Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150301  Info block
Decors en rekwisieten  Info block
Andere benamingen
Assistent-decorontwerper (m/v)  Info block
Assistent-podiumtechnicus decor en rekwisieten (m/v)  Info block
Hoofddecorbouwer (m/v)  Info block
Hoofdrekwisiteur (m/v)  Info block
Hoofdtheaterdecorontwerper (m/v)  Info block
Location manager (m/v)  Info block
Maquettemaker theater (m/v)  Info block
Ontwerper en maker van decors en rekwisieten (m/v)  Info block
Podiumassistent (m/v)  Info block
Podiummeester (m/v)  Info block
Podiumtechnicus decor en rekwisieten (m/v)  Info block
Pyrotechnicus (m/v)  Info block
Toneelmeester (m/v)  Info block
Rekwisietenmeester (m/v)  Info block
Rekwisiteur (m/v)  Info block
Rekwisiteur filmset (m/v)  Info block
Rekwisiteur speciale effecten (m/v)  Info block
Scenograaf (m/v)  Info block
Technicus speciale effecten (m/v)  Info block
Technisch wapenadviseur (m/v)  Info block
Theaterdecorontwerper (m/v)  Info block
Theaterdecorontwerper-scenograaf (m/v)  Info block
Vuurwerkmaker pyrotechnische spektakels (m/v)  Info block
Vuurwerkmaker theater (m/v)  Info block
Vuurwerkmeester (m/v)  Info block
Wapenspecialist theater (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt, bouwt en plaatst decors en accessoires voor voorstellingen en opnames. Houdt zich aan de artistieke bedoelingen van de regisseur, de cineast of de choreograaf, de veiligheidsreglementering van ontvangende huizen en de productievereisten.
Een bijkomende activiteit kan zijn: speciale effecten, vuurwerk en pyrotechnische effecten creëren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De decors en rekwisieten ontwerpen volgens het scenario, de filmlocatie of de voorstelling en de benodigde middelen bepalen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur of ontwerper en aan het artistieke concept
- Bestudeert het script of het concept om zich een beeld te vormen van de stijl, het tijdsbeeld, ... van de voorstelling of opname
- Raadpleegt informatiebronnen (internet, gespecialiseerde tijdschriften, vakliteratuur, ...)
- Maakt schetsen en gebruikt foto’s, kleurstalen, ... om een ontwerp voor te stellen
- Kiest geschikte materialen (prijs, stevigheid, gewicht, ...)
- Stelt een laad- en zaalplan op
- Past een decorplan aan volgens de mogelijkheden van de zaal
- Maakt een inschatting van de kostprijs voor de realisatie van een decorplan
- Bespreekt het decorontwerp met de regisseur, scenarist, kostuumontwerper, lichtontwerper, ...
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budget en technische middelen
- Houdt rekening met praktische en logistieke vereisten (transporteerbaarheid, hanteerbaarheid, snelheid van opbouwen, ...)
- Houdt rekening met de andere technische ontwerpen (belichting, kostuums, ...)  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van scenografie  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van materialen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
De materialen, het meubilair en de rekwisieten vastleggen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de decors
Aankoop- en huurbehoeften bepalen  Info block
- Stelt een rekwisietenlijst op voor de productie of opname in samenspraak met de regisseur, ontwerper, …
- Bepaalt of er decorstukken en rekwisieten gemaakt, aangekocht of gehuurd moeten worden
- Bepaalt welke decorstukken in het eigen atelier vervaardigd kunnen worden en wat moet worden uitbesteed
- Overlegt met het eigen of een extern atelier over de te vervaardigen decorstukken (technische uitvoering, kostprijs, transporteerbaarheid, …)
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budget en technische middelen  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van scenografie  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
Kennis van materialen  Info block
Decorelementen en rekwisieten zoeken, verzamelen en plaatsen  Info block
- Koopt of huurt de benodigde decorstukken en rekwisieten in overleg met de regisseur, ontwerper, financieel verantwoordelijke, ...
- Zoekt bestaande decors en rekwisieten in het magazijn
- Past bestaande decors en rekwisieten aan
- Bouwt decorstukken en rekwisieten
- Bouwt elektrische en mechanische onderdelen in de decorstukken in
- Voert eenvoudige houtbewerkingstechnieken uit (zagen, schaven, boren, frezen, profileren, houtverbindingen maken, ...)
- Voert eenvoudige metaalbewerkingstechnieken uit (lassen, snijbranden, ...)
- Voert afwerkingshandelingen uit (schilderen, behangen, stoffen behandelen, ...)
- Monteert versieringen en afwerkingen op de decorstukken (spiegels, beslag, ...)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, ...)
- Gebruikt meet- en controlegereedschap (plooimeter, schuifmaat, waterpas, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Basiskennis van mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van houtbewerking  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Basiskennis van schildertechnieken  Info block
Basiskennis van montagetechnieken  Info block
De decors en rekwisieten op het podium of de opnameset installeren volgens de vastgelegde opstelling en hun werking controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (zaalplannen, decorplannen, ...)
- Overlegt met collega’s over de organisatie van het werk
- Bouwt decors op en af in een logische volgorde
- Monteert zetstukken (vakken, praktikabels, trappen, draaischijven, ...)
- Laat de trekken zakken om er onderdelen aan te bevestigen en brengt ze nadien terug op de juiste hoogte
- Gebruikt materieel om onderdelen op hoogte te brengen en te bevestigen (haken, staalkabels, harpen, touwen, takels, trussen, ...)
