Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150801  Info block
Geluidstechniek voor podium- en audiovisuele producties  Info block
Andere benamingen
Assistent-geluidstechnicus (m/v)  Info block
Assistent-podiumtechnicus geluid (m/v)  Info block
Backliner (m/v)  Info block
Computeroperator geluid (m/v)  Info block
Geluidsassistent (m/v)  Info block
Geluidsengineer (m/v)  Info block
Geluidsingenieur (m/v)  Info block
Geluidsman (m/v)  Info block
Geluidsmeester (m/v)  Info block
Geluidsontwerper (m/v)  Info block
Geluidsregisseur (m/v)  Info block
Geluidsspecialist (m/v)  Info block
Geluidsoperator (m/v)  Info block
Geluidstechnicus (m/v)  Info block
Geluidstechnicus in podiumkunsten en audiovisuele producties (m/v)  Info block
Hoofdgeluidstechnicus (m/v)  Info block
Microfonist (m/v)  Info block
Opnametechnicus (m/v)  Info block
PA-technicus (m/v)  Info block
Perchman (m/v)  Info block
Podiumtechnicus geluid (m/v)  Info block
Polyvalent podiumtechnicus (m/v)  Info block
Radiotechnicus-regisseur (m/v)  Info block
Sonorisator (m/v)  Info block
Soundengineer (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en regelt geluidsinstallaties (micro's, luidsprekers, versterkers, ...). Verzorgt de weergave of opname van geluid (sfeergeluiden, stemmen, dialogen, ...) bij voorstellingen of opnames. Volgt de productievereisten en de reglementering inzake geluidsniveaus. Voert preventief en correctief onderhoud uit aan het geluidsmateriaal.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: geluidsopnames maken met een perch, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De eigenschappen en akoestische kenmerken van de opnamelocatie, theaterzaal, ... bepalen (nagalm, gekleurde ruis, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (geluidsplannen, zaalplannen, cuelijsten, handleidingen, …)
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur, ontwerper, artiest, klant, … en aan het artistieke concept
- Bepaalt of er bijkomende stroomvoorziening nodig is voor de geluidsinstallatie  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Het type geluidsmateriaal en de positie van de luidsprekers, microfoons, versterkers, ... bepalen volgens de beoogde geluidsweergave  Info block
- Kiest geluidsapparatuur volgens de opdracht, het artistieke concept, locatie (binnen/buiten), stroomvoorziening, bevestigingsmogelijkheden, …
- Kiest alternatieven wanneer bepaalde geluidsapparatuur niet aanwezig is
- Past een bestaand geluidsplan aan de mogelijkheden van de locatie aan  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van sfeertypes  Info block
Kennis van principes voor de inplanting van geluidsmateriaal  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Het geluidsmateriaal plaatsen en bekabelen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (geluidsplannen, zaalplannen, cuelijsten, handleidingen, ...)
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur, ontwerper, artiest, klant, ... en aan het artistieke concept
- Plaatst monitor- en zaaltafels, microfoons, luidsprekers, monitors of hangt ze in de trekken, het grid, de trussen, ...
- Houdt zich aan de maximale gespreide belastbaarheid en de maximale puntlast
- Beveiligt alle voorwerpen op hoogte met een veiligheidskabel
- Richt luidsprekers en monitors volgens de spreidingshoeken en de akoestische eigenschappen van de zaal
- Controleert spanning en veiligheidsvoorzieningen op het stroomnet vooraleer het geluidssysteem aan te sluiten
- Sluit microfoons, luidsprekers en monitors aan op de zaal- en/of monitortafel
- Sluit randapparatuur aan (splitters, interfaces, compressors, noise-gates, equalizers, ...)
