Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1305  Info block
Sociale en familiale interventie  Info block
Andere benamingen
Bestuurder in een rusthuis (m/v)  Info block
Huismeester in een sociale instelling (m/v)  Info block
Huismeester in een leefeenheid voor bejaarden (m/v)  Info block
Huismeester in een bejaardentehuis (m/v)  Info block
Huismeester in een opvangtehuis met gemeenschappelijk gezinsleven (m/v)  Info block
Sociale en gezinsinterveniënt (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en realiseert thuishulpinterventies bij personen met specifieke moeilijkheden (extra werkdruk in het huishouden, geboorte van meerlingen, overlijden van één van de ouders, scheiding, ziekte, ...) om hun autonomie in het dagelijkse leven te onderhouden of te ontwikkelen. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het onthaal en de verblijfsvoorwaarden van de personen met een zorgbehoefte organiseren in een opvangcentrum (bejaardentehuis, opvangtehuis, ...) en de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van het Diplôme de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale -TISF- ou le certificat d'aptitude aux fonctions de Travailleuse Familiale pour le Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale -TISF-. Ook houders van een diplôme de niveau V (CAP ETC- Employé Techniques de collectivités- ou Petite enfance ou le BEP Carrières sanitaires et sociales, Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale -DEAVS-, ...) komen in aanmerking voor het beroep van huismeester/huismeesteres. De opleiding Prévention et Secours Civiques de niveau 1 -PSC1- kan vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt autonoom bij de personen met een zorgbehoefte thuis of in opvangcentra en in contact met andere maatschappelijk werkers, het opvoedingsteam, medisch personeel, … Je werk varieert naargelang de interventiewijze (thuis, in een opvangcentrum) of doelgroep (gezinnen, bejaarden, jongeren, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor thuishulp  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Welzijnszorg  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven  Info block
Nood aan ondersteuning vaststellen bij de opvoeding van kinderen  Info block
De situatie en de behoeften van de persoon analyseren  Info block
Maaltijdschotels bereiden  Info block
Het huishouden doen van een persoon  Info block
Boodschappen doen voor een persoon  Info block
De zorg voor de kinderen uitvoeren of organiseren (hulp bij het huiswerk, dagelijkse verzorging, leeractiviteiten, ondersteuning van de ouderfunctie, ...)  Info block
De persoon adviseren over activiteiten van het dagelijks leven  Info block
Patiënten ondersteunen en adviseren  Info block
Bijstaan bij administratieve en dagdagelijkse aspecten  Info block
Schulden vaststellen  Info block
Risicosituaties opsporen (mishandeling, stalking, ...) en personen doorverwijzen naar een arts, psycholoog, ...  Info block
De betrokkenen doorverwijzen naar partners  Info block
De balans van de activiteiten opmaken en de persoon met een zorgbehoefte een vooruitgangstraject voorstellen
De informatie aan de betrokkenen doorgeven  Info block
De autonomie van een persoon helpen bewaren  Info block
Activiteiten plannen  Info block
Professionele documenten opstellen  Info block
Risicoanalyse  Info block
Strijktechnieken  Info block
Hulp bij het huishouden  Info block
Regels voor het beheer van het gezinsbudget  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Stressbeheersingstechnieken  Info block
Luister- en omgangstechnieken  Info block
Hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Projectmanagement van sociale interventie  Info block
Organisatie van het gezondheids- en het sociaal systeem  Info block
Psychologie  Info block
Administratieve procedures en circuits  Info block
Socio-culturele kenmerken van het publiek  Info block
Technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Kwetsbare gezinnen begeleiden  Info block
Jongeren met moeilijkheden begeleiden  Info block
Werken met personen met een psychiatrische aandoening  Info block
Werken met ouderen  Info block
Werken met personen met een verslavingsproblematiek  Info block
Werken met personen met een beperking  Info block
Kinderrechten en bescherming van minderjarigen  Info block
Collectieve informatiesessies over sociaal-educatieve thema's organiseren en leiden  Info block
Groepsanimatie  Info block
Bestellingen opmaken  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
Stock- en bevoorradingsbeheer  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Technieken voor het leiden van een team  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2635, 3412