Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150601  Info block
Podium- en audiovisuele techniek  Info block
Andere benamingen
Assistent-podiumtechnicus (m/v)  Info block
Bediener automatische trekkenwand (m/v)  Info block
Bediener trekkenwand (m/v)  Info block
Grip (m/v)  Info block
Helper bij evenementen (m/v)  Info block
Hoofd theatermechanica (m/v)  Info block
Machinist audiovisueel (m/v)  Info block
Machinist-decorbouwer (m/v)  Info block
Machinist film (m/v)  Info block
Machinist podium- en audiovisuele techniek (m/v)  Info block
Machinist televisieopnames (m/v)  Info block
Machinist theater (m/v)  Info block
Podiumbouwer (m/v)  Info block
Podiumtechnicus (m/v)  Info block
Podiumtechnieker (m/v)  Info block
Polyvalent podiumtechnicus (m/v)  Info block
Rigger (m/v)  Info block
Roadie (m/v)  Info block
Stagehand (m/v)  Info block
Technicus filmset (m/v)  Info block
Technicus theatermachinerie (m/v)  Info block
Technicus toneelzolder-trekkenwand (m/v)  Info block
Definitie
Plaatst en monteert decors, camera-uitrusting en materiaal (belichting, geluid) voor voorstellingen of opnames, volgens de veiligheidsreglementen en de productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: podiumstructuren monteren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Nagaan waar de decors moeten worden geplaatst en de technische vereisten voor de montage en demontage vaststellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (zaalplannen, decorplannen, licht- en geluidsplannen, cuelijsten, …)
- Volgt de richtlijnen van de regisseur of ontwerper en het artistieke concept
- Past een bestaand decorplan aan de mogelijkheden van de zaal aan
- Bepaalt de plaats van decorstukken en andere voorwerpen op de scène
- Bepaalt de plaats van de afstopping (poten en friezen)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van montage- en demontagetechnieken voor decors  Info block
Kennis van zichtlijnen  Info block
Decors, materiaal en uitrusting laden, lossen en verplaatsen op de voorstellingslocatie of de filmset  Info block
- Maakt apparatuur en onderdelen transportklaar en beschermt ze tegen beschadiging
- Laadt de vrachtwagen volgens het laadplan en principes voor het veilig laden en verankeren van de lading
- Lost de vrachtwagen en brengt materiaal en apparatuur naar de scène
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekkarren, platte karren, dollies, ramps, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De decors assembleren
Het belichtings- en geluidsmateriaal en camera-uitrusting installeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (zaalplannen, decorplannen, licht- en geluidsplannen, cuelijsten, ...)
- Overlegt met collega’s over de organisatie van het werk
- Bouwt de scène op in een logische volgorde
- Monteert en plaatst decors, zetstukken, rekwisieten, balletvloeren, doeken, ...
- Bevestigt voorwerpen (doeken, spots, decorstukken, …) aan trekken, grid, trussen, ... en beveiligt ze met een veiligheidskabel
- Gebruikt materieel om onderdelen op hoogte te brengen en te bevestigen (haken, staalkabels, harpen, takels, trussen, ...)
- Houdt zich aan de maximale gespreide belastbaarheid en de maximale puntlast van de ophangsystemen (trekken, trussen, ...)
- Verwittigt collega’s vooraleer een trek of lichtbrug te laten zakken, bij onstabiele decorstukken, ...
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, harnas, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van montage- en demontagetechnieken voor decors  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Kennis van zichtlijnen  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van markeringstechnieken  Info block
Kennis van theatertechnische terminologie  Info block
Decorelementen, dollies, kranen, ... verplaatsen in functie van de scènes en de bewegingen van de acteurs  Info block
- Volgt de richtlijnen van de regisseur of ontwerper en het artistieke concept
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Communiceert via headsets en gebaren
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekkarren, platte karren, dollies, ramps, …)
- Voert changementen uit tijdens de voorstelling  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
De decors, het materiaal en de camera-uitrusting demonteren en na de voorstelling of de opname opbergen  Info block
- Bouwt decors en podiumtechnische apparatuur af in een logische volgorde
- Legt materiaal, apparatuur en gereedschap na gebruik op de juiste plaats terug
- Beschermt materiaal, apparatuur en gereedschap tegen beschadiging, stof, vocht, lichtinval, ...
- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften  Info block
Kennis van montage- en demontagetechnieken voor decors  Info block
Preventief en correctief basisonderhoud uitvoeren aan de decors, het materiaal en de camera-uitrusting  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van kabeltypes  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
Kennis van smeedwerktechnieken  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Reachtruck  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Het materiaal laden en lossen met hulpmiddelen  Info block
Podiumstructuren monteren (grids, bruggen, trussen, podia, ...)  Info block
- Richt de podiumomgeving in
- Monteert en bevestigt mechanische hulpmiddelen (katrollen, lieren, …)
- Gebruikt de juiste hijsmiddelen (slings, steels, harpen, …)
- Geeft eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Monteert onderdelen met behulp van bouten, pennen, spieën, …
- Gebruikt manueel montagegereedschap
- Controleert de gemonteerde structuren op visuele gebreken  Info block
Kennis van riggingtechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van montagetechnieken  Info block
Decorelementen bevestigen aan draagstructuren en de contragewichten aanpassen  Info block
- Laat de trekken zakken om er onderdelen aan te bevestigen en brengt ze nadien terug op de juiste hoogte
- Legt tegengewichten in de trekkenwand om de balans met het gewicht aan de trekken te bewaren
- Bevestigt de voorwerpen met klemmen, haken, spansets, staalkabels, …
- Beveiligt voorwerpen op hoogte met een veiligheidskabel  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Draagstructuren en trekken bedienen voor de plaatsing van decors of de bediening van het doek  Info block
- Duidt posities op een manuele trekkenwand aan met merktekens
- Brengt de trekken tijdens de voorstelling op de juiste plaats volgens de aangeduide merktekens
- Communiceert via headsets en gebaren
- Volgt visuele en gegeven cues op  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van noodprocedures  Info block
Een geautomatiseerde trekkenwand bedienen  Info block
- Stelt de positiestanden in op de stuurtafel
- Roept de vooraf geprogrammeerde positiestanden op
- Past de geprogrammeerde posities indien nodig aan tijdens de voorstelling
- Communiceert via headsets en gebaren
- Volgt visuele en gegeven cues op  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Licht- en geluidsinstallaties plaatsen en bekabelen  Info block
- Kiest licht- en geluidsapparatuur (spots, microfoons, luidsprekers, kabels, ...)
- Plaatst en verbindt de onderdelen van de licht- en geluidsinstallaties (stuurtafels, dimmers, spots, luidsprekers, ...)
- Legt kabels vast zodat er niet over gestruikeld kan worden
- Zorgt ervoor dat de aansluitingen getraceerd kunnen worden
- Test de werking en aansluiting van de geplaatste apparatuur
- Richt spots en brengt er toebehoren in aan
- Richt luidsprekers en monitors volgens de spreidingshoeken en de akoestische eigenschappen van de zaal  Info block
Kennis van bekabelingstechnieken  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van eigenschappen van geluidsmateriaal  Info block
Kennis van reglementering inzake geluidsniveaus  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Preventief en correctief basisonderhoud uitvoeren aan elektrische systemen  Info block
- Meet elektrische grootheden met een meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en afgeleide waarden
- Zoekt eenvoudige fouten in elektrische systemen door uitsluiting van mogelijke oorzaken
- Schakelt stroom en spanning uit vooraleer werkzaamheden uit te voeren aan een elektrische installatie
- Vervangt onderdelen (zekeringen, connectoren, kabels, lampen, …)
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit aan apparatuur, kabels, onderdelen, … zodat ze proper zijn en klaar voor gebruik
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Overleggen over de technische ontwerpen met ontwerpers, regisseurs, productieleiders, financieel directeur, artiesten, …  Info block
- Volgt repetities en productievergaderingen
- Legt knelpunten met betrekking tot de podiumtechniek in de productie uit
- Bespreekt de artistieke aspecten van de technische ontwerpen (stijl, sfeer, genre, …)
- Past het taalgebruik aan voor mensen zonder technische achtergrond
- Stelt een laad- en zaalplan op  Info block
Kennis van vakjargon  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Bepalen welke uitrusting nodig is voor de camerabewegingen volgens de aanwijzingen van de cameraman  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (zaalplannen, cuelijsten, handleidingen, ...)
- Volgt de richtlijnen van de regisseur, ontwerper, cameraman, ... en het artistieke concept
- Kiest uitrusting volgens de opdracht, locatie (binnen/buiten), stroomvoorziening, bevestigingsmogelijkheden, ...
- Kiest alternatieven wanneer bepaalde uitrusting niet aanwezig is  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Evalueert het verloop van de opbouw en de voorstelling of opname om knelpunten weg te werken
- Geeft cues tijdens de voorstelling of opname volgens het draaiboek of scenario
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Documenteert de eigen carrière en begeleidt medewerkers bij het documenten van hun carrière  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Bedrijf voor materieelverhuur  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Festivalorganisatie  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Recreatiepark  Info block
Televisiezender  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Audiovisueel  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Podiumkunsten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op grote hoogte  Info block
Op projectbasis  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt in theaterzalen of voor audiovisuele, film- of theaterproductiemaatschappijen, samen met andere technische teams (decor, geluid, licht, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen of maanden van huis (tournees, opnames, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (theater, film, audiovisueel) en de mate van informatisering van de apparatuur. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt op filmsets, op het podium, in de openlucht, in de hoogte en hanteert lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, helm, veiligheidsschoenen). Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Podium- en audiovisuele techniek. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3435, 7115, 7411