Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150401  Info block
Licht- en beeldtechniek voor podium- en audiovisuele producties  Info block
Andere benamingen
Assistent-beeldtechnicus (m/v)  Info block
Assistent-licht (m/v)  Info block
Assistent-lichttechnicus (m/v)  Info block
Assistent-podiumtechnicus beeld (m/v)  Info block
Assistent-podiumtechnicus licht (m/v)  Info block
Bediener volgspot (m/v)  Info block
Beeldregisseur (m/v)  Info block
Beeldspecialist (m/v)  Info block
Beeldtechnicus (m/v)  Info block
Belichter podium en audiovisueel (m/v)  Info block
Belichtingsspecialist (m/v)  Info block
Chef belichting (m/v)  Info block
Computeroperator licht en beeld (m/v)  Info block
Elektricien podiumkunsten (m/v)  Info block
Hoofdelektricien podium (m/v)  Info block
Lichtman (m/v)  Info block
Lichtmeester (m/v)  Info block
Lichtontwerper (m/v)  Info block
Lichtoperator (m/v)  Info block
Lichtoperator regiekamer (m/v)  Info block
Lichtorgeloperator (m/v)  Info block
Lichtregisseur (m/v)  Info block
Lichttechnicus (m/v)  Info block
Ontwerper belichting (m/v)  Info block
Operator op evenementen (m/v)  Info block
Plaatser stroomgroepen (m/v)  Info block
Podiumelektricien (m/v)  Info block
Podiumelektricien-lichttechnicus (m/v)  Info block
Podiumtechnicus beeld (m/v)  Info block
Podiumtechnicus licht (m/v)  Info block
Polyvalent podiumtechnicus (m/v)  Info block
Videojockey (m/v)  Info block
Videospecialist podium (m/v)  Info block
Videotechnicus podium (m/v)  Info block
Volgspotbediener (m/v)  Info block
Definitie
Plaatst en bekabelt het belichtingsmateriaal van voorstellingen of opnames, programmeert de belichting en stelt ze af volgens de veiligheidsreglementen en de productievereisten (artistieke visie, budgetten, ...). Voert preventief en correctief onderhoud uit aan het belichtingsmateriaal.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de belichting van een voorstelling ontwerpen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De eigenschappen van de locatie van het evenement bepalen en de omstandigheden voor de inplanting van het lichtmateriaal controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (lichtplannen, zaalplannen, patchlijsten, cuelijsten, ...)
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur of ontwerper en het artistieke concept
- Bepaalt de benodigde en eventueel bijkomende stroomvoorziening
- Bepaalt invalshoeken
- Past een bestaand lichtplan aan de mogelijkheden van de locatie aan  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van kenmerken van projectiemateriaal  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van artistieke concepten  Info block
Belichtingsmateriaal selecteren op basis van de technische fiche en de aankoop- of huurbehoeften bepalen  Info block
- Bepaalt benodigd materiaal op basis van technische bronnen en het artistieke concept
- Kiest alternatieven wanneer bepaalde lichtapparatuur niet aanwezig is
- Koopt of huurt materiaal of apparatuur na overleg met de artistieke, technische en/of financiële verantwoordelijke  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van kenmerken van projectiemateriaal  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
Het lichtmateriaal monteren volgens de prioriteiten en de voortgang van de decoropbouw
De bekabeling en aansluitingen testen  Info block
- Bepaalt de exacte opstelling aan de hand van een lichtplan en de artistieke vereisten
- Plaatst of hangt spots in de trekken, het grid, de trussen, …
- Houdt zich aan de maximale gespreide belastbaarheid en de maximale puntlast
- Beveiligt alle voorwerpen op hoogte met een veiligheidskabel
- Brengt toebehoren in de spots aan (kleurenfilters, messen, gobo’s, scrollers, …)
- Plaatst de lichttafel zodat de bediener een volledig zicht heeft op de scène
- Controleert spanning en veiligheidsvoorzieningen op het stroomnet vooraleer elektrische apparatuur aan te sluiten
- Sluit spots via multikabels aan op de dimmerkast zodat de aansluitingen getraceerd kunnen worden
- Belast de fasen van de dimmers evenwichtig zonder overbelasting of storingen
- Sluit licht- en klankapparatuur aan op een beeldinstallatie en omgekeerd (MIDI, DMX, …)
- Test de werking van de aangesloten apparatuur
- Legt kabels vast zodat er niet over gestruikeld kan worden
- Verwittigt collega’s vooraleer een trek of lichtbrug te laten zakken, bij onstabiele decorstukken, …
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, harnas, …)  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van bekabelingstechnieken  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De vaste of mobiele spots afstellen volgens het beoogde effect  Info block
- Richt spots volgens de technische plannen, het artistieke concept en/of de richtlijnen van de regisseur of ontwerper  Info block
