Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1303  Info block
Kinderopvang  Info block
Andere benamingen
Opvangwerker (m/v)  Info block
Opvangwerker kinderverzorging (m/v)  Info block
Opvangmedewerker in kleuterscholen (m/v)  Info block
Opvangmedewerker in basisscholen (m/v)  Info block
Helper in de kleuterschool (m/v)  Info block
Medewerker in een crèche (m/v)  Info block
Erkende opvangouder (m/v)  Info block
Medewerker kinderopvang (m/v)  Info block
Familiaal helper (m/v)  Info block
Onthaalmoeder (m/v)  Info block
Onthaalouder (m/v)  Info block
Onthaalouder bij een particuliere werkgever (m/v)  Info block
Onthaalouder thuis (m/v)  Info block
Begeleider kinderopvang (m/v)  Info block
Begeleider kinderopvang aan huis (m/v)  Info block
Kinderoppas (m/v)  Info block
Gezinswerker (m/v)  Info block
Au pair (m/v)  Info block
Gezinshelper bij kinderen (m/v)  Info block
Kinderoppas aan huis (m/v)  Info block
Gouvernante voor kinderen aan huis (m/v)  Info block
Verantwoordelijke in een kindertehuis (m/v)  Info block
Voedster (m/v)  Info block
Definitie
Helpt de kinderen bij de dagelijkse activiteiten (aankleden, eten, ...). Doet samen met hen ontwikkelingsactiviteiten (spelletjes, sociale omgang, ...). Bijkomende activiteit kan zijn: de leefruimte van de kinderen onderhouden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur de l'aide sociale et familiale (petite enfance, carrières sanitaires et sociales, ...). Ook mensen met beroepservaring met kinderen komen in aanmerking. Voor de functie van onthaalmoeder is een hernieuwbare erkenning vereist afgeleverd door de Conseil Général du département de résidence. Specifieke vaccinaties (hepatitis B, DTPolio, ...) kunnen vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij particulieren thuis, in organisaties (scholen, lokale of regionale besturen, kinderdorpen) en verenigingen. Je komt in contact met ouders, paramedisch of sociaal personeel, leerkrachten, … Je werkt in het kader van hulp- en dienstverlening. Je werk kan variëren naargelang de organisatie (particulier, erkend), de plaats (thuis bij de ouders, thuis bij de onthaalouder, school, organisatie, ...), het soort opvang (in groep, individueel, ...) en de leeftijd van de kinderen. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren  Info block
Vereniging  Info block
Publieke gezondheidsvoorziening voor moeder en kind  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Particuliere werkgever  Info block
Dienst voor kinderopvang  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Thuiswerk  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven  Info block
De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden  Info block
Het kind wassen en verzorgen  Info block
Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)  Info block
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en groepsregels  Info block
Spelactiviteiten organiseren
Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten  Info block
Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
De ouders, familie en leerkrachten informeren  Info block
Ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
Diëtiek  Info block
Kinderpsychologie  Info block
Kinderziektes  Info block
Schoonmaakmiddelen  Info block
Kenmerken van onderhoudsproducten  Info block
Veiligheidsregels in huis  Info block
EHBO  Info block
Omgang met kinderen  Info block
Richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met baby's  Info block
Werken met kinderen van 3 tot 6 jaar  Info block
Werken met kinderen van 6 tot 10 jaar  Info block
Werken met kinderen van 10 jaar en ouder  Info block
Werken met zieke kinderen  Info block
Werken met mishandelde kinderen  Info block
Werken met kinderen met een beperking  Info block
Socio-culturele kenmerken van het publiek  Info block
Een kind geneesmiddelen geven of toedienen volgens een medisch voorschrift  Info block
Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst  Info block
Toezien op of helpen bij het huiswerk van een schoolgaand kind  Info block
Oefeningen begeleiden voor een hulpbehoevend kind volgens een therapeutisch model  Info block
Opvolggegevens van de betrokkene registreren  Info block
Samenwerken met alle betrokkenen om een gemeenschappelijk doel te realiseren  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Vakdocumentatie bijwerken  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3412, 5311