Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L130101  Info block
Regie podiumkunsten  Info block
Andere benamingen
Assistent-circusregisseur (m/v)  Info block
Assistent regie (m/v)  Info block
Assistent-theaterregisseur (m/v)  Info block
Circusregisseur (m/v)  Info block
Coregisseur (m/v)  Info block
Dramaturg (m/v)  Info block
Participatief regisseur (m/v)  Info block
Regieassistent (m/v)  Info block
Regiemedewerker (m/v)  Info block
Regisseur podiumkunsten (m/v)  Info block
Theaterregisseur (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en organiseert geheel of gedeeltelijk de regie van voorstellingen (theaterstukken, lezingen, musicals, straattheater, ...). Werkt volgens de regels van de intellectuele eigendomsrechten en de productievereisten (budget, programmatie, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: de tekst van een voorstelling schrijven.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De tekst voor een voorstelling selecteren en de enscenering uitwerken (theaterstuk, muzikale komedie, ...)  Info block
- Selecteert een stuk volgens de artistieke en zakelijke visie van het huis en de seizoensprogrammatie
- Bestudeert het scenario om een beeld te krijgen van de voorstelling (stijl, interpretaties, gevoeligheden, …)
- Bewerkt de geselecteerde stukken inhoudelijk volgens het artistieke concept
- Werkt het scenario uit in scènes, plannen, beelden, …
- Stelt een script of een draaiboek op voor de voorstelling  Info block
Kennis van theatergeschiedenis  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Basiskennis van scenografie  Info block
De voorwaarden voor de regie van de voorstelling bepalen (podium, duur, data, logistiek, middelen, decors, kostuums, ...)  Info block
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budgetten en technische beperkingen (zaal, aanwezig materiaal, …)
- Stelt een planning en een uitvoeringsschema op
- Volgt de planning op
- Bepaalt benodigde budgetten, personeel, materiaal, logistieke vereisten, …
- Neemt deel aan coördinatievergaderingen  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De decors, verlichting, kostuums, ... selecteren naargelang het project (thema, tijdperk, ...) en het budget  Info block
- Kiest locaties, decors, kostuums, licht, geluid, … volgens het artistieke concept en in overleg met ontwerpers, technici, …
- Bespreekt de artistieke aspecten (stijl, sfeer, …) van technische ontwerpen (licht, geluid, decor, …)
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budgetten en technische beperkingen (zaal, aanwezig materiaal, …)  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Basiskennis van belichting  Info block
Basiskennis van geluid  Info block
Basiskennis van scenografie  Info block
Audities houden voor de acteurs en de rollen verdelen volgens de aanwijzingen van een productieleider, een scenarist of een choreograaf  Info block
- Analyseert de nood aan artiesten, artistiek en technisch-artistiek personeel voor een productie
- Overlegt over het aanwerven van artiesten en personeel met de zakelijk leider, productieleider, …
- Stelt vacatures op
- Voert selectieprocedures en audities uit
- Verdeelt de rollen volgens de vaardigheden van de artiesten en de vereisten van het stuk  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
De acteurs begeleiden tijdens repetities en aanwijzingen geven m.b.t. regie (opstelling, spel, ...) en uitspraak (intonatie, ritme, ...)  Info block
- Stuurt artiesten, artistieke en technische medewerkers aan om het artistieke concept te realiseren
- Leidt repetities en productievergaderingen
- Legt de eigen visie en interpretatie van de productie uit aan artiesten en artistieke en technische medewerkers
- Motiveert en inspireert artiesten en technici
- Waakt over de artistieke visie
- Controleert tijdens de voorstellingen en repetities of alle vertolkingen en technische bijdragen aan het artistieke concept voldoen en stuurt bij waar nodig
- Neemt beslissingen bij onverwachte voorvallen tijdens de voorstelling (technische storingen, ...)
- Evalueert repetities en voorstellingen met de artiesten en de artistieke en technische ploeg  Info block
Kennis van ensceneringstechnieken  Info block
Kennis van improvisatietechnieken  Info block
Kennis van uitspraaktechnieken  Info block
Kennis van technieken voor lichaamsexpressie  Info block
Kennis van interpretatietechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De enscenering wijzigen en perfectioneren naargelang het verloop van de voorstellingen en de voorstellen van de acteurs  Info block
- Stelt het artistieke concept op punt
- Past scenario’s, technische interventies, vertolkingen, ... aan in de loop van het proces
- Past een productie aan aan de mogelijkheden van een zaal na overleg met artiesten, artistieke en technische ploegen, medewerkers van de zaal, ...
