Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210501  Info block
Artistiek onderwijs  Info block
Andere benamingen
Leerkracht artistieke vakken (m/v)  Info block
Leraar in de circuskunsten (m/v)  Info block
Leraar geluidstechnieken (m/v)  Info block
Leraar-musicus (m/v)  Info block
Kunstleraar (m/v)  Info block
Muziekleraar (m/v)  Info block
Toneelleraar (m/v)  Info block
Leraar beeldtechnieken (m/v)  Info block
Leraar muziekinstrument (m/v)  Info block
Leraar slagwerk (m/v)  Info block
Leraar klarinet (m/v)  Info block
Leraar dans (m/v)  Info block
Tekenleraar (m/v)  Info block
Leraar fluit (m/v)  Info block
Leraar muzikale opleiding (m/v)  Info block
Leraar graveerkunst (m/v)  Info block
Leraar gitaar (m/v)  Info block
Leraar Jazz (m/v)  Info block
Leraar mime (m/v)  Info block
Leraar elektronische muziek (m/v)  Info block
Leraar schilderkunst (m/v)  Info block
Leraar percussie (m/v)  Info block
Leraar fotografie (m/v)  Info block
Leraar piano (m/v)  Info block
Leraar saxofoon (m/v)  Info block
Leraar beeldhouwkunst (m/v)  Info block
Leraar theater (m/v)  Info block
Leraar trompet (m/v)  Info block
Leraar videotechniek (m/v)  Info block
Leraar viool (m/v)  Info block
Leraar cello (m/v)  Info block
Leraar grafische kunsten (m/v)  Info block
Leraar design (m/v)  Info block
Leraar in het dirigeren van een harmonieorkest (m/v)  Info block
Leraar zang (m/v)  Info block
Definitie
Onderwijst via individuele of collectieve lessen, leerlingen in de praktijk en de theoretische kennis (repertoire, geschiedenis, ...) van een artistieke discipline (muziek, dans, plastische kunsten, ...). Handelt volgens het pedagogische project van de organisatie. Zet creatieve activiteiten op (expositie, concert, spektakel, ...). Moedigt, in het kader van collectieve projecten, uitwisselingen tussen leerlingen, professionals en andere betrokkenen aan.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Kiest doelstellingen op basis van het leerplan, schoolwerkplan en het pedagogisch project
- Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de beginsituatie van de leerlingen en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Structureert de leerinhouden of leerervaringen en vertaalt ze in leerstappen en –opdrachten, afgestemd op de leerlingen en de diversiteit van de groep
- Selecteert samen met collega’s doelen voor leerlingen met specifieke behoeften
- Kiest (in team) leermiddelen en past ze indien nodig aan
- Legt een gestructureerd les- of dagverloop vast met een correct ingeschatte timing
- Stelt, indien nodig en met respect voor de leerdoestellingen, lesdoelen bij
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Theoretische en praktische elementen van de artistieke discipline aanleren
Werken en oefeningen aan leerlingen voorstellen  Info block
- Creëert een aangepast leerklimaat met aandacht voor heterogeniteit binnen de groep
- Leert methodes aan voor het verwerven van kennis en vaardigheden
- Legt de leerlingen aangepaste oefenmethodes voor
- Differentieert de aanpak waar nodig
- Verbreedt en verdiept de basiskennis en vaardigheden van de leerinhouden rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Demonstreert technieken
- Stimuleert de leerlingen tot het aanwenden van de verworven kennis en vaardigheden
- Gebruikt audiovisuele tools en media
- Combineert het gebruik van hulpbronnen, leermaterialen, actie en interactie
- Zet de inbreng van leerlingen om in leerervaringen
- Motiveert de leerlingen
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Kennis van repertoire van klassieke oeuvres  Info block
Kennis van repertoire van moderne oeuvres  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van ensceneringstechnieken  Info block
Theoretische en praktische kennis van leerlingen controleren en een verbeteringstraject voorstellen  Info block
- Leert de leerlingen reflecteren over het eigen leerproces en stimuleert zelfevaluatie en -inzicht
- Verzamelt observatie- en evaluatiegegevens per leerling in het kader van begeleiding en beoordeling
- Evalueert product en proces met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen
- Kiest een aangepaste evaluatiemanier (toets-, observatie- en opvolgsystemen)
- Gebruikt een variëteit aan valide evaluatiemethodes (testen, observatie, ...)
- Formuleert mondeling en schriftelijk op een heldere en toegankelijke manier vragen, opdrachten, ...
