psychische of sociale aard bij de persoon met een zorgbehoefte
- Schat de ernst van een situatie in
- Schat de mogelijkheden in bij vooruitgang
- Bespreekt de veranderingen met de zorgverleners  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van EHBO  Info block
De persoon met een zorgbehoefte over technische hulpmiddelen adviseren (visuele hulpmiddelen, hulpmiddelen bij het lopen, ...)
Het materieel installeren (plaatsen van beschermhekjes, regeling van de tafelhoogte, ...)  Info block
- Herkent weerstanden en maakt ze bespreekbaar
- Legt het gebruik of de werking van het hulpmiddel uit en eventueel het onderhoud ervan  Info block
Basiskennis van psychomotoriek  Info block
De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bespreken (voelt zich slecht, is tevreden, ...)
Naar een arts, sociaal assistent, ... doorverwijzen  Info block
- Vangt signalen op en interpreteert ze
- Luistert naar het verhaal van de persoon met een zorgbehoefte zonder zich te laten meeslepen
- Raadt verdere behandeling aan
- Brengt de persoon met een zorgbehoefte in contact met andere zorgverleners
- Bouwt een vertrouwensrelatie op  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen
Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen  Info block
- Bezorgt de persoon met een zorgbehoefte documenten voor vergoeding
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Personen met een motorische beperking  Info block
Personen met een auditieve beperking  Info block
Personen met een visuele beperking  Info block
Leerlingen, studenten  Info block
Kennis van gebarentaal  Info block
Kennis van spreken met ondersteuning van gebaren  Info block
Hygiëne- en comfortzorg verlenen
Geneesmiddelen uitdelen of controleren dat personen met een zorgbehoefte ze innemen  Info block
- Voert het zorgplan van de persoon met een zorgbehoefte uit
- Brengt hulpmiddelen aan (prothesen, steunkousen, hoorapparaat, …)
- Voorkomt en treedt op bij ongemak, pijn of gevaar
- Geeft medicijnen uit een medicatiedoos (door een verpleegkundige of apotheker samengesteld)
- Leeft de richtlijnen van de arts na
- Leeft de richtlijnen voor veilig medicatiegebruik na  Info block
Kennis van persoonsverzorging  Info block
Personen met een visuele beperking bewegingstechnieken en compensatiestrategieën aanleren  Info block
- Oefent de technieken met de persoon met een zorgbehoefte in
- Moedigt de persoon met een zorgbehoefte aan de technieken toe te passen  Info block
Kennis van braille  Info block
Technische oplossingen voor personen met een visuele beperking voorstellen en installeren (voelbakens, geluidssignalen, ...)  Info block
- Bespreekt de procedure tot het verkrijgen van hulpmiddelen (sociale wetgeving, ziekteverzekering)  Info block
Praat- of zelfhulpgroepen voor personen met een zorgbehoefte of beperking oprichten en animeren  Info block
- Brengt personen met een zorgbehoefte met elkaar in contact
- Werkt een programma uit
- Begeleidt een groepsgesprek
- Legt de nadruk op het welbevinden van de personen met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden  Info block
- Voert het zorgplan van de leerling uit (notities nemen, tolken, begeleiden bij verplaatsingen, organiseren, leerstof doornemen, ...)
- Maakt afspraken met de leerling en ouders over de activiteiten of de hulp bij de activiteiten
- Maakt afspraken met de leerkracht(en) en schooldirectie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor revalidatie  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Welzijnszorg  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Social profit  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in verenigingen, ziekenhuisinstellingen, woonzorgvoorzieningen, ... of bij de personen met een zorgbehoefte thuis en in contact met artsen, maatschappelijk werkers, paramedici, familie, ... Je werk varieert naargelang het soort organisatie, het soort interventie en de doelgroep (personen met een zorgbehoefte, personen met een beperking, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Begeleiding activiteiten dagelijks leven. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2352, 3412