Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K250301  Info block
Privébeveiliging en -bewaking  Info block
Andere benamingen
Veiligheidsagent met hond (m/v)  Info block
Bewakingsagent op een luchthaven (m/v)  Info block
Bewakingsagent anti-winkeldiefstal (m/v)  Info block
Preventie- en veiligheidsagent (m/v)  Info block
Preventie- en privéveiligheidsagent (m/v)  Info block
Bewakingsmedewerker (m/v)  Info block
Bewakingsagent (m/v)  Info block
Veiligheidsagent nachtclub of discotheek (m/v)  Info block
Veiligheidsagent toegangscontrole (m/v)  Info block
Brandwacht (m/v)  Info block
Veiligheidsagent in winkels (m/v)  Info block
Veiligheids- en bewakingsagent (m/v)  Info block
Veiligheidsagent videobewaking (m/v)  Info block
Privélijfwacht (m/v)  Info block
Veiligheidsagent (m/v)  Info block
Veiligheidsagent op luchthavens (m/v)  Info block
Veiligheidsagent in galerijen (m/v)  Info block
Veiligheidsagent voor vrachten (m/v)  Info block
Medewerker brandwacht (m/v)  Info block
Veiligheidswacht (m/v)  Info block
Medewerker bewakingsonderneming (m/v)  Info block
Bewakings- en interventieagent (m/v)  Info block
Bewakings- en beschermingsagent (m/v)  Info block
Bewakings- en veiligheidsagent (m/v)  Info block
Bewakingsagent videobewaking (m/v)  Info block
Bewakingsagent met hond (m/v)  Info block
Bewakingsagent met veiligheidshond (m/v)  Info block
Hondengeleider (m/v)  Info block
Bewakingsagent-hondengeleider (m/v)  Info block
Bewaker van geldtransporten (m/v)  Info block
Bewaker bij transport van geld en waardepapieren (m/v)  Info block
Begeleider-bewaker (m/v)  Info block
Begeleider op de moto bij uitzonderlijk vervoer (m/v)  Info block
Bestuurder piloot- of veiligheidsvoertuig bij uitzonderlijk vervoer (m/v)  Info block
Geldkoerier (m/v)  Info block
Bewaker-messenger (m/v)  Info block
Museumopzichter (m/v)  Info block
Bewaker-nachtwaker (m/v)  Info block
Winkelinspecteur (m/v)  Info block
Medewerker hondenbrigade (m/v)  Info block
Operator monitorbewaking (m/v)  Info block
Buitenwipper (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke beveiliging (m/v)  Info block
Portier-buitenwipper (m/v)  Info block
Bewakingsagent wachtrondes (m/v)  Info block
Steward in een stadion (m/v)  Info block
Bewakingsagent interventie na alarm (m/v)  Info block
Winkelbewaker (m/v)  Info block
Museumbewaker (m/v)  Info block
Nachtbewaker (m/v)  Info block
Parkingbewaker (m/v)  Info block
Bewakingsagent-operator alarmcentrale (m/v)  Info block
Operator videobewaking van spelen (m/v)  Info block
Nachtwaker (m/v)  Info block
Steward in ziekenhuizen (m/v)  Info block
Bodyguard (m/v)  Info block
Bewakingsagent-erfgoedbewaker (m/v)  Info block
Bedrijfsportier (m/v)  Info block
Definitie
Bewaakt en beschermt plaatsen, goederen en/of personen. Voorkomt kwaad opzet of rustverstoring. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Plaatsen en goederen bewaken
Rondes ter preventie en voor het opsporen van risico's uitvoeren  Info block
- Gebruikt installaties voor monitorbewaking
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Gebruikt coderingen (NATO-alfabet, …)
- Bewaart het overzicht
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Kennis van technieken voor bewaking en monitorbewaking  Info block
Het binnen- en buitengaan van personen en goederen controleren  Info block
- Controleert legitimatie- en/of toegangsbewijzen
- Bedient deuren, poorten, slagbomen, …
- Weigert ongewenste bezoekers
- Neemt goederen in bewaring  Info block
Toegangen, plaatsen en de veiligheids- en preventiesystemen en -uitrustingen controleren (afsluitingen, aanwezigheid van objecten of personen, ...)  Info block
- Leest technische fiches
- Test de werking van beveiligingsuitrustingen uit
- Volgt de voorschriften voor de aanwezigheid van brandblusapparaten op
- Houdt de doorgang van nooduitgangen vrij  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Onregelmatigheden en incidenten opsporen
De politie en klanten informeren  Info block
- Past observatietechnieken toe
- Ontvangt een melding van de controlekamer of van een collega en grijpt in
- Schat de ernst van de situatie in
- Houdt overtreders bij heterdaad staande of geeft observaties door aan de bevoegde instanties wanneer de eigen veiligheid in het gedrang komt
- Geeft aanwijzingen aan klanten en stelt hen gerust  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van zelfverdedigingstechnieken  Info block
Hulp en bijstand bieden aan personen of de hulpdiensten ontvangen  Info block
- Treedt op als aanspreekpunt voor het publiek
- Vangt zieke of gewonde personen, zoekgeraakte kinderen, … op
- Contacteert de hulpdiensten en legt de situatie uit
- Maakt de doorgang vrij voor hulpdiensten  Info block
Interventie- en activiteitendocumenten invullen (rapporten, nota's, veiligheidsverslagen, verklaringen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de interventies (tijdstip, reden, …)  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Gewapende opdracht  Info block