Kennis van kenmerken van projectiemateriaal  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van bekabelingstechnieken  Info block
Kennis van types spots  Info block
De besturing van de belichting programmeren en de lichtstanden testen in een voorstellingssituatie  Info block
- Adresseert dimmers en andere apparatuur en stelt het menu in
- Verbindt de spots met de gewenste kanalen van de lichttafel door hard-patchen of soft-patchen
- Controleert de aansluiting van de spots op de verschillende kanalen van de lichttafel
- Stelt per lichtstand de parameters van de spots en courante lichteffecten in
- Slaat de verschillende lichtstanden op en test ze
- Maakt back-ups en schriftelijke documentatie van de ingestelde lichtstanden  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van types spots  Info block
Kennis van kleurenleer  Info block
Preventief en correctief basisonderhoud aan het lichtmateriaal uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
- Controleert de staat van het materieel
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Meet elektrische grootheden met een meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en afgeleide waarden
- Zoekt eenvoudige fouten in elektrische systemen door uitsluiting van mogelijke oorzaken
- Schakelt stroom en spanning uit vooraleer werkzaamheden uit te voeren aan een elektrische installatie
- Beveiligt de elektrische installatie tegen inschakelen tijdens de werkzaamheden (lock-out)
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Basiskennis van mechanica  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
Het materiaal laden en lossen met hulpmiddelen  Info block
- Maakt apparatuur en onderdelen transportklaar en beschermt ze tegen beschadiging
- Laadt de vrachtwagen volgens het laadplan en principes voor het veilig laden en verankeren van de lading
- Lost de vrachtwagen en brengt materiaal en apparatuur naar de scène
- Richt de tijdelijke werkplek in
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekkarren, platte karren, dollies, ramps, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
De belichting van een voorstelling ontwerpen en vastleggen volgens de aanwijzingen van een regisseur of choreograaf (effecten, sfeer, kleuren, ...)  Info block
- Bepaalt het artistieke licht- of beeldconcept
- Reikt de ontwerper of regisseur technische oplossingen aan om een artistiek concept te realiseren
- Houdt rekening met de beperkingen en de mogelijkheden van locatie en middelen
- Legt per licht- of beeldstand de opstelling en instellingen van de apparatuur en het gebruikte toebehoren vast
- Documenteert het lichtplan met patch- en trekkenlijsten
- Documenteert het technisch licht- of beeldontwerp (gebruikte apparatuur, patch- en trekkenlijsten, …)
- Gebruikt lichtteken- en visualisatiesoftware  Info block
Kennis van lichtterminologie  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van kleurenleer  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van kenmerken van projectiemateriaal  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Overleggen over het lichtontwerp met ontwerpers, regisseurs, productieleiders, financieel directeur, artiesten, …  Info block
- Volgt repetities en productievergaderingen
- Legt knelpunten met betrekking tot de lichttechniek in de productie uit
- Bespreekt de artistieke aspecten van het lichtplan (stijl, sfeer, genre, …)
- Bespreekt de impact van het lichtplan op de andere technische ontwerpen (decor, kostuums, …)
- Bespreekt financiële en logistieke aspecten van het lichtplan (kostprijs, veiligheid, transporteerbaarheid, …)
- Past het taalgebruik aan voor mensen zonder technische achtergrond  Info block
Kennis van vakjargon  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Beeldmateriaal voorbereiden voor gebruik tijdens de voorstelling of opname  Info block
- Maakt eenvoudige beeldopnames
- Past bestaand beeldmateriaal aan gekozen apparatuur, programma’s, formaten, codexen en standaarden aan
- Knipt en monteert beeldmateriaal zodat het cue-klaar is voor gebruik tijdens de voorstelling of opname
- Gebruikt softwareprogramma’s voor het bewerken (Photoshop, Final Cut Pro, Première, Avid, …) of versturen (ArKaos, Pandora’s Box, …) van beeldmateriaal
- Slaat beeldmateriaal op de geschikte dragers op en neemt back-ups
- Stelt een lijst op van de verschillende (versies van) beeldfragmenten en de dragers waarop ze bewaard zijn  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Kennis van videomontagetechnieken  Info block
Beeldapparatuur plaatsen, aansluiten en afregelen  Info block
- Plaatst projectieschermen, beeldschermen en beamers of hangt ze in de trekken, het grid, de trussen, ...
