Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150701  Info block
Audiovisuele montage en postproductie  Info block
Andere benamingen
Assistent-cutter (m/v)  Info block
Assistent-geluidsmonteur (m/v)  Info block
Assistent-audiovisueel monteur (m/v)  Info block
Bediener van opnameapparatuur (m/v)  Info block
Beeld- en geluidsmonteur (m/v)  Info block
Beeldmenger (m/v)  Info block
Digitale kleurbewerker (m/v)  Info block
Geluidsillustrator (m/v)  Info block
Geluidsmonteur (m/v)  Info block
Geluidsopnemer (m/v)  Info block
Hoofdcutter (m/v)  Info block
Hoofdgeluidsmonteur (m/v)  Info block
Kopieerder audiovisueel materiaal (m/v)  Info block
Mixer (m/v)  Info block
Audiovisueel monteur (m/v)  Info block
Monteur van special effects (m/v)  Info block
Operator digitale integratie (m/v)  Info block
Operator opnameapparatuur (m/v)  Info block
Operator uitzending (m/v)  Info block
Plaatser ondertitels (m/v)  Info block
Restaurateur van geluidsbanden (m/v)  Info block
Sounddesigner (m/v)  Info block
Specialist geluidseffecten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor audiovisuele datatransfer (m/v)  Info block
Videomonteur (m/v)  Info block
Definitie
Monteert de beelden en geluiden van films, reportages, uitzendingen, ... op basis van ongemonteerde opnames en archiefopnames, volgens een vooraf bepaald artistiek concept.
Een bijkomende activiteit kan zijn: videotrucages monteren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De ongemonteerde opnames bekijken en de beelden voor de montage selecteren volgens de aanwijzingen en het artistieke concept van de cineast, de journalist, ...  Info block
- Overlegt over het concept met de verantwoordelijke (regisseur, producer, …) om zich een beeld te vormen van het artistieke concept en van de montage
- Bepaalt aan de hand van ruwe beelden welke shots nodig zijn voor de montage en legt hun volgorde vast in een shotlist
- Geeft advies over opnames, muzikale omlijsting, special effects, trucages, …  Info block
Kennis van filmgeschiedenis  Info block
Kennis van montagestijlen en vormgeving  Info block
Het begin en het einde van de geselecteerde opnames bepalen en chronologisch monteren volgens het scenario van de film of de artistieke lijn van de reportage of uitzending  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de verantwoordelijke (regisseur, producer, …) en aan het artistieke concept
- Raadpleegt de shotlist
- Verzamelt video-opnames en laadt ze in in de computer
- Zet het aangeleverde beeldmateriaal om naar andere formaten om het te kunnen monteren
- Beoordeelt visueel de technische beeldkwaliteit van de geselecteerde beeldfragmenten
- Gebruikt software voor digitale bewerking van beeldmateriaal
- Beperkt kwaliteitsverlies of verbetert de kwaliteit van de opnames
- Plaatst de geselecteerde beeldfragmenten in de juiste volgorde en kort ze indien nodig in
- Monteert de beeldfragmenten zodat ze klaar zijn voor uitzending of synchronisatie met geluid  Info block
Kennis van eigenschappen van montagesoftware  Info block
Kennis van videomontagetechnieken  Info block
Kennis van montagetechnieken op film  Info block
Kennis van digitale montagetechnieken  Info block
De geluidsopnames controleren (nevengeluiden, onderbrekingen, ...) en monteren (opnames en postsynchronisatie)  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de verantwoordelijke (regisseur, producer, …) en aan het artistieke concept
- Kiest geluidsmateriaal naargelang de in beeld gebrachte thema’s (dialogen, muziek, geluidseffecten, voice off, …)
- Beoordeelt de technische geluidskwaliteit van de geselecteerde geluidsfragmenten
- Kort de geselecteerde geluidsfragmenten indien nodig in
- Gebruikt software voor digitale bewerking van geluidsmateriaal
- Beperkt kwaliteitsverlies of verbetert de kwaliteit van de opnames
- Monteert de geluidsfragmenten zodat ze klaar zijn voor synchronisatie met beeld  Info block
Kennis van eigenschappen van montagesoftware  Info block
Kennis van geluidsmontagetechnieken  Info block
Sfeergeluiden en geluidseffecten voor een film, documentaire of reportage samenstellen (verkeersgeluiden, vogelgeluiden, ...)  Info block
- Zoekt geluiden op in elektronische databanken of op materiële geluidsdragers
- Registreert geluid met behulp van analoge of digitale opnameapparatuur
- Gebruikt software voor digitale opname van geluid (DAW-software)  Info block
Kennis van geluidsopnametechnieken  Info block
De opgenomen geluiden synchroniseren met de beelden voor de montage van de film  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de verantwoordelijke (regisseur, producer, …) en aan het artistieke concept
