Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
K220301  Info block
Schoonmaak van ruimten en lokalen coördineren  Info block
Andere benamingen
Dienstverantwoordelijke hygiëne en netheid van ruimtes (m/v)  Info block
Exploitatieassistent schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Exploitatiemedewerker schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Hoofdexploitant schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Inspecteur schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Klantverantwoordelijke schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur schoonmaak van ruimtes (m/v)  Info block
Kwaliteitsverantwoordelijke netheid van ruimtes (m/v)  Info block
Onderhoudscoördinator netheid van ruimtes (m/v)  Info block
Onderhoudsinspecteur van panden (m/v)  Info block
Leidinggevende schoonmaak (m/v)  Info block
Sectorverantwoordelijke netheid van ruimtes (m/v)  Info block
Sectorverantwoordelijke schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Sitechef schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Siteverantwoordelijke schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Teamcoördinator schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Verantwoordelijke facility (m/v)  Info block
Verantwoordelijke schoonmaak (m/v)  Info block
Werfleider schoonmaken van ruimtes (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en controleert schoonmaakwerkzaamheden van ruimtes uit de diensten-, industriële of handelssector. Handelt volgens de kwaliteits-, veiligheids- en hygiënische normen en commerciële vereisten (termijn, kosten, ...). Staat in voor een gebied.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: offertes opstellen en een commerciële onderhandeling leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De prestaties, het contract, het aantal werkuren, ... a.d.h.v. de eigenschappen van de plaats vaststellen
De klant adviseren  Info block
- Stelt vragen over de wens van de klant  Info block
Een lastenboek voor de schoonmaakwerkzaamheden opmaken
De controlecriteria bepalen (tevredenheid, beoordeling van de prestaties, ...)  Info block
- Maakt afspraken met de klant over de uitvoering van de opdracht
- Berekent de duurtijd voor de opdracht
- Overloopt het lastenboek met de klant  Info block
Kennis van bioschoonmaaktechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Schoonmaakwerkzaamheden plannen en coördineren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Voorziet materieel voor de uitvoering van de opdrachten  Info block
Kennis van bioschoonmaaktechnieken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
De schoonmaakprestaties ter plaatse controleren (kwaliteit, tijdschema, verslagen,…)
De klachten verzamelen  Info block
- Gaat de uitvoering van de opdrachten na
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Gaat na wat de oorzaak is van klachten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Problemen vaststellen (incidenten, kwaliteit, ...)
Preventieve, corrigerende acties instellen of aanbevelen (organisatie, middelen, methodes, ...)  Info block
- Schat de ernst van een situatie in
- Luistert naar vragen, voorstellen of problemen van medewerkers of klanten
- Volgt de implementatie van verbetervoorstellen op
- Stelt een oplossing voor aan een ontevreden klant  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Geeft alle gegevens voor facturatie aan de boekhouding door  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Demonstreert de werking van materieel
- Instrueert de medewerkers over hygiëne-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitsregels  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Offertes opstellen
Prestaties volgens de behoeften van de klant in een contract vastleggen (schoonmaak, netheid, verwante diensten, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Stelt alternatieven en het effect ervan op de kostprijs voor  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Contacteert leveranciers  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Contracten voor onderhoud, verzekering, … van de schoonmaakmachines en voertuigen opvolgen  Info block
- Gaat de aanwezigheid en vervaldatum van vereiste documenten na
- Onderhandelt over de verlenging van contracten  Info block
Procedures, kwaliteitsvoorschriften en methodes uitwerken en verder ontwikkelen (schoonmaak, hygiëne, veiligheid, ...)  Info block
- Evalueert de kwaliteit van de geleverde diensten
- Stelt oorzaken van problemen vast
- Zoekt mogelijkheden voor verbetering
- Selecteert en test nieuwe producten uit
- Begeleidt medewerkers bij de invoering van nieuwe procedures en methoden
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Schoonmaakprestaties op verschillende locaties superviseren  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Maakt een stand van zaken op over de omzet
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Legt verantwoording af voor de uitgaven
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Houdt personeelsgegevens bij (werktijden, ziekte, …)
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Bedrijf van transportmaterieel (vliegtuig, bus, trein, ...)  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Handel  Info block
Schoonmaak  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Bouw  Info block
Podiumkunsten  Info block
Amusement  Info block
Horeca  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, schoonmaakbedrijven, lokale of regionale besturen en verenigingen. Je komt in contact met verschillende betrokkenen (klanten, gebruikers, leveranciers, ...). Het werk houdt verplaatsingen in en varieert naargelang de sector (industrie, horeca, handel, ...), de functie (exploitatie, commercieel, ...) en de werkplaats. Je werkt soms in het weekend.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding schoonmaak van ruimten en lokalen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1219