- Sluit een bron (laptop, dvd-speler, ...) via interfaces (switch, converter, splitter, ...) aan op een ontvanger (beamer, videoprojector, beeldscherm, ...)
- Stelt de parameters in van projectoren voor front- of retroprojectie en van videobronnen (keystone, scherpte, zoom, beeldformaat, kleurbalans, ...)
- Programmeert interfaces (extender, switch, converter, splitter, ...)
- Programmeert de verschillende beeldstanden met aangepaste software of met een beeldmenger
- Kent aan beeldstanden adressen toe (DMX-adressen, ...)
- Plaatst en richt camera’s om de gewenste beelden te capteren zonder de voorstelling of opname te hinderen  Info block
Kennis van kenmerken van projectiemateriaal  Info block
Kennis van bekabelingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Een lichtpaneel bedienen en lichtstanden oproepen tijdens een voorstelling  Info block
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Communiceert via headsets en gebaren
- Roept de vooraf geprogrammeerde licht- of beeldstanden op
- Gebruikt software voor het afspelen van beelden of beeldmedia
- Schakelt, bewerkt of mengt verschillende beelden en stuurt ze naar de juiste ontvangers
- Past een geprogrammeerde licht- of beeldstand aan de actie op de scène aan  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
De acteurs, zangers, dansers, ... volgen met een volgspot  Info block
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Communiceert via headsets en gebaren
- Bedient de regelingen en toebehoren tijdens het volgen  Info block
Bestellingen plaatsen voor verbruiksgoederen en gereedschap naargelang de behoeften van de voorstelling of opname  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Evalueert het verloop van de opbouw en de voorstelling of opname om knelpunten weg te werken
- Geeft cues tijdens de voorstelling of opname volgens het draaiboek of scenario
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Documenteert de eigen carrière en begeleidt medewerkers bij het documenten van hun carrière  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Bedrijf voor materieelverhuur  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Festivalorganisatie  Info block
Fotostudio  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Recreatiepark  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Televisiezender  Info block
Vakantiedorp  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Audiovisueel  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Mode  Info block
Podiumkunsten  Info block
Reclame  Info block
Toerisme  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op grote hoogte  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor productiefirma's, bedrijven op opnamelocaties (bioscoop, televisie), theaterzalen (toneel, opera, concert, ...), artistieke gezelschappen, televisiezenders, festivalorganisaties of verhuurbedrijven, in coördinatie met technische teams (decor, geluid, trekkenwand, ...) en andere betrokkenen (regie, productie, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen van huis (tournees, reportages, opnames, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (theater, bioscoop, audiovisueel) en de informatiserings- en automatiseringsgraad van het materieel. Je bent gebonden aan het ritme van de geprogrammeerde voorstellingen en opnames. Je werkt in de regiekamer of in openlucht, en soms op hoogte of over loopbruggen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (harnas, handschoenen, …). Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Licht- en beeldtechniek podium- en audiovisuele producties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Podiumtechnicus en Podiumtechnicus licht en beeld vind je op de website van onderwijskiezer.
Voor het beroep van podiumtechnicus licht, podiumtechnicus beeld, podiumtechnicus en assistent-podiumtechnicus bestaat een ervaringsbewijs .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7411