Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L130401  Info block
Film- en audiovisuele regie  Info block
Andere benamingen
Assistent-regisseur (m/v)  Info block
Regisseur audiovisuele producties (m/v)  Info block
Documentairemaker (m/v)  Info block
Eerste regieassistent (m/v)  Info block
Filmregieassistent (m/v)  Info block
Filmregisseur (m/v)  Info block
Kortfilmregisseur (m/v)  Info block
Opnameleider (m/v)  Info block
Opnamesecretaresse (m/v)  Info block
Radioregisseur (m/v)  Info block
Regieassistent (m/v)  Info block
Regisseur (m/v)  Info block
Regisseur-producer (m/v)  Info block
Regisseur van bedrijfsfilms (m/v)  Info block
Regisseur van documentaires (m/v)  Info block
Regisseur van langspeelfilms (m/v)  Info block
Regisseur van radio-uitzendingen (m/v)  Info block
Regisseur van reclamefilms (m/v)  Info block
Regisseur van televisiefilms (m/v)  Info block
Regisseur van videoclips (m/v)  Info block
Scriptassistent (m/v)  Info block
Script supervisor (m/v)  Info block
Studioregisseur (m/v)  Info block
Tekenfilmregisseur (m/v)  Info block
Televisieregisseur (m/v)  Info block
Tweede regieassistent (m/v)  Info block
Televisieregieassistent (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en organiseert geheel of gedeeltelijk de regie van films (kortfilms, langspeelfilms, documentaires, promotiefilms, ...) televisie- of radio-uitzendingen. Werkt volgens de regelgeving op auteursrechten, de regelgeving op de filmindustrie en de productievereisten (budget, programmatie, uitzending, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een scenario schrijven.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een film- of audiovisueel project uitwerken (televisiefilm, langspeelfilm, radio-uitzending, ...) en voorstellen aan de producenten in de vorm van een samenvatting, scenario, ...  Info block
- Selecteert programma- of filmconcepten of werkt ze zelf uit volgens het profiel van de zender, de artistieke vereisten, …
- Werkt de geselecteerde concepten inhoudelijk verder uit
- Stelt een scenario op voor de productie
- Werkt het scenario uit in scènes, plannen, beelden, …
- Geeft een presentatie over het project
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van filmgeschiedenis  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
Kennis van het audiovisuele landschap  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De productievoorwaarden van het film- of audiovisuele project bepalen (locatie, duur van de opnames, budget, middelen, teams, ...)  Info block
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budgetten en technische beperkingen
- Bepaalt benodigde budgetten, personeel, materiaal, logistieke vereisten, …
- Neemt deel aan coördinatievergaderingen  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De vertolkers (acteurs, figuranten, ...) en het technische personeel (fotoregisseur, geluidstechnicus, ...) selecteren en hen het project voorstellen  Info block
- Analyseert de nood aan artiesten, technisch en technisch-artistiek personeel voor een productie
- Overlegt over het aanwerven van artiesten en personeel met de zakelijk leider, productieleider, ...
- Voert selectieprocedures uit
- Organiseert audities voor artiesten
- Sluit contracten af
- Bespreekt het concept of het scenario met artiesten, technische en technisch-artistieke medewerkers  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
Filmlocaties selecteren en decors, kostuums, kapsels en make-up bepalen  Info block
- Kiest locaties, decors, kostuums, licht, geluid, … volgens het concept en in overleg met ontwerpers, technici, …
- Bespreekt de artistieke aspecten van technische ontwerpen (stijl, sfeer, …) met ontwerpers, technici, …
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budgetten en technische beperkingen  Info block
Kennis van filmgeschiedenis  Info block
Basiskennis van belichting  Info block
Basiskennis van geluid  Info block
Een draaiboek maken (plannen, camera-instellingen, belichting, ...) en het werkplan uitwerken (locaties, data, uren, decors, ...)  Info block
- Werkt een draaiboek uit voor de productie
- Stelt een planning en een draaischema op om de opnames zo efficiënt mogelijk te organiseren
- Volgt de planning op
- Past scenario’s, technische plannen, vertolkingen, ... in de loop van het proces aan  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Acteurs begeleiden en technische aanwijzingen geven aan de geluids-, belichtings- en opnameteams  Info block
- Volgt repetities, opnames en productievergaderingen
- Legt de eigen visie en interpretatie van de productie uit aan vertolkers, technische en technisch-artistieke medewerkers
- Stuurt vertolkers, technische en technisch-artistieke medewerkers aan tijdens opnames (vertolkingen, keuze van camerastandpunten, …)
- Controleert tijdens de opname of alle vertolkingen en technische bijdragen correct verlopen en grijpt in indien nodig
- Neemt beslissingen bij onverwachte voorvallen (technische storingen, …)
- Evalueert repetities en opnames met de vertolkers en de artistieke en technische ploeg  Info block
Basiskennis van belichting  Info block
Basiskennis van geluid  Info block
Kennis van ensceneringstechnieken  Info block
Kennis van perspectieftypes  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Opnames bekijken en selecteren en de montage van de film, de uitzending of de documentaire controleren  Info block
- Bekijkt of beluistert ruw opnamemateriaal en controleert de artistieke en technische kwaliteit ervan (vertolkingen, beeld en geluid, …)
- Bepaalt aan de hand van ruw opnamemateriaal welke shots nodig zijn voor de montage en legt hun volgorde vast in een shotlist
- Geeft aanwijzingen over de montage (opvolging van beelden, overgangen, muzikale omlijsting, special effects, …)
- Beoordeelt de eindmontage en bespreekt ze met de technisch-artistieke medewerkers, de productieleider, …
- Brengt eventueel correcties aan aan de eindmontage  Info block
Kennis van filmgeschiedenis  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
Kennis van montagestijlen en vormgeving  Info block
De promotie en verspreiding naar de media en het publiek begeleiden  Info block
- Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatieafdeling
- Stelt het eindproduct inhoudelijk voor
- Neemt deel aan persconferenties, reclamecampagnes, evenementen, beurzen, salons
- Geeft interviews
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio en televisie  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Films of audiovisueel werk regisseren:
Animatiefilm (tekenfilm, 3D, ...)  Info block
Erotische film, pornofilm  Info block
Documentaire  Info block
Films van opvoeringen (dans, theater, muziek, ...)  Info block
Kortfilm  Info block
Langspeelfilm  Info block
Promotiefilm  Info block
Radioprogramma  Info block
Reclamefilm  Info block
Televisiefilms, series, feuilletons, ...  Info block
Televisieprogramma  Info block
Videoclip  Info block
Het scenario van een film, een televisiefilm, ... schrijven  Info block
- Houdt zich aan het profiel van de zender, het productiehuis, ...
