Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1502  Info block
Sociale controle en inspectie  Info block
Andere benamingen
Controleur landbouwarbeid (m/v)  Info block
Controleur arbeid en tewerkstelling (m/v)  Info block
Adjunct-directeur arbeid en tewerkstelling (m/v)  Info block
Inspecteur gezondheidszorg en sociale zaken (m/v)  Info block
Inspecteur beroepsopleiding (m/v)  Info block
Inspecteur transportarbeid (m/v)  Info block
Inspecteur landbouwarbeid (m/v)  Info block
Inspecteur arbeid en tewerkstelling (m/v)  Info block
Definitie
Controleert de naleving van de overheidsreglementering inzake volksgezondheid, sociale zaken en bescherming van de rechten van de werknemers (collectieve akkoorden, arbeidsomstandigheden, arbeidsovereenkomsten, uurroosters, bezoldiging, ...) . Biedt steun aan bedrijven of gebruikers, volgens de sociale reglementeringen (informatie over hun rechten, evolutie van de wetgeving, ...). Bijkomende activiteiten kunnen zijn: aan rechtszittingen als getuige of expert deelnemen en een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is na een openbaar examen (ministerie van tewerkstelling, sociale cohesie en huisvesting, ministerie van volksgezondheid en solidariteit) toegankelijk met een diploma hoger secundair onderwijs met 2 extra leerjaren (DUT, BTS, ...) voor het beroep van controleur en met een masterdiploma (L3 (LMD), IUP, ...) voor het beroep van inspecteur. Een blanco strafblad is verplicht.  Info block
Werkomgeving
Je werkt op de centrale administratie, de algemene directie, de regionale of lokale directie van het voogdijministerie, in overleg met verschillende betrokkenen (sociaal fonds voor de landbouw, directeurs van sociale instellingen, politie, rechtbanken, ...). Je werk kan ook extern worden uitgeoefend (in bedrijven, gezondheidsinstellingen, ...) en verplaatsingen inhouden (lokaal, regionaal, nationaal, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Departementale directie volksgezondheid en sociale zaken  Info block
Regionale directie volksgezondheid en sociale zaken  Info block
Arbeids- en transportinspectie  Info block
Inspectie van arbeid, tewerkstelling en sociaal landbouwbeleid  Info block
Ministerie, centrale administratie  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Eisen of klachten van professionelen verzamelen en onderzoeken (werknemers, werkgevers)  Info block
Inspectie- en controlebezoeken bij bedrijven, instellingen voor gezondheidszorg en sociale instellingen afleggen
De toepassing van de wetgeving controleren  Info block
Inbreuken vaststellen  Info block
Sanctiemaatregelen bepalen  Info block
Organisaties voor gezondheidszorg en ziekteverzekering adviseren  Info block
Beleid inzake volksgezondheid uitrollen  Info block
Controlerapporten, verslagen van bezoeken en proces-verbalen verwerken  Info block
Administratief recht  Info block
Arbeidsrecht  Info block
Redactionele normen  Info block
Onderzoeksmethodes  Info block
Wetgeving over volksgezondheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten die gevaarlijk zijn voor de werknemers aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank om ze te laten stilleggen  Info block
Juridische procedure  Info block
Toezicht houden op de evenwichtige verdeling van de portefeuille volgens de rentabiliteitscriteria  Info block
De organisatie van zorginstellingen controleren  Info block
Het beheer van gezondheidsuitgaven opvolgen en toezien op de toepassing van wetgeving inzake sociale zekerheid  Info block
De impact van het overheidsbeleid inzake volksgezondheid, integratie en sociale ontwikkeling evalueren en informatiecampagnes voeren voor professionals en particulieren  Info block
Grondstoffen controleren  Info block
Een beschermde werknemer ontslaan  Info block
Een huishoudelijk reglement uitwerken  Info block
De verkiezing van de personeelsafgevaardigden organiseren  Info block
Rechtszittingen bijwonen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Een dienst of organisatie leiden  Info block
Management  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1112, 2635, 3257