Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K2108  Info block
Hoger onderwijs  Info block
Andere benamingen
Tijdelijk medewerker voor onderwijs en onderzoek (m/v)  Info block
Gewoon hoogleraar (m/v)  Info block
Hoogleraar (m/v)  Info block
Universitair docent (m/v)  Info block
Departementshoofd in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Docent-onderzoeker (m/v)  Info block
Lector voor talen in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Lector (m/v)  Info block
Docent van talen in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Praktijklector in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Docent in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Universiteitsprofessor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vakgroep in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Vakverantwoordelijke in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Programmaverantwoordelijke in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Definitie
Doceert aan studenten en brengt hen kennis bij volgens onderzoeksresultaten en de leerprogramma's.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: fundamenteel en toegepast onderzoekswerk uitvoeren, een pedagogisch team of een onderzoeksteam coördineren en een dienst of onderzoekseenheid leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is, naargelang de functie, toegankelijk voor houders van een master HBO, een doctoraat of een aggregaat (lector). Om toegang te hebben tot het beroep van initiatie-instructeur in het hoger onderwijs, moet u thesisonderzoeker zijn, geïntegreerd in een labo of een onderzoeksteam en een onderzoekstoelage genieten die wordt uitgereikt door het ministerie van onderwijs of een vergelijkbaar bijstandsregime genieten bij de voorbereiding van een doctoraat. Om tijdelijk medewerker voor onderwijs en onderzoek te zijn, moet u een thesis voorbereiden of u aanbieden op het aanwervingsexamen van hoger onderwijs. Voor het beroep van universiteitsprofessor is een professionele ervaring van meerdere jaren als lector, een bevoegdverklaring en een kwalificatie om onderzoeken te leiden, afgeleverd door de nationale raad van universiteiten, verplicht.  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in universitaire instellingen, instellingen van hoger onderwijs, tertiaire opleidingsinstellingen voor topfunctionarissen bij overheid en/of in het bedrijfsleven, ... in samenspraak met verschillende betrokkenen (instituten, openbare, publieke financierders, educatief, administratief, ... personeel). Het beroep varieert naargelang het soort instelling (tertiaire onderwijsinstelling, universiteit, ...) en het type onderwijs.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Instelling voor hoger onderwijs  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Niet gesubsidieerd onderwijs  Info block
Onderwijs  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Lessen, werkcolleges of practica uitwerken en voorbereiden (beschrijving, inhoud, doelstellingen, pedagogische methode, bibliografie, ...)  Info block
Lessen, werkcolleges of practica leiden en kennis of technieken aan studenten aanleren  Info block
Kennis van studenten evalueren en taken, examens, tentamens verbeteren  Info block
Onderzoekswerk van studenten begeleiden (thesis, scriptie, ...)  Info block
Studenten en docenten adviseren en technische steun geven bij hun oriëntatie, hun zoektocht naar een stageplaats of een project  Info block
Studenten en lesgevers informeren over het onderwijs- en pedagogisch project  Info block
Informatie verwerken (verzamelen, klasseren, actualiseren)  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Opleidingsmethoden  Info block
Onderwijsprogramma  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Regelgeving rond opleiding  Info block
Intellectueel eigendomsrecht  Info block
Projectbeheer  Info block
Reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een groep personen opleiden in een discipline  Info block
Biologie  Info block
Antropologie  Info block
Medische wetenschappen  Info block
Archeologie  Info block
Etnologie  Info block
Ruimtewetenschappen  Info block
Leefmilieu en natuur  Info block
Architectuur  Info block
Bio- en aardwetenschappen  Info block
Toegepaste kunsten  Info block
Materiaalkunde  Info block
Beeldende kunsten  Info block
Marketing en afzetmarkten  Info block
Chemie  Info block
Informatie, communicatie  Info block
Commerciële technieken  Info block
Ingenieurswetenschappen en -technieken  Info block
Fysica  Info block
Economie  Info block
Wiskunde  Info block
Politieke wetenschappen  Info block
Algemeen recht  Info block
Ergonomie  Info block
Financieel beheer  Info block
Geografie  Info block
Geschiedenis  Info block
Informatica  Info block
Klassieke talen  Info block
Vreemde taal - Engels  Info block
Vreemde taal - Oekraïens  Info block
Vreemde taal - Turks  Info block
Vreemde taal - Tsjechisch  Info block
Vreemde taal - Zweeds  Info block
Vreemde taal - Sloveens  Info block
Vreemde taal - Slovaaks  Info block
Vreemde taal - Servisch  Info block
Vreemde taal - Russisch  Info block
Vreemde taal - Portugees  Info block
Vreemde taal - Pools  Info block
Vreemde taal - Noors  Info block
Vreemde taal - Nederlands  Info block
Vreemde taal - Moldavisch  Info block
Vreemde taal - Litouws  Info block
Vreemde taal - Macedonisch  Info block
Vreemde taal - Japans  Info block
Vreemde taal - Hongaars  Info block
Vreemde taal - Grieks  Info block
Vreemde taal - Georgisch  Info block
Vreemde taal - Galicisch  Info block
Vreemde taal - Friulisch  Info block
Vreemde taal - Fins  Info block
Vreemde taal - Ests  Info block
Vreemde taal - Esperanto  Info block
Vreemde taal - Deens  Info block
Vreemde taal - Kroatisch  Info block
Vreemde taal - Koreaans  Info block
Vreemde taal - Chinees  Info block
Vreemde taal - Catalaans  Info block
Vreemde taal - Bulgaars  Info block
Vreemde taal - Baskisch  Info block
Vreemde taal - Armeens  Info block
Vreemde taal - Arabisch  Info block
Vreemde taal - Albanees  Info block
Vreemde taal - Armeens  Info block
Vreemde taal - Duits  Info block
Vreemde taal - Spaans  Info block
Vreemde taal - Italiaans  Info block
Semiotiek  Info block
Linguïstiek  Info block
Literatuur  Info block
Opleidingstechnieken  Info block
Socio-culturele kenmerken van het publiek  Info block
Psychologie  Info block
Het beoefenen van een sportdiscipline  Info block
Een opleidingswerkplek aansturen  Info block
Opleidingstechnieken voor fysiek onderwijs  Info block
Technieken voor individuele opleidingen  Info block
Technieken voor collectieve opleidingen  Info block
Technieken voor afstandsonderwijs  Info block
Een organisatie vertegenwoordigen tijdens evenementen (vakbeurzen, ...)  Info block
Aanwervingssessies organiseren  Info block
Communicatietechnieken  Info block
Opleidings- en pedagogische instrumenten actualiseren  Info block
Opleidings- en pedagogische instrumenten uitwerken  Info block
Jury's voor examens, scripties, aanwerving, ... voorzitten of eraan deelnemen  Info block
Contracten voor deeltijds leren opvolgen (stages en leertijd)  Info block
Overeenkomsten opvolgen  Info block
Onderzoekswerk superviseren, uitvoeren en resultaten voorstellen  Info block
Onderzoeksmethodologie  Info block
Financiering en partnerschappen zoeken  Info block
Relaties onderhouden met bedrijven en openbare instellingen  Info block
Een dienst of onderzoekslaboratorium leiden  Info block
Budgetbeheer  Info block
Management  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2310