Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
K260101  Info block
Personeel uitvaartdiensten  Info block
Andere benamingen
Baardrager (m/v)  Info block
Bedienaar van de lijkoven (m/v)  Info block
Chauffeur-baardrager bij begrafenissen (m/v)  Info block
Crematiemedewerker (m/v)  Info block
Crematieoperator (m/v)  Info block
Crematieovenoperator (m/v)  Info block
Crematietechnicus (m/v)  Info block
Crematoriumoperator (m/v)  Info block
Grafdelver (m/v)  Info block
Grafdelver-baardrager (m/v)  Info block
Lijkbaardrager (m/v)  Info block
Medewerker belast met crematies (m/v)  Info block
Medewerker in een crematorium (m/v)  Info block
Medewerker in een funerarium (m/v)  Info block
Medewerker in een grafkamer (m/v)  Info block
Medewerker in een ontvangstzaal (m/v)  Info block
Teamleider van baardragers (m/v)  Info block
Begeleider van een rouwstoet (m/v)  Info block
Technisch medewerker in een funerarium (m/v)  Info block
Begrafenismedewerker (m/v)  Info block
Medewerker uitvaartdiensten (m/v)  Info block
Werknemer in een begrafenisonderneming (m/v)  Info block
Medewerker rouwcentrum (m/v)  Info block
Autopsie-assistent (m/v)  Info block
Medewerker in een sterfkamer (m/v)  Info block
Definitie
Neemt de zorg voor het lichaam van overledenen op zich. Voert technische handelingen voor de uitvaart uit zoals de toelating, het transport, het aankleden, het wassen, het kisten, de begrafenis of crematie van overledenen. Handelt volgens de protocollen en rituelen van uitvaarten en geloofsovertuigingen en volgens de regelgeving van lokale besturen en volksgezondheid.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: overledenen en hun familie vervoeren en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De opdracht vaststellen (uurroosters, plaatsen, werkzaamheden, ...)
Benodigdheden en toebehoren voor de uitvaart klaarmaken  Info block
- Houdt zich aan de planning
- Houdt zich aan de afspraken met familie en nabestaanden
- Legt een rouwregister, rouwprentjes, … klaar
- Hangt rouwkransen aan de lijkwagen  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
De doodskist en rouwartikelen in ontvangst nemen
De overbrenging regelen  Info block
- Contacteert het ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, …
- Plaatst de doodskist in een lijkwagen
- Gaat de aanwezigheid en volledigheid van het overlijdensattest na  Info block
Kennis van wetgeving uitvaarten  Info block
Technische handelingen voor de uitvaart uitvoeren (de doodskist voorbereiden en sluiten, de begrafenis of de crematie)  Info block
- Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke op
- Schikt rouwkransen en –bloemen, foto’s, kaarsen, …
- Draagt de doodskist
- Deelt rouwprentjes uit  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
Kennis van wetgeving uitvaarten  Info block
Toezicht houden op het verloop van de uitvaartplechtigheid  Info block
- Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke op
- Geeft aanwezigen de gelegenheid tot groeten van de overledene
- Geeft aanwijzingen aan familie, nabestaanden en aanwezigen tijdens de plechtigheid
- Staat de familie en nabestaanden tijdens de plechtigheid bij  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
Kennis van wetgeving uitvaarten  Info block
De technische ruimtes en installaties, de lijkwagens en het materieel schoonmaken  Info block
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een uitvaartplechtigheid uitvoeren:
Een lichaam overbrengen en kisten, dragen van de doodkist  Info block
Het begraven of in een graf plaatsen voorbereiden  Info block
Lijkwagens besturen  Info block
Een uitvaartplechtigheid uitvoeren:
Overledenen aankleden en wassen  Info block
- Past lijkverzorgingstechnieken toe (bewaring, toilet, …)
- Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne en veiligheid  Info block
Een uitvaartplechtigheid uitvoeren:
Cremeren  Info block
- Gebruikt crematiematerieel  Info block
Grafhandelingen uitvoeren:
Een graf delven (graven, openen, sluiten van een grafkelder, ...)  Info block
Graftombes onderhouden  Info block
Een lichaam opgraven  Info block
- Gebruikt handgereedschap (spade, ...)  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Tractor of kleine mobiele werfmachine  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
De post-mortemadministratie controleren (overlijdensakte, toestemming voor transport, begraving, crematie, ...)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Gaat de werking en de staat van de machine en haar uitrusting na
- Vervangt onderdelen indien nodig
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Medisch personeel dat bevoegd is voor het onderzoeken van een lichaam bijstaan of de autopsie voorbereiden (behandeling, verplaatsing, ...)  Info block
- Assisteert de forensisch arts of patholoog (in- en uitwendig onderzoek, doodsoorzaak, …)
- Neemt bloed, vocht, weefsel, … af
- Volgt aanwijzingen op
- Herstelt het lichaam van de overledene na de autopsie
- Desinfecteert de ruimte, het materieel en de autopsietafel
- Houdt gereinigd en gebruikt materieel gescheiden
- Brengt documenten in orde (aanvraagformulieren, persoonsidentificatie, orgaandonatie, …)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Personeel opleiden in de technieken, protocollen, handelwijzen (ceremonie, dienst, ...)  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Begrafenisonderneming  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Crematorium  Info block
Rouwcentrum  Info block
Uitvaartsector  Info block
In het weekend  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij uitvaartondernemingen of lokale besturen. Je werkt samen met familie of nabestaanden, godsdienstafgevaardigden, personeel van administratieve diensten, begrafenisdiensten, .... Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of ’s nachts en soms doe je wachtdiensten. Je werk houdt het dragen van lasten in.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Personeel uitvaartdiensten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Medewerker begrafenisdiensten en Arbeider begraafplaatsen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Uitvaartmedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Uitvaartassistent (m/v)

ISCO-08-code:5163