- Beveiligt alle voorwerpen op hoogte met een veiligheidskabel
- Houdt zich aan de maximale gespreide belastbaarheid en de maximale puntlast
- Verwittigt collega’s vooraleer een trek te laten zakken, bij onstabiele decorstukken, ...
- Controleert de goede werking en de veilige opstelling van de decorstukken
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van montage- en demontagetechnieken voor decors  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van riggingtechnieken  Info block
De rekwisieten overhandigen aan de acteurs tijdens de opname of voorstelling (krant, fles, reistas, ...)  Info block
- Maakt op basis van het script een overzicht van alle rekwisieten die nodig zijn voor iedere scène
- Zet de rekwisieten klaar in de juiste volgorde
- Houdt zich aan het draaiboek en de richtlijnen van de regisseur, producer, script supervisor, …
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Communiceert via headsets en gebaren  Info block
Controleren of decors en rekwisieten van het begin tot het einde van de opname of voorstelling gelijk blijven  Info block
- Maakt een overzicht van alle veranderingen die decors en rekwisieten tijdens de voorstelling of opnames ondergaan
- Zorgt voor continuïteit bij de opstelling en inrichting van decors en de plaatsing van rekwisieten
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur, producer, script supervisor, …  Info block
De accessoires en het meubilair onderhouden (reinigen, polijsten, verstevigen, ...)  Info block
- Controleert de decors en rekwisieten na de voorstelling op volledigheid en eventuele beschadigingen
- Voert onderhoud of herstellingen uit aan decorstukken en rekwisieten (reinigen, bijschilderen, plamuren, …)
- Beschermt decorstukken in het magazijn tegen beschadiging, stof, vocht, lichtinval, …
- Controleert de staat van decors en rekwisieten in het magazijn, zodat ze onmiddellijk inzetbaar zijn
- Inventariseert de decors en rekwisieten in het magazijn
- Legt materiaal en gereedschap na het werk op de juiste plaats terug  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Kennis van herstellingstechnieken  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
Vergunning gebruik feestvuurwerk  Info block
Vergunning opslag feestvuurwerk  Info block
Vergunning gebruik spektakelvuurwerk  Info block
Wapenvergunning  Info block
Een rekwisiet wijzigen of vervaardigen voor een scenario met behulp van verschillende technieken:
Beeldhouwen  Info block
Behangen  Info block
Houtbewerking  Info block
Slotenmakerij  Info block
Verf  Info block
Eenvoudige mechanische, pneumatische, elektrische of elektromagnetische systemen  Info block
Een decor wijzigen of vervaardigen met verschillende materialen:
Hout  Info block
Kunststof  Info block
Metaal  Info block
Vuurwerk voorbereiden en afsteken:
Groot vuurwerk  Info block
Theatereffecten (rook, regen, kleine ontploffing, ...)  Info block
- Stelt een vuurwerkshow samen
- Hanteert explosieve ladingen
- Plaatst vuurwerk
- Zorgt ervoor dat het vuurwerk in de juiste volgorde wordt afgeschoten
- Kiest bijpassende muziek in functie van het thema  Info block
Kennis van kenmerken van pyrotechnische producten  Info block
Kennis van reglementering inzake pyrotechniek  Info block
Schetsen of maquettes maken van decors en rekwisieten (in 2D, 3D, ...)  Info block
- Maakt schetsen of tekeningen van het ontwerp
- Maakt constructietekeningen voor decors en rekwisieten
- Stelt een ontwerp driedimensioneel voor
- Gebruikt CAD/CAM-software
- Maakt een proefbouw van het decor  Info block
Kennis van tekentechnieken  Info block
Theaterwapens aanpassen en hun werking testen voor een voorstelling of een film (schot, geluid, effecten, ...)  Info block
Hanteert geweerpatronen of springstof  Info block
Kennis van types vuurwapens  Info block
Kennis van types steekwapens  Info block
Kennis van technieken voor het ombouwen van wapens  Info block
Acteurs trainen in het hanteren van wapens  Info block
- Demonstreert de werking en het gebruik van wapens
- Wijst op de gevaren van het verkeerd hanteren van wapens
- Stuurt bij indien nodig
- Blijft op de hoogte van nieuwe materialen en technieken  Info block
Kennis van types steekwapens  Info block
Kennis van types vuurwapens  Info block
De decorelementen en rekwisieten laden en lossen  Info block
- Maakt decoronderdelen transportklaar en beschermt ze tegen beschadiging
- Laadt de vrachtwagen volgens het laadplan en principes voor het veilig laden en verankeren van de lading
- Lost de vrachtwagen en brengt materiaal en apparatuur naar de scène
- Richt de tijdelijke werkplek in
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekkarren, platte karren, dollies, ramps, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Cabaret  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Decoratelier  Info block
Filmset (bioscoop, televisie)  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Recreatiepark  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Audiovisueel  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Podiumkunsten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in theaters, op filmsets of in decorateliers, samen met technische teams (houtbewerking, schilderwerk, slotenmakerij, trekkenwand, ...) en andere betrokkenen (regisseur, cineast, choreograaf, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen van huis (tournees, opnames, …). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming, masker, handschoenen, veiligheidsschoenen) en eventueel een donkere outfit. Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Decors en rekwisieten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het gebruiken van wapens (Wapenwet van 8 juni 2006) en vuurwerk (Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen) is een vergunning vereist.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3435