Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
K260201  Info block
Uitvaartdiensten coördineren  Info block
Andere benamingen
Begrafenisadviseur (m/v)  Info block
Begrafenisadviseur repatriëring (m/v)  Info block
Begrafenisassistent (m/v)  Info block
Begrafenisondernemer (m/v)  Info block
Begrafenisvertegenwoordiger (m/v)  Info block
Ceremoniemeester bij begrafenissen (m/v)  Info block
Ceremoniemeester bij uitvaartdiensten (m/v)  Info block
Commercieel begrafenisadviseur (m/v)  Info block
Commercieel begrafenisassistent (m/v)  Info block
Directeur van een funerarium (m/v)  Info block
Directeur begrafenisonderneming (m/v)  Info block
Organisator van een rouwstoet (m/v)  Info block
Hoofd begrafenisprotocol (m/v)  Info block
Leidinggevende uitvaartdiensten (m/v)  Info block
Medewerker begrafenisformaliteiten (m/v)  Info block
Opsteller van een rouwstoet (m/v)  Info block
Organisator van begrafenissen (m/v)  Info block
Regiedirecteur bij een begrafenisplechtigheid (m/v)  Info block
Regiedirecteur bij begrafenissen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een funerarium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke begrafenisformaliteiten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke begrafenisplanning (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een resultatencentrum voor begrafenissen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een onderneming voor begrafenisplechtigheden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de verkoop van begrafenisdiensten (m/v)  Info block
Verkoper bij een uitvaartonderneming (m/v)  Info block
Uitvaartondernemer (m/v)  Info block
Uitvaartassistent (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en organiseert uitvaarten en begrafenisceremonies van overledenen. Handelt volgens de wensen van de familie, de protocollen en rituelen van uitvaarten en geloofsovertuigingen en volgens de regelgeving van lokale besturen en volksgezondheid. Verkoopt begrafenisproducten en -diensten.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Familie of nabestaanden bij de keuze voor een uitvaartplechtigheid informeren en advies geven  Info block
- Vangt de familie of nabestaanden op
- Geeft informatie over de mogelijkheden (begraven, cremeren, asbestemming, …)
- Houdt rekening met de geloofsovertuiging of levensopvatting van de overledene, nabestaanden of familie
- Bespreekt de regels en tradities van uitvaarten
- Spreekt een protocol af met de familie of nabestaanden (burgerlijk, godsdienstig, militair, …)  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van begrafenisproducten en -diensten  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van wetgeving uitvaarten  Info block
De organisatie en voorwaarden voor de uitvaartplechtigheid met de familie bepalen (dag, keuze van doodskist, inkleding, ...)  Info block
- Legt in overleg met de familie of nabestaanden een datum en tijdstip vast
- Stelt samen met de familie of nabestaanden een rouwbrief en -prentje op
- Regelt het drukwerk
- Maakt afspraken met het crematorium, de godsdienstafgevaardigde, ...
- Demonstreert of toont artikels
- Deelt prijzen mee
- Regelt of verwijst naar andere dienstverleners (traiteur, bloemist, ...)  Info block
Kennis van begrafenisproducten en -diensten  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Betalingen innen voor de verkoop van producten en diensten
Bestellingen controleren  Info block
- Stelt een factuur op  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
De uitvaartplechtigheid regisseren (inrichting van de rouwzaal, schikking van rouwartikels, coördinatie van godsdienstige of burgerlijke deelnemers, ...)  Info block
- Houdt zich aan de afspraken met familie en nabestaanden
- Geeft aanwijzingen aan de medewerkers  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
De post-mortemadministratie organiseren (overlijdensakte, toestemming voor transport, ...)
De voorwaarden voor de uitvaart controleren  Info block
- Gaat de aanwezigheid en volledigheid van het overlijdensattest na
- Maakt afspraken met het lokale bestuur (tijdstip van de uitvaart, openen en sluiten van het graf, …)  Info block
Kennis van wetgeving uitvaarten  Info block
De administratieve documenten voor de toelating tot begrafenis of crematie in orde brengen  Info block
- Vraagt vergunningen aan bij het lokale bestuur
 Info block
Kennis van wetgeving uitvaarten  Info block
De nabestaanden, familie en rouwstoet op de dag van de uitvaart begeleiden en leiden  Info block
- Houdt zich aan het protocol (burgerlijk, godsdienstig, militair, …)
- Geeft aanwijzingen aan de aanwezigen
- Staat de familie en nabestaanden tijdens de plechtigheid bij
- Gaat de rouwstoet naar de begraafplaats voor  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
De uitvaartplechtigheid starten en het verloop controleren  Info block
- Houdt zich aan de planning
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van godsdienstige en burgerlijke diensten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behandelen en presenteren van een lichaam (kisten, aankleden, ...)  Info block
- Informeert naar de keuze van kledij, make-up, kapsel, vouwen van de handen, …
- Baart het lichaam op volgens de wil van de familie of nabestaanden (bed of doodskist, open of gesloten kist, met bloemen, kaarsen, …)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Een opgraving superviseren  Info block
- Brengt documenten in orde
- Geeft aanwijzingen
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Onderhoud en werken plannen en organiseren  Info block
- Gaat de behoefte aan vervanging of herstel van materieel na
- Stelt een onderhoudsplanning op en past de planning aan wijzigende omstandigheden aan  Info block
Deelnemen aan het bepalen van promotie- en communicatieacties voor uitvaartdiensten  Info block
- Werkt promotiemateriaal uit (folders, advertenties, …)
- Benut de mogelijkheden van de ruimte of de etalage
- Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
- Evalueert promotieactiviteiten  Info block
Personeel opleiden in de technieken, protocollen, handelwijzen (ceremonie, dienst, ...)  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Begrafenisonderneming  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Crematorium  Info block
Rouwcentrum  Info block
Uitvaartsector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij uitvaartondernemingen, lokale besturen of uitvaartvoorzieningen (funerarium, rouwcentrum, sterfhuis, ...). Je werkt samen met familie en nabestaanden, godsdienstafgevaardigden, administratieve diensten, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, politie, ... Soms doe je verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de organisatiemanier van de uitvaartvoorziening of -onderneming.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Advies in begrafenisdiensten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor de uitoefening van het beroep begrafenisondernemer als zelfstandige gelden specifieke vereisten betreffende de beroepsbekwaamheid (Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Uitvaartmanager (m/v)

ISCO-08-code:5163