- Verzamelt geluidsfragmenten en synchroniseert ze met de beeldmontage
- Legt de beeld- en geluidsmontage vast op analoge en/of digitale dragers  Info block
Kennis van eigenschappen van montagesoftware  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Beeld- en geluidsdragers archiveren  Info block
- Verzamelt beeld- en geluidsdragers aan het einde van de opnameperiode
- Slaat digitale bestanden op in een systeem voor contentmanagement
- Slaat analoge beeld- en geluidsdragers op volgens de richtlijnen (bewaarprincipes, …)
- Verwijdert bestanden indien nodig of gooit beelddragers weg
- Documenteert dragers en bestanden zodat ze gemakkelijk teruggevonden kunnen worden  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
De ongemonteerde opnames indexeren en digitaliseren voor de virtuele montage van een film, een documentaire, een reportage, ...  Info block
- Zet analoge beeldfragmenten om in digitale bestanden en slaat ze op in het juiste formaat  Info block
Kennis van digitaliseringsprocedures  Info block
De verschillende geluidsbronnen mixen (stemmen, geluiden, sfeergeluiden, muziek, ...)  Info block
- Verzamelt en importeert geluidsopnames en –fragmenten
- Gebruikt software voor digitale bewerking van geluid (DAW-software)
- Bewerkt geluidsmateriaal (filteren, comprimeren, nasynchroniseren, mixen, speciale effecten, ...)
- Past geluidsmateriaal aan de gekozen apparatuur, programma’s, formaten, codexen en standaarden aan
- Beperkt kwaliteitsverlies of verbetert de kwaliteit van de geluidsopnames  Info block
Kennis van types mengtafels  Info block
Kennis van geluidsegalisatiemethodes  Info block
Kennis van geluidsmontagetechnieken  Info block
Kennis van geluidsleer  Info block
De geluidsomgeving en -animaties van internetsites, games, reclamespots, … creëren  Info block
Trucages en eenvoudige effecten voor een uitzending, een documentaire of een reportage samenstellen en invoegen  Info block
- Gebruikt een videomengpaneel
- Voert speciale effecten uit tijdens de montage
- Voegt generieken, ondertitels, logo’s, graphics, … toe  Info block
Kennis van videotrucagetechnieken  Info block
Achtergrondgeluiden creëren (voetstappen, dichtslaande deuren, ...) voor de geluidseffecten van een film, een documentaire, een reportage, ...  Info block
Kennis van geluidsopnametechnieken  Info block
De geluidsband van een film, een documentaire, ... restaureren  Info block
- Bepaalt de staat van de geluidsband
- Beslist over de restauratieprocedures (herstellen, kopiëren, ...)
- Overlegt met gespecialiseerde bedrijven (bakkerijen, ...)
- Neemt veiligheidskopieën
- Bewaakt de bewaaromstandigheden van geluidsbanden  Info block
Kennis van analoge restauratietechnieken  Info block
Kennis van digitale restauratietechnieken  Info block
Schakelen tussen live en semi-live beelden  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur en aan het draaiboek
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Bepaalt het schakelmoment op basis van de instructies van de regisseur
- Zet beelden om naar andere formaten om ze te kunnen schakelen
- Brengt beeldovergangen en -effecten tot stand, zodat de beelden logisch op elkaar volgen en geluid en beeld in overeenstemming zijn
- Signaleert geschikte beelden aan de regisseur  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Documenteert de eigen carrière en begeleidt medewerkers bij het documenten van hun carrière  Info block
Kennis van didactische vaardigheden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Animatiefilmstudio  Info block
Gamedesignstudio  Info block
Platenmaatschappij  Info block
Postproductiebedrijf voor films  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Radiozender, radiostation  Info block
Reclamebureau  Info block
Televisiezender  Info block
Audiovisueel  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Podiumkunsten  Info block
Reclame  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Binnen in aangepaste lichtomstandigheden  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Zittend werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor televisiezenders, productiebedrijven, postproductiebedrijven, ... in overleg met het regie- en productieteam (cineast, producent, hoofdredacteur, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (film, audiovisueel, reclame, muziek), het type uitrusting (mechanische montagetafel, digitaal montagestation, ...) en het type productie (film, documentaire, reportage, ...). Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Montage en postproductie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3521