Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1302  Info block
Verzorging volwassenen  Info block
Andere benamingen
Verzorgende (m/v)  Info block
Polyvalent verzorgende (m/v)  Info block
Bejaardenhelper (m/v)  Info block
Thuisoppasser (m/v)  Info block
Begeleidingsassistent (m/v)  Info block
Begeleidingsassistent voor bejaarden (m/v)  Info block
Begeleidingsassistent voor personen met een beperking (m/v)  Info block
Assistent begeleid wonen (m/v)  Info block
Geriatrisch assistent (m/v)  Info block
Gerontologisch assistent (m/v)  Info block
Verzorger (m/v)  Info block
Familiehulp (m/v)  Info block
Gezinshelper (m/v)  Info block
Gezinsverzorgende (m/v)  Info block
Thuishelper bij volwassenen (m/v)  Info block
Gezinshelper bij volwassenen (m/v)  Info block
Ziekenoppas (m/v)  Info block
Oppashulp (m/v)  Info block
Definitie
Helpt personen met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven (opstaan, wassen, ...) en het huishoudelijk werk (koken, huishouden, boodschappen, ...) om hun autonomie te behouden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diplôme de niveau CAP/BEP ou un Diplôme d'Etat dans le secteur de l'aide sociale et familiale (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale -DEAVS -, Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide à Domicile -CAFAD-, ...). Ook mensen zonder diploma maar met ervaring komen in aanmerking. Een erkenning van de Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales -DDASS- ou la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 -PSC1- kunnen vereist zijn. Specifieke vaccinaties (hepatitis B, DTPolio, ...) zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt autonoom bij particulieren thuis of in teamverband in organisaties (woonzorgvoorzieningen, opvangtehuizen, ...). Je komt in contact met begeleiders, familie, medisch en paramedisch personeel, … Je werkt in het kader van hulp- en dienstverlening. Je werk kan variëren naargelang de organisatie (particuliere werkgever, woonzorgvoorziening, ...), de plaats (thuis, inrichting, ...) en de autonomie van de persoon. Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren, in shifts, in het weekend, op feestdagen en 's nachts.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Particuliere werkgever  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Nachtwerk  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon adviseren over activiteiten van het dagelijks leven  Info block
De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  Info block
Boodschappen doen, maaltijden klaarmaken, administratieve formaliteiten verrichten, ... voor de persoon met een zorgbehoefte  Info block
Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan  Info block
Hulpmiddelen aan de persoon met een zorgbehoefte verschaffen (verhogen of regelen van de zetel, het bed, ...)
De persoon met een zorgbehoefte steun verlenen
De veiligheidsvoorzieningen, verzorging, ... controleren  Info block
De gezondheidstoestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
Gedragswijzigingen, stemmingswisselingen, ... vaststellen
De betrokkenen informeren (familie, arts, ...)  Info block
Gerontologie  Info block
Ergonomie  Info block
Luister- en omgangstechnieken  Info block
Diëtiek  Info block
EHBO  Info block
Veiligheidsregels in huis  Info block
Richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Actieve luistertechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Kwetsbare gezinnen begeleiden  Info block
Werken met ouderen  Info block
Werken met personen met een beperking  Info block
Werken met zieken  Info block
Ouderdomsziekten  Info block
Classificatie van handicaps  Info block
De leefruimten en het textiel van de zorgvrager onderhouden  Info block
Strijktechnieken  Info block
Schoonmaakmiddelen  Info block
Kenmerken van onderhoudsproducten  Info block
Inname van geneesmiddelen door de zorgvrager volgens het medisch voorschrift controleren  Info block
Ontspannings- en vrije tijdsactiviteiten leiden  Info block
Personen stimuleren om deel te nemen  Info block
Groepsanimatie  Info block
Een persoon met een zorgbehoefte begeleiden tijdens verplaatsingen  Info block
Maaltijdborden aannemen, verdelen en bedelen  Info block
Dagelijkse activiteiten van een persoon organiseren  Info block
Samenwerken met alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel te realiseren  Info block
Opvolggegevens van de betrokkene registreren  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Bestellingen plaatsen  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
Het budget opvolgen of adviseren (zorgvrager, familie, ...)  Info block
Administratief beheer  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3412, 5322