- Schrijft een origineel scenario voor een film of televisieprogramma
- Bewerkt een bestaand scenario
- Werkt een concept uit om een beeld te geven van de inhoud, stijl, tijdsbeeld, personages, ...
- Gebruikt specifieke schrijftechnieken naargelang het genre
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van technieken voor het schrijven van scenario's  Info block
Kennis van filmgeschiedenis  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Scènes opnemen voor een film, een televisiefilm, ...  Info block
- Houdt zich aan de shotlist en het artistieke concept
- Regelt opnamemateriaal, randapparatuur en toebehoren af (lenzen, iris, sluiter, gain, witbalans, filters, …)
- Bedient het opnamemateriaal volgens de shotlist of het draaiboek (scherpstellen, zoomen, bewegen, kadreren, …)
- Improviseert bij onverwachte gebeurtenissen op de set
- Bewaakt de technische beeldkwaliteit
- Regelt het opnamemateriaal indien nodig bij
- Geeft aanwijzingen aan andere technici (geluidsman, …)
- Geeft aanwijzingen aan de in beeld te brengen personen (geïnterviewden, acteurs, …)  Info block
Kennis van perspectieftypes  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
De kenmerken van de opnames oplijsten (duur, camerapositie, ...) en de overeenstemming tussen de scènes nagaan (kostuums, positie van de acteurs, ...)  Info block
- Stelt een draaiboek en een script op voor een productie
- Volgt de opnames en controleert of deze volgens het script verlopen (opeenvolging van verschillende scènes, …)
- Houdt alle veranderingen bij die in de loop van het proces aan het script worden aangebracht (inhoud, enscenering, …)  Info block
Kennis van scriptverslag  Info block
Kennis van opnameverslag  Info block
Een film, televisiefilm, documentaire, ... monteren  Info block
- Gebruikt montageapparatuur (montagetafel, ...) en –software
- Raadpleegt de shotlist
- Beoordeelt de technische beeldkwaliteit van de geselecteerde beeldfragmenten
- Plaatst de geselecteerde beeldfragmenten in de juiste volgorde en kort ze indien nodig in
- Monteert de beeldfragmenten zodat ze klaar zijn voor uitzending of synchronisatie met geluid
- Verzamelt geluidsfragmenten en synchroniseert ze met de beeldmontage  Info block
Kennis van analoge montagetechnieken  Info block
Kennis van virtuele montagetechnieken  Info block
Kennis van videomontagetechnieken  Info block
Kennis van eigenschappen van montagesoftware  Info block
Figuren animeren in 2D of 3D (tekeningen, door de computer gegenereerde beelden, driedimensionale figuren, ...)  Info block
- Gebruikt 2D-animatiesoftware
- Gebruikt 3D-animatiesoftware (3D Max, Maya, …)
- Werkt een storyboard uit in tekeningen  Info block
Kennis van technieken voor volumeanimatie (marionetten, plasticine, ...)  Info block
Kennis van tekenfilmtechnieken  Info block
Kennis van tekentechnieken  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Documenteert de eigen carrière en begeleidt medewerkers bij het documenten van hun carrière  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Animatiefilmstudio  Info block
Platenmaatschappij  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Radiozender, radiostation  Info block
Televisiezender  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Internet en multimedia  Info block
Media  Info block
Reclame  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op filmlocaties (studio's, openlucht, ...) en in opnamestudio's (televisie, radio), in contact met verschillende betrokkenen (acteurs, technici, producenten, distributeurs, artistieke agenten, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen of maanden van huis (opnames, documentaires, …). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de productie (documentaire, fictie, televisiefilm, …) en het door de productie toegewezen budget. Je bent gebonden aan het ritme van het uitzendprogramma en het werkplan van de film- en geluidsopnames. Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Film- en audiovisuele regie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep van regieassistent of script supervisor is werkervaring bij een beroepsregisseur een pluspunt.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2654