Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
K220201  Info block
Ramen wassen  Info block
Andere benamingen
Glazenwasser (m/v)  Info block
Ploegchef van ramenlappers (m/v)  Info block
Polyvalent ramenwasser (m/v)  Info block
Ramenlapper (m/v)  Info block
Ramenschoonmaker (m/v)  Info block
Ramenwasser (m/v)  Info block
Ramenwasser in een gondel (m/v)  Info block
Ramenwasser op het gelijkvloers (m/v)  Info block
Ruitenwasser (m/v)  Info block
Definitie
Reinigt glazen oppervlaktes zoals ramen, vitrines, ... aan de binnen- of buitenkant van ruimtes uit de handel-, diensten- of woonsector. Werkt volgens de kwaliteitsvereisten.
Bijkomende activiteit kan zijn: de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken (trekkers, stang, ladder, ...)
De omgeving rond de werkplek afbakenen  Info block
- Stelt de staat en de vervuiling van het oppervlak vast
- Gebruikt chemische producten (zuren, soda, oplosmiddelen, …)
- Controleert de veiligheid van de gondel
- Plaatst waarschuwingstekens  Info block
Kennis van Amerikaanse technieken om ramen te wassen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van technieken om ramen te wassen  Info block
Glasoppervlakken, randen en omlijsting schoonmaken en afdrogen  Info block
- Verwijdert vuil vooraleer de ramen te wassen
- Werkt met een niet te natte inwasborstel
- Reinigt en spoelt met zuiver water (gedemineraliseerd water bij het werken met een telescopische wassteel)
- Voorkomt aflopers en strepen  Info block
Kennis van Amerikaanse technieken om ramen te wassen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van technieken om ramen te wassen  Info block
Het uitgevoerde werk samen met de klant controleren
De klant informeren over defecten of beschadigingen  Info block
- Vraagt aan de klant of alles naar wens is
- Meldt schade aan de verantwoordelijke
- Bezorgt de klant documenten voor de verzekering  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden  Info block
- Controleert de staat en werking van het materieel
- Reinigt het materieel vooraleer het op te bergen
- Merkt defecten of de nood aan preventief onderhoud op
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Onderhoudswerken uitvoeren:
Beschermfolie aanbrengen  Info block
Glaswerk herstellen  Info block
Schoonmaken van bus, vliegtuig, trein  Info block
Schoonmaken van gevels, reclameborden  Info block
Schoonmaken van ruimtes  Info block
Schoonmaken van straatmeubilair  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Een schoonmaakronde plannen en opvolgdocumenten actueel houden  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt rekening met de wensen van de klant
- Houdt gegevens bij over de uitvoering van de opdrachten  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Offertes voor klanten opmaken
De prestaties factureren  Info block
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Stelt ter plaatse de behoeften en eigenschappen van de opdracht vast
- Maakt afspraken met de klant over de uitvoering van de opdracht
- Schat of berekent de kosten
- Vraagt het akkoord van de klant
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Rekent bijkomend werk aan  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Bedrijf van transportmaterieel (vliegtuig, bus, trein, ...)  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Schoonmaak  Info block
Podiumkunsten  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Bouw  Info block
Handel  Info block
Horeca  Info block
Amusement  Info block
Op grote hoogte  Info block
In openlucht  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, schoonmaakbedrijven, lokale of regionale besturen en verenigingen. Je komt in contact met verschillende betrokkenen (klanten, gebruikers, ...). Je werk varieert volgens de sector (handel, horeca, ...) en de werkplaats (op het gelijkvloers, in een gondel, ...). Je werkt soms op hoogte en naast een afgrond. Je draagt soms verplichte beschermingskledij zoals handschoenen en een harnas.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Ramen wassen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Ruitenwasser (m/v)

ISCO-08-code:9123