- Houdt alle veranderingen bij die in de loop van het proces aan de productie worden aangebracht (inhoud, enscenering, ...)  Info block
Kennis van ensceneringstechnieken  Info block
Basiskennis van scenografie  Info block
De promotie en verspreiding naar de media en het publiek begeleiden  Info block
- Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatieafdeling
- Stelt het eindproduct inhoudelijk voor
- Neemt deel aan persconferenties, reclamecampagnes, evenementen, beurzen, salons
- Geeft interviews
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio en televisie  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Voorstellingen regisseren:
Circus  Info block
Dansvoorstelling  Info block
Improvisatietheater  Info block
Lezing, monoloog  Info block
Mime, pantomime, ...  Info block
Musical  Info block
Opera  Info block
Operette  Info block
Straattheater  Info block
Theater  Info block
Variété  Info block
Vertelling  Info block
Een tekst schrijven voor een theaterstuk, een opera, een musical, ...  Info block
- Houdt zich aan de artistieke visie van het huis, gezelschap, ...
- Schrijft een origineel scenario voor een stuk
- Bewerkt een bestaand scenario
- Interpreteert de artistieke kwaliteiten van het oorspronkelijke stuk
- Werkt een concept uit om een beeld te geven van de inhoud, stijl, tijdsbeeld, personages, ...
- Gebruikt specifieke schrijftechnieken naargelang het genre
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van dramaturgie  Info block
Kennis van schrijftechnieken voor dramaturgie  Info block
Kennis van dichtkunsttechnieken  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Financiering zoeken voor een voorstelling en het project aan producenten voorstellen (artistieke bedoelingen, inhoud, budget, ...)  Info block
- Past commerciële technieken toe
- Legt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Presenteert het project op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de sector  Info block
Theatermanifestaties (festivals, debatten, ontmoetingen, ...) organiseren en plannen in partnerschap met openbare instanties, verenigingen, scholen, ...  Info block
- Legt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Vertaalt de wensen van de opdrachtgever in een
creatief concept  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Ensceneringstechnieken aanleren aan studenten en leerlingen, professionals en amateurs  Info block
- Demonstreert ensceneringstechnieken aan medewerkers, leerlingen en participanten
- Geeft duidelijke mondelinge en schriftelijke aanwijzingen
- Laat medewerkers, leerlingen en participanten de ensceneringstechnieken oefenen
- Stuurt bij indien nodig
- Voorziet de nodige feedbackmomenten
- Volgt evoluties in het eigen vakgebied op  Info block
Kennis van ensceneringstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor lichaamsexpressie  Info block
Kennis van uitspraaktechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Alleen of met medespelers een rol vertolken voor het publiek of de camera volgens de aanwijzingen van de regisseur of cineast  Info block
- Interpreteert de tekst en de rol in functie van de regie en het artistieke concept
- Maakt gebruik van gebaren, mimiek, stem,…
- Sluit de eigen vertolking aan op die van de medespelers en de aanwijzingen van de regisseur  Info block
Kennis van ensceneringstechnieken  Info block
Kennis van improvisatietechnieken  Info block
Kennis van technieken voor lichaamsexpressie  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Recreatiepark  Info block
Sociaal-artistieke en kunsteducatieve werkingen  Info block
School voor artistieke opleidingen, conservatorium  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Podiumkunsten  Info block
Toerisme  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op plaatsen waar voorstellingen worden gehouden (theaters, cultuurcentra, ...), in contact met verschillende betrokkenen (acteurs, technische teams, producenten, toneelmeesters, artistieke agenten, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen of maanden van huis (tournees). Je werkzaamheden volgen het ritme van de geprogrammeerde voorstellingen. Soms werk je in een participatieve context waarbij de interactie met participanten leidt tot een co-creatie. Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Regie podiumkunsten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Regisseur podiumkunsten en Choreograaf vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2654