Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
L140101  Info block
Professionnele sportbeoefening  Info block
Andere benamingen
Autopiloot (m/v)  Info block
Basketbalspeler (m/v)  Info block
Beroepsruiter (m/v)  Info block
Beroepssporter (m/v)  Info block
Beroepssportpiloot (m/v)  Info block
Bokser (m/v)  Info block
Catcher (m/v)  Info block
Dressuurruiter (m/v)  Info block
Hockeyspeler (m/v)  Info block
Jockey (m/v)  Info block
Paardenmenner (m/v)  Info block
Picador (m/v)  Info block
Profbasketbalspeler (m/v)  Info block
Professioneel autopiloot (m/v)  Info block
Professioneel motorracer (m/v)  Info block
Professioneel scheidsrechter (m/v)  Info block
Professioneel wintersporter (m/v)  Info block
Profgolfer (m/v)  Info block
Profhandbalspeler (m/v)  Info block
Profrugbyspeler (m/v)  Info block
Profschaatser (m/v)  Info block
Profskiër (m/v)  Info block
Profspeler Baskisch kaatsspel (m/v)  Info block
Profsporter (m/v)  Info block
Proftennisspeler (m/v)  Info block
Profvoetballer (m/v)  Info block
Profvolleybalspeler (m/v)  Info block
Profzeiler (m/v)  Info block
Profwielrenner (m/v)  Info block
Rallyrijder (m/v)  Info block
Rolschaatsenrijder (m/v)  Info block
Schaatser (m/v)  Info block
Skiër (m/v)  Info block
Tennisspeler (m/v)  Info block
Torero (m/v)  Info block
Voetballer (m/v)  Info block
Volleybalspeler (m/v)  Info block
Wielrenner (m/v)  Info block
Zeiler (m/v)  Info block
Stierenvechter (m/v)  Info block
Worstelaar (m/v)  Info block
Kunstschaatser (m/v)  Info block
Tafeltennisspeler (m/v)  Info block
Scheidsrechter (m/v)  Info block
Sportman (m/v)  Info block
Sportvrouw (m/v)  Info block
Sportatleet (m/v)  Info block
Professioneel sportbeoefenaar (m/v)  Info block
Definitie
Neemt deel aan wedstrijden in een sportdiscipline. Bereidt zich fysiek, technisch en strategisch voor om zichzelf te perfectioneren en de sportieve doelstellingen te bereiken. Bijkomende activiteitent kunnen zijn: een team vertegenwoordigen tijdens sportwedstrijden, sportmaterieel of sportuitrustingen testen en sportieve ontmoetingen leiden als scheidsrechter.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het individuele of gezamenlijke trainingsproject bepalen of deelnemen aan de bepaling ervan met de trainers, de sportdirecteur, ...  Info block
- Formuleert doelstellingen op maat (conditie, lenigheid, kracht, weerstand, …)
- Vertaalt de doelstellingen naar een trainingsschema (uurrooster, voeding, hersteltijd, opbouw, …)
- Maakt een inschatting van risico’s (gezondheid, veiligheid, …)
- Stelt een afsprakenkader op met de trainer(s)
- Stemt het trainingsschema af op het wedstrijdschema
- Past het trainingsschema aan volgens de noden en vorderingen  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Basiskennis van dieetleer  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van medisch verantwoord sporten  Info block
Fysieke voorbereidingsoefeningen uitvoeren volgens trainings-en wedstrijdschema  Info block
- Traint op de doelstellingen (conditie, lenigheid, kracht, weerstand,…)
- Houdt zich aan het trainingsschema
- Stemt bewegingen en acties af op de sportprestatie
- Schat de sportprestatie vanuit eigen ervaring in
- Interpreteert de (meet)resultaten van de sportprestaties
- Voorkomt blessures
- Volgt aanwijzingen van de trainer op  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Basiskennis van dieetleer  Info block
Kennis van de reglementering van de sport en sportieve activiteiten  Info block
Kennis van medisch verantwoord sporten  Info block
Uitvoering bepalen met trainer, team, technisch verantwoordelijke, ... volgens competitiedoelstellingen en situatie  Info block
- Analyseert bewegingskenmerken (zwaktes/sterktes, …)
- Stuurt de technische uitvoering bij
- Ontwikkelt nieuwe technieken
- Bereidt zich mentaal voor
- Houdt stress en spanning onder controle  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Kennis van de reglementering van de sport en sportieve activiteiten  Info block
Het materieel of de uitrusting selecteren volgens de competitie en de vereisten  Info block