- Zorgt ervoor dat de aansluitingen getraceerd kunnen worden
- Test de werking van de geluidsapparatuur en de aansluiting op de zaal- en monitortafel
- Maakt aanpassingen om de akoestiek te verbeteren
- Legt kabels vast zodat er niet over gestruikeld kan worden
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorsbescherming, ...)  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van bekabelingstechnieken  Info block
Kennis van principes voor de inplanting van geluidsmateriaal  Info block
Kennis van regels en modaliteiten voor de installatie van het geluidsmaterieel  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Stoorgeluiden detecteren tijdens de repetities en het geluidsmateriaal afstellen volgens het verloop van de voorstelling, de uitzending, de opname, ...  Info block
- Regelt de monitormix af op de monitortafel en de zaalmix op de zaaltafel
- Beoordeelt de muziek of het geluid
- Vermijdt terugkoppeling, te hoge geluidsniveaus, ruis, nagalm, slechte verstaanbaarheid, … bij het instellen van het geluid
- Stelt geluidseffecten in op de randapparatuur (compressors, noise-gates, equalizers, …)
- Slaat de verschillende geluidsstanden op een digitale geluidstafel op en test ze
- Maakt back-ups en schriftelijke documentatie van de ingestelde geluidsstanden  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van geluidsegalisatiemethodes  Info block
Kennis van geluidsniveaus  Info block
Kennis van reglementering inzake geluidsniveaus  Info block
Kennis van sfeertypes  Info block
Kennis van types consoles (analoog, digitaal)  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
De geluidsband, muziek en geluidseffecten weergeven volgens de geluidsregie en de reacties van het publiek  Info block
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Roept vooraf opgenomen geluidsopnames en -effecten op
- Regelt het geluid bij (terugkoppeling, nagalm, slechte verstaanbaarheid, uitvallen van een luidspreker, …)  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Kennis van geluidsegalisatiemethodes  Info block
Kennis van reglementering inzake geluidsniveaus  Info block
Preventief en correctief basisonderhoud aan het geluidsmateriaal uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
- Controleert de staat van het materieel
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Meet elektrische grootheden met een meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en afgeleide waarden
- Zoekt eenvoudige fouten in elektrische systemen door uitsluiting van mogelijke oorzaken
- Schakelt stroom en spanning uit vooraleer werkzaamheden uit te voeren aan een elektrische installatie
- Beveiligt de elektrische installatie tegen inschakelen tijdens de werkzaamheden (lock-out)
- Vervangt luidsprekers en luidsprekerconussen, zekeringen, connectoren, …
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
Het materiaal laden en lossen met hulpmiddelen  Info block
- Maakt apparatuur en onderdelen transportklaar en beschermt ze tegen beschadiging
- Laadt de vrachtwagen volgens het laadplan en principes voor het veilig laden en verankeren van de lading
- Lost de vrachtwagen en brengt materiaal en apparatuur naar de scène
- Richt de tijdelijke werkplek in
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekkarren, platte karren, dollies, ramps, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
De aankoop- en huurbehoeften van technisch materiaal bepalen  Info block
- Overlegt over de aankoop of huur van bijkomende apparatuur en gereedschap met de verantwoordelijke (technisch directeur, productie- of opnameleider, …)
- Huurt of koopt bijkomende apparatuur en gereedschap in functie van de technische vereisten en het beschikbare budget  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
Stemmen en achtergrondgeluiden (krakende vloer, publiek, ...) opnemen tijdens een live opname, in de studio of in de regiekamer en de geluidskwaliteit van de opname controleren  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur, ontwerper, artiest, klant, … en aan het artistieke concept
- Registreert geluid met behulp van analoge of digitale opnameapparatuur
- Gebruikt software voor digitale opname van geluid (DAW-software)
- Slaat geluidsmateriaal op de geschikte dragers op en neemt back-ups
- Stelt een lijst op van de verschillende (versies van) geluidsfragmenten en de dragers waarop ze bewaard zijn  Info block
Kennis van de werking van digitale opnameapparatuur  Info block
Kennis van de werking van analoge opnameapparatuur  Info block
Kennis van geluidsopnametechnieken  Info block
Stemmen van artiesten en sprekers opnemen met een perch  Info block
Kennis van geluidsopnametechnieken  Info block
Geluiden (muziek, achtergrondgeluid, jingle, …) monteren voor een voorstelling of een uitzending volgens de geluidsregie (volgorde, timing, ...)  Info block
- Verzamelt en importeert geluidsopnames en -fragmenten naargelang de in beeld gebrachte thema’s (dialogen, muziek, geluidseffecten, voice off, ...)