Mobiele bewaking  Info block
Bescherming personen  Info block
Vaststelling materiële feiten  Info block
Winkelinspecteur  Info block
Brandwacht  Info block
Bewakingsagent  Info block
Beveiligd vervoer  Info block
Hondengeleider  Info block
Operator alarmcentrale  Info block
Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen  Info block
Café- en dansgelegenheden  Info block
Verkeersbegeleiding  Info block
Erfgoedbewaker  Info block
Domein:
Personenbescherming (escorte, ...)  Info block
Bescherming van goederen (waardevolle goederen, uitrusting, pand, ...)  Info block
Bescherming van uitzonderlijke konvooien (beveiliging, escorte, begeleiding, …)  Info block
Brandveiligheid van plaatsen waar publiek komt  Info block
Beveiliging luchthaven (toegangscontrole van personen, bagage, vracht, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor de luchthaven  Info block
Toegangsvergunningen (badges, ...) afleveren en controledocumenten verzamelen  Info block
- Registreert bezoekers
- Maakt toegangsvergunningen aan
- Houdt gegevens bij over het gebruik van toegangsvergunningen
- Beheert sleutels, badges, ...  Info block
Personen of objecten door middel van controleapparatuur controleren (metaaldetector, ...)  Info block
- Vraagt toestemming voor de controle
- Controleert op wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
- Controleert op gestolen voorwerpen
- Vraagt handtassen, zakken, … te openen en objecten te tonen
- Houdt overtreders bij heterdaad aan en draagt ze over aan de politie  Info block
Kennis van wetgeving private en bijzondere veiligheid  Info block
Een hond leiden tijdens een beschermings- of opsporingsactie  Info block
- Traint de hond op het trainingsveld en op verplaatsing
- Geeft bevelen aan de hond
- Controleert de eigen stem en lichaamshouding
- Houdt de hond onder controle of aan de leiband
- Herkent de reacties van de hond en neemt actie
- Verzekert de veiligheid van verdachten  Info block
Kennis van technieken voor africhten van honden  Info block
Waardevolle goederen ontvangen, leveren en controleren  Info block
- Bestuurt een gepantserde wagen
- Registreert de levering
- Contacteert de verantwoordelijke bij problemen  Info block
De monitorbewaking (video, detector, ...) van plaatsen, voertuigen of technische alarmen (lift, temperatuur, ...) utvoeren  Info block
- Bedient de apparatuur volgens de richtlijnen
- Merkt afwijkingen op en neemt actie  Info block
Het motief en de gegrondheid voor het in werking stellen van een alarm controleren (twijfels wegnemen) of interventieteams sturen  Info block
- Voert ter plaatse een controle uit of contacteert een collega ter plaatse  Info block
Maatregelen nemen voor het behoud van goederen of plaatsen bij een inbraak of schade  Info block
- Zet de omgeving af
- Stelt sporen veilig
- Hanteert een blusapparaat  Info block
Kennis van brandbestrijdingstechnieken  Info block
Kennis van noodplannen  Info block
Personenbescherming uitvoeren  Info block
- Volgt de beschermde persoon op een afstand
- Interpreteert bewegingen en gebeurtenissen in de omgeving
- Houdt publiek op een afstand
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Het personeel opleiden in en bewust maken over preventie- en veiligheidstechnieken en -procedures  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Controleren of de veiligheidsvoorschriften worden toegepast door de betrokken medewerkers  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Luchthaven  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Speelhal  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opvangtehuis, opvangcentrum  Info block
Recreatiepark  Info block
Woonzorgvoorziening  Info block
Haven  Info block
Beveiligingsonderneming  Info block
Bouw  Info block
Bankwezen  Info block
Handel  Info block
Vastgoed  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
Podiumkunsten  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Defensie  Info block
Amusement  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Nachtwerk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in private bewakingsondernemingen, bedrijven, verblijf- en zorginstellingen, ... en komt in contact met publiek, lokale en federale politie, brandweer, ... Je werk varieert naargelang de sector (luchthaven, evenementen, transport, ...), de organisatiemanier, het publiek (klanten, bezoekers, ...) en de uitrusting (videobewaking, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. Je werkt soms in een veiligheidspost. Je draagt professionele kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Privébeveiliging en -bewaking. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep bewakingsagent moet je houder zijn van een algemeen (en bijzonder) bekwaamheidsattest bewakingsagent (zie Koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en –ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S. 12.01.2000) en wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4229, 5414