- Geeft constructieve feedback over evaluatieresultaten
- Stelt remediëringsactiviteiten voor  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Leerlingen opvolgen en adviseren in de organisatie van hun persoonlijk werk en bij het ontwikkelen van hun artistieke capaciteiten  Info block
- Begeleidt leerlingen bij het maken van een planning, tijdsindeling, …
- Steunt leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of bij gedragsmoeilijkheden
- Stimuleert de attitudevorming bij leerlingen
- Stimuleert het gebruik van een artistieke discipline als expressievorm
- Stimuleert het vormen van een persoonlijke stijl en eigenheid bij de leerlingen  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Ontmoetingen en uitwisselingen tijdens exposities, concerten, uitvoeringen, ... tussen de deelnemers van het evenement en het publiek organiseren  Info block
- Bouwt een netwerk van professionele contacten uit
- Organiseert optredens, tentoonstellingen met de leerlingen
- Communiceert naar professionals over het werk van leerlingen
- Focust op mogelijkheden en kansen voor de leerlingen
- Coacht de leerlingen tot het nemen van initiatief  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een discipline aanleren:
Tekenen, schilderen  Info block
Grafische vormgeving, multimedia  Info block
Graveerkunst, zeefdruk  Info block
Fotografie  Info block
Beeldhouwkunst  Info block
Video  Info block
Design  Info block
Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)  Info block
Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Een muziekdiscipline aanleren:
Accordeon  Info block
Fagot  Info block
Slagwerk  Info block
Zang  Info block
Klarinet  Info block
Klavecimbel, orgel  Info block
Keyboard  Info block
Contrabas  Info block
Djembé  Info block
Fluit  Info block
Muziekopleiding (gehoortraining, compositie, ...)  Info block
Gitaar, basgitaar  Info block
Harp  Info block
Hobo  Info block
Traditionele, folkloristische instrumenten (banjo, doedelzak, ...)  Info block
Elektronische muziek  Info block
Percussie, pauken  Info block
Piano  Info block
Saxofoon  Info block
Synthesizer  Info block
Trombone  Info block
Trompet, hoorn, kornet  Info block
Tuba  Info block
Viool, altviool  Info block
Cello  Info block
Xylofoon, vibrafoon  Info block
Componeert arrangementen en muzikale oeuvres  Info block
Een choreografische discipline aanleren:
Etnische of traditionele dans (oosterse dans, karakterdans, ...)  Info block
Urban dance (hiphop, streetdance, ...)  Info block
Klassieke dans  Info block
Moderne dans  Info block
Jazzdance, Modern' jazz  Info block
Salondansen (tango, wals, salsa, rock, ...)  Info block
Kennis van de geschiedenis van de dans  Info block
Circus- of toneelkunst aanleren:
Evenwichtskunst  Info block
Acrobatie  Info block
Clowneske kunst, mime, imitatie  Info block
Komedie  Info block
Dramaturgie  Info block
Jongleren  Info block
Marionet  Info block
Luchtacrobatiek  Info block
Werken met een doelgroep:
Adolescenten  Info block
Volwassenen  Info block
Kinderen  Info block
Liefhebbers  Info block
Deskundigen  Info block
Een artistiek ensemble leiden (orkest, dansgroep, koor, ...)  Info block
- Voert selecties uit op basis van noden binnen het ensemble
- Waakt over de juiste toepassing van technieken
- Motiveert, ondersteunt, stuurt en evalueert de medewerkers in de uitvoering van hun opdrachten
- Geeft constructieve feedback
- Informeert de medewerkers over evoluties binnen het vakdomein
- Zorgt voor een veilig en aangenaam leer- en werkklimaat  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Het artistiek, pedagogisch, cultureel project van een organisatie of dienst uitwerken en opstarten  Info block
- Dialogeert met ouders, verzorgers, collega’s over onderwijs, cultuur en opvoeding
- Participeert in de ontwikkeling van het schoolwerkplan
- Participeert in samenwerkingsstructuren (intern en bovenlokaal niveau)
- Deelt kennis en ervaringen met collega's
- Maakt de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak bespreekbaar in het team
- Betrekt actuele thema’s uit alle maatschappelijke domeinen in het debat  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
School voor artistieke opleidingen, conservatorium  Info block
School voor algemeen secundair onderwijs  Info block
School voor beroeps- of technisch onderwijs  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in conservatoria, muziekscholen, onderwijsinstellingen, vrijetijdsverenigingen, privé-instellingen of bij private werkgevers. Je komt in contact komt met leerlingen (kinderen, volwassenen, ...) en verschillende betrokkenen (musicus, choreograaf, binnenhuisarchitect, pedagogisch team, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Artistiek onderwijs. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het behalen van de vereiste bekwaamheidsbewijzen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2354, 2355