Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
K230501  Info block
Hygiëne en ongediertebestrijding  Info block
Andere benamingen
Aalputreiniger (m/v)  Info block
Aalputruimer (m/v)  Info block
Expert desinfectie (m/v)  Info block
Expert rattenverdelging (m/v)  Info block
Hygiënist (m/v)  Info block
Insectenverdelger (m/v)  Info block
Medewerker dierenasiel (m/v)  Info block
Medewerker insectenverdelging (m/v)  Info block
Medewerker ongediertebestrijding (m/v)  Info block
Medewerker opvang van zwerfdieren (m/v)  Info block
Mollenvanger (m/v)  Info block
Ongediertebestrijder (m/v)  Info block
Ontsmetter (m/v)  Info block
Ontsmetter van gebouwen (m/v)  Info block
Rattenverdelger (m/v)  Info block
Schoonmaker stortkokers (m/v)  Info block
Teamleider hygiënist (m/v)  Info block
Expert hygiënist (m/v)  Info block
Expert behandeling van karkassen (m/v)  Info block
Medewerker hygiëne en ongediertebestrijding (m/v)  Info block
Technisch inspecteur-hygiënist (m/v)  Info block
Rioolarbeider (m/v)  Info block
Plaagdierbestrijder (m/v)  Info block
Verdelger van ongedierte (m/v)  Info block
Definitie
Verdelgt of beperkt de verspreiding van ongedierte (insecten, knaagdieren, ...) door ze te vangen (vallen, ...) of te vernietigen (chemische behandelingen, ...). Desinfecteert ruimtes en kokers. Werkt volgens de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: zwerfdieren vangen en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het materieel en de uitrusting klaarmaken en de werkzone beveiligen  Info block
- Verzamelt benodigd materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Bakent de interventiezone af
- Plaatst waarschuwingstekens
- Sluit deuren in gebouwen (bij verstuiving of verneveling)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De aanwezigheid van schadelijke soorten lokaliseren
De aard en omvang van beschadigingen vaststellen  Info block
- Onderzoekt overlast op basis van melding
- Inspecteert gebouwen, lokalen, terreinen, sloten, …
- Leest plannen
- Stelt gerichte vragen
- Zoekt naar de aanwezigheid van uitwerpselen, sporen, knaagschade, zwammen, insecten, …
- Spoort de besmettingshaard en de zichtbare of onzichtbare schade op  Info block
Kennis van bacteriologie  Info block
Kennis van de leer van plantenziektes  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het soort besmetting vaststellen en de behandeling bepalen (desinfectie, insectenverdelging, rattenverdelging, uitroking, ...)  Info block
- Herkent schadelijke dier- en plantensoorten (ongedierte, zwammen, schimmels, exotische soorten, …)
- Meet of schat de omvang van de overlast en de te behandelen zone
- Berekent de hoeveelheid (desinfectie)product of aas voor de behandeling  Info block
Kennis van bacteriologie  Info block
Kennis van de leer van plantenziektes  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Kennis van soorten behandelingen van schadelijke dieren  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Aas, vallen of producten plaatsen bij de besmettingshaard  Info block
- Stemt aas, vallen of producten af op het ongedierte
- Gebruikt (toxische) korrels, ...
- Bepaalt of de behandeling moet aangevuld of herhaald worden  Info block
Kennis van soorten behandelingen van schadelijke dieren  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Verontreinigde oppervlakken, ruimtes en plaatsen desinfecteren via verstuiving of verneveling  Info block
- Gebruikt chemische oplossingen, poeders, ...
- Regelt de verstuivingsapparatuur af (kalibreren)
- Snijdt of boort openingen voor injectie (impregneren)
- Behandelt de interventiezone volledig
- Controleert de effectiviteit van de behandeling
- Past de richtlijnen voor opslag van het desinfectieproduct toe  Info block
Kennis van bacteriologie  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Opvolgdocumenten van interventies invullen
Beschadigingen of infecties melden  Info block
- Houdt gegevens bij over de interventie (tijdstip, ongedierte, producten, …)
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Contacteert instanties en andere belanghebbenden  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Interventies uitvoeren:
Behandeling van houtkevers (boorkevers, termieten, ...)  Info block
Behandeling van vochtigheid (mossen, schimmel, zwammen...)  Info block
Duivenbestrijding  Info block
Insectenverdelging, venietiging van wespen-, hoornaarsnesten  Info block
Rattenverdelging  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
Chemische en biologische risico's  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Droge kokers, afvalkokers en afvalruimtes schoonmaken (ontstoppen, schoonmaken, desinfecteren, ...)  Info block
- Gebruikt een hogedrukreiniger, borstel, verstuivingsapparatuur, …
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Zwerfdieren of gevaarlijke dieren vangen en naar een asiel brengen  Info block
- Spoort de dieren op en observeert ze
- Gebruikt een verdovingsgeweer, vangnet, …
- Transporteert dieren in aangepaste kooien
- Houdt zich aan de richtlijnen over dierenwelzijn  Info block
Kennis van technieken voor africhten van honden  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Klanten informeren over de behandelingen en hygiënische regels  Info block
- Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven
- Stelt een oplossing voor aan de klant
- Geeft uitleg over het behandelingsplan
- Maakt afspraken over de uitvoering en de verdere opvolging en controle
- Geeft advies voor preventieve maatregelen (wering)
 Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten  Info block
Personeel opleiden in technieken van desinfectie, insectenverdelging, rattenverdelging en in de veiligheidsvoorschriften  Info block
- Demonstreert de uitvoering van de opdrachten en geeft uitleg
- Houdt zich aan de veiligheidsrichtlijnen  Info block
Kennis van didactische vaardigheden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Saneringsbedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bouw  Info block
Landbouw  Info block
Openbare werken  Info block
In openlucht  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij regionale en lokale besturen en dienstverlenende bedrijven. Je komt in contact met klanten. Je werk varieert naargelang de interventie (rattenverdelging, duivenbestrijding, vangen van zwerfdieren, ...) en de behandelingsmethoden. Je werkt soms in het weekend. Je werk kan plaatsvinden in de hoogte of het dragen van lasten inhouden. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overall, masker en handschoenen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Hygiëne en ongediertebestrijding. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3257, 7544