- Stelt de omstandigheden van de competitie vast (ondergrond, tegenstander(s), omgeving, …)
- Past het materieel of de uitrusting aan, indien nodig
- Stelt verbeteringen voor aan het materieel
- Onderhoudt het materieel of de uitrusting  Info block
Kennis van het materieel  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Deelnemen aan de competitie en acties aanpassen aan richtlijnen van trainer, sportdirecteur, ...  Info block
- Concentreert zich op de uitvoering
- Past het geleerde toe in de praktijk
- Stemt de techniek en tactiek af op het wedstrijdverloop
- Luistert of kijkt tijdens de competitie naar de trainer
- Toont sportief gedrag (fair play, regelgeving, …)  Info block
Kennis van de reglementering van de sport en sportieve activiteiten  Info block
Promotie- en communicatieacties voeren ten voordele van de sportdiscipline, de organisatie, de sponsors  Info block
- Geeft informatie over de sport (uitvoering, voordelen, …)
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Demonstreert een onderdeel van de sport voor publiek of camera
- Neemt deel aan demonstratiewedstrijden
- Geeft interviews
- Deelt handtekeningen en/of promotieartikelen uit  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een dossier voor fondsenwerving uitwerken (subsidies, mecenaat, peterschap, ...)
Contracten onderhandelen of deelnemen aan de onderhandeling  Info block
- Informeert zich over organisaties en netwerken in de topsport
- Legt contact met mogelijke sponsors
- Gebruikt promotietechnieken
- Bespreekt voorwaarden en prijzen  Info block
Kennis van arbeids- en verzekeringswetgeving  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Materieel of uitrusting testen en verbeteringen voorstellen aan leveranciers, verantwoordelijke van de organisatie, sportdirecteur, ...  Info block
- Voert bewegingen en acties uit met verschillend materieel of uitrustingen
- Merkt vanuit eigen ervaring verschillen op tussen materieel of uitrustingen
- Stelt de sportprestaties met verschillend materieel of uitrustingen vast
- Wisselt informatie uit met leveranciers en verantwoordelijke
- Geeft technische aanwijzingen  Info block
Kennis van de eigenschappen van sportuitrustingen  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Een sportwedstrijd leiden als scheidsrechter of jureren  Info block
- Past de spelregels toe
- Merkt fouten en overtredingen van sportbeoefenaars op
- Neemt beslissingen
- Kent een puntenscore toe
- Blijft bij een standpunt
- Bewaakt sportief gedrag (fair play, regelgeving,…)  Info block
Kennis van conflicthantering  Info block
Kennis van scheidsrechterprocedures  Info block
De spelactiviteiten van een sportteam coördineren
Optreden als tussenpersoon tussen het team, de scheidsrechter en de spelers van de tegenstander  Info block
- Begeleidt en bewaakt het groepsproces
- Bepaalt de tactiek bij een wedstrijd
- Handelt wedstijdformaliteiten en andere administratie af
- Motiveert de sportbeoefenaars
- Verleent hulp en advies bij problemen
- Ziet toe op de uitvoering van de sportprestaties
- Bespreekt de uitvoering van de sportprestaties
- Begeleidt sportbeoefenaar(s) bij hun ontwikkeling
- Grijpt in wanneer de veiligheid van de sportbeoefenaars in het gedrang komt  Info block
Kennis van managementtechnieken van een sportteam  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Sportclub  Info block
Sportfederatie  Info block
Sport  Info block
Als zelfstandige  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor professionele sportstructuren (club, raceteam, ...) of bedrijven. Je hebt contact met verschillende betrokkenen zoals de technische en administratieve begeleiding, het medisch team, ... Je kan op verplaatsing zijn voor langere tijd (wedstrijden, stages, publieke optredens, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Professionnele sportbeoefening. De professionele beoefening van de sportdisciplines wordt door de federaties gereglementeerd. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3421