Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L130301  Info block
Artiesten, modellen en atleten vertegenwoordigen  Info block
Andere benamingen
Agent van artiesten, modellen en atleten (m/v)  Info block
Agent van atleten (m/v)  Info block
Agent van mannequins (m/v)  Info block
Artiestenagent (m/v)  Info block
Artiestenmanager (m/v)  Info block
Artistiek agent (m/v)  Info block
Artistiek manager (m/v)  Info block
Booker (m/v)  Info block
Castingassistent (m/v)  Info block
Castingdirecteur (m/v)  Info block
Coördinator figuranten (m/v)  Info block
Impresario (m/v)  Info block
Literair agent (m/v)  Info block
Literair vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Medewerker theaterbureau (m/v)  Info block
Muziekmanager (m/v)  Info block
Promotiemedewerker voor artiesten (m/v)  Info block
Spelersmakelaar (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de uitzending van voorstellingen (m/v)  Info block
Definitie
Beheert en ontwikkelt de carrière van artiesten (acteurs, schrijvers, muzikanten, ...), mannequins, atleten, ... volgens de reglementering (auteursrechten, sportrechten, ...) en professionele doelstellingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een artiest, mannequin, atleet, ... adviseren over zijn imago, audities en castings van artiesten organiseren voor een voorstelling, een film, ..., de verspreiding van voorstellingen beheren (dans, muziek, theater, straat- en circuskunsten, ...)  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Uiterlijke kenmerken, talenten en bekwaamheden ontdekken tijdens evenementen en in de persoonlijke of professionele omgeving  Info block
- Voert prospecties uit naar potentiële opdrachtgevers
- Stelt lichamelijke kenmerken van de artiest of atleet vast
- Beoordeelt de aanleg, motivatie en prestaties van artiesten of atleten  Info block
Kennis van kunstdisciplines  Info block
Kennis van sportdisciplines  Info block
De persoonlijkheid van de artiest, het model of de atleet omschrijven en carrièredoelstellingen bepalen  Info block
- Gaat de wensen, vaardigheden, profiel, … van de artiest of atleet na
- Bespreekt de carrièredoelstellingen en –mogelijkheden met de artiest of atleet
- Weegt sterke en zwakke punten van de artiest of atleet af
- Evalueert de artistieke kwaliteiten van een artiest, voorstelling of gezelschap
- Identificeert werkpunten, opleidingsbehoeften, …
- Adviseert de artiest of atleet bij het maken van professionele keuzes
- Stelt een langetermijnplan op voor talentontwikkeling
- Brengt punten van kritiek op een constructieve manier over  Info block
Kennis van kunstdisciplines  Info block
Kennis van sportdisciplines  Info block
Kennis van coachingtechnieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Projecten en voorstellen opvolgen, selecteren en ter goedkeuring voorleggen aan de artiest, het model of de atleet (opnames, modeshows, scenario's, tournees, ...)  Info block
- Volgt evoluties in het vakgebied op (nieuwe producties, voorstellingen, trends, …)
- Zoekt en selecteert projecten in overleg met de artiest
- Houdt rekening met het profiel, carrièredoelstellingen, vaardigheden, … van de artiest  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van de sector  Info block
De artiest, het model of de atleet promoten bij castingdirecteurs, organisatoren van opvoeringen, uitgevers, sponsors, ...  Info block
- Legt en onderhoudt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Bouwt een klantenportefeuille en een netwerk van mogelijke partners uit (sponsors, financiers, subsidiekanalen, …)
- Bezoekt events, beurzen, salons, …
- Stelt de artiest of atleet voor aan potentiële opdrachtgevers of partners (vaardigheden, profiel, …)
- Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de sector  Info block
Onderhandelen over de contractvoorwaarden voor rekening van de betrokkene  Info block
- Vertegenwoordigt artiesten en atleten bij financiële, artistieke, technische, juridische, … onderhandelingen
- Maakt contracten op
- Adviseert de artiest over de contracten  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
De uitvoering van contracten en de betaling van gages, rechten en prestaties opvolgen  Info block
- Verzamelt en interpreteert financiële gegevens
- Grijpt in bij afwijkingen van de overeengekomen contracten (betalingen, prestaties, …)
- Bespreekt de opvolging van contracten met de artiest  Info block
Kennis van contractenrecht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een artiest, een model of een atleet adviseren omtrent:
Actualiteit (deelname aan interviews, uitzendingen, ...)  Info block
Communicatie (houding, uitspraken, ...)  Info block
Imago (stijl, look, ...)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Boeken, cv's, maquettes, manuscripten, ... van beginnende of onbekende artiesten, modellen, ... bestuderen en hen adviseren  Info block
- Selecteert werken, concepten of uitvoeringen op basis van hun inhoudelijke en technische kwaliteit
- Beoordeelt het werk of de uitvoering kritisch (technisch, artistiek, inhoudelijk, …)
- Weegt sterke en zwakke punten van het werk of de uitvoering af
- Doet verbetervoorstellen  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Audities houden voor de acteurs en de rollen verdelen volgens de aanwijzingen van een productieleider, een scenarist of een choreograaf  Info block
- Overlegt over het aanwerven van artiesten met de regisseur, choreograaf, scenarist, productieleider, …
- Zoekt artiesten volgens de vereisten van de productie (profiel, vaardigheden, …)
- Verdeelt de rollen volgens het profiel en de vaardigheden van de artiesten en de vereisten van de productie  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
De data van voorstellingen en tournees plannen en de communicatie verzorgen  Info block
- Beheert de agenda van de artiest of atleet
- Legt afspraken vast volgens de agenda, de wensen en de doelstellingen van de artiest of atleet
- Stelt een planning en een uitvoeringsschema op
- Overlegt met organisatoren over de planning en organisatie van een voorstelling, tournee, … en rapporteert wijzigingen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van agendabeheer  Info block
Media-afspraken plannen voor een artiest, model of atleet volgens hun agenda, projecten, ... en hen daarbij begeleiden  Info block
- Beheert de agenda van de artiest of atleet
- Legt afspraken vast volgens de agenda, de wensen en de doelstellingen van de artiest of atleet
- Legt contacten met relevante media
- Geeft aanwijzingen aan de artiest voor interviews en mediaoptredens
- Treedt op als woordvoerder van de artiest of atleet  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van de media  Info block
Kennis van agendabeheer  Info block
Communicatiehulpmiddelen uitwerken voor een artiest, model of atleet (persdossiers, portfolio, toespraken, ...)  Info block
- Organiseert persconferenties
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons
- Stelt presentatie- en promotieteksten op
- Stelt een portfolio op
- Laat promotiemateriaal opmaken en verspreiden
- Beheert de website van de artiest (teksten schrijven, actueel houden, …)
- Volgt reacties van media, organisatoren, fans, … op
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Gebruikt sociale media  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van de media  Info block
De strategie voor de verspreiding van voorstellingen ontwikkelen en de verkoopcontracten opvolgen  Info block
- Stelt een verkoopplan voor de voorstelling op
- Stemt het promotiebeleid af op het budget en het genre
- Selecteert geschikte media (direct mail, sociale media, brochures, ...)
- Organiseert promotie-evenementen
- Volgt de opstart van promotiecampagnes op
- Onderhandelt over verkoopcontracten
- Volgt de verkoop en de naleving van de verkoopcontracten op  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Financiering en middelen zoeken voor een project, een gezelschap, een artiest, …  Info block
- Onderzoekt potentiële financieringskanalen en materiaalsponsors
- Stelt subsidie- en sponsoringdossiers op
- Onderhandelt met sponsors, co-financiers, subsidieverstrekkers, …
- Legt afspraken vast  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Artiesten, gezelschappen of atleten begeleiden en ondersteunen op verplaatsing  Info block
- Maakt afspraken met organisatoren
- Ziet toe op de naleving van de afspraken ter plaatse en lost problemen op
- Staat organisatoren, pers, … te woord
- Zorgt dat de artiesten, atleten, … in optimale omstandigheden kunnen werken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek agentschap  Info block
Castingbureau  Info block
Literair agentschap  Info block
Modellenbureau  Info block
Platenmaatschappij  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Sportclub  Info block
Audiovisueel  Info block
Beeldende kunsten  Info block
Cultuur  Info block
Film  Info block
Live voorstellingen  Info block
Mode  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in agentschappen (artiestenbureaus, modellenbureaus, literaire agentschappen, ...), theaterproductiemaatschappijen, platenfirma's of als zelfstandige voor rekening van artiesten (acteurs, schrijvers, muzikanten, ...), modellen of atleten. Je hebt contacten met producenten, castingdirecteurs, uitgevers, sponsors, ... Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Artiesten, modellen en atleten vertegenwoordigen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2654