- Knipt en monteert geluidsmateriaal zodat het klaar is voor uitzending, gebruik tijdens een voorstelling of synchronisatie met beeldmateriaal, ...
- Gebruikt software voor digitale bewerking van geluid (DAW-software)
- Bewerkt geluidsmateriaal (filteren, comprimeren, nasynchroniseren, mixen, speciale effecten, ...)
- Past geluidsmateriaal aan de gekozen apparatuur, programma’s, formaten, codexen en standaarden aan
- Beperkt kwaliteitsverlies of verbetert de kwaliteit van de geluidsopnames
- Synchroniseert geluid en beeld bij het monteren van stemmen, muziek, voice-over, ... op beeldmateriaal  Info block
Kennis van geluidsmontagetechnieken  Info block
De verschillende geluidsbronnen mixen (stemmen, geluiden, sfeergeluiden, muziek, ...)  Info block
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Communiceert via headsets en gebaren
- Roept de vooraf geprogrammeerde geluidsstanden en –effecten op
- Brengt de inkomende signalen van microfoons en instrumenten in balans
- Regelt het geluid bij of past geprogrammeerde geluidsstanden aan (terugkoppeling, nagalm, slechte verstaanbaarheid, uitvallen van een luidspreker, ...)
- Maakt een digitale geluidsopname van de voorstelling met gespecialiseerde software en een hard-disc recorder
- Beperkt kwaliteitsverlies of verbetert de kwaliteit van de geluidsopnames  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van reglementering inzake geluidsniveaus  Info block
Kennis van types mengtafels  Info block
Kennis van geluidsegalisatiemethodes  Info block
Microfoons op personen of in het decor plaatsen en afstemmen volgens de context (debatten, liedjes, ...)  Info block
- Bevestigt microfoons op kleding of decorstukken
- Werkt kabels weg (camouflage)
- Richt de microfoons voor optimale captatie
- Stelt frequenties zodanig af dat er geen interferentie kan ontstaan tussen verschillende draadloze toestellen
- Bewaakt de batterijniveaus  Info block
Kennis van draadloze technologie  Info block
Muziekinstrumenten stemmen voor een concert of een voorstelling  Info block
Een geluidsplan uitwerken volgens de aanwijzingen van een regisseur, choreograaf, artiest, …  Info block
- Bepaalt het artistieke geluidsconcept
- Reikt technische oplossingen aan om een artistiek concept te realiseren
- Houdt rekening met de beperkingen en de mogelijkheden van locatie en middelen
- Bepaalt de benodigde stroomvoorziening voor de geluidsinstallatie
- Legt per geluidssfeer de parameters op de geluidstafel en de randapparatuur schriftelijk vast
- Duidt de gebruikte geluidsapparatuur aan op een technisch plan
- Documenteert het geluidsplan met patch- en trekkenlijsten
- Stelt een materiaallijst en een laadplan op waarop alle onderdelen van het geluidssysteem staan aangegeven
- Stelt een technisch draaiboek op voor de voorstelling of opname
- Gebruikt CAD-software of gelijkaardige software (Vectorworks, ...)  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van reglementering inzake geluidsniveaus  Info block
Kennis van types geluidsmateriaal (luidspreker, microfoon, ...)  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Kennis van muziekgenres  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Overleggen met ontwerpers, artistiek verantwoordelijken, productieleiders, artiesten, ...  Info block
- Legt knelpunten met betrekking tot de geluidstechniek uit
- Bespreekt de artistieke aspecten van het geluidsplan (stijl, sfeer, genre, ...)
- Bespreekt de impact van het geluidsplan op de andere technische ontwerpen (licht, decor, kostuums, ...)
- Bespreekt financiële en logistieke aspecten van het geluidsplan (kostprijs, veiligheid, transporteerbaarheid, ...)
- Bespreekt de uit te voeren opnames met regisseurs, journalisten, cameramannen, ontwerpers, klanten, ...
- Past het taalgebruik aan voor mensen zonder technische achtergrond  Info block
Kennis van vakjargon  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Evalueert het verloop van de opbouw en de voorstelling of opname om knelpunten weg te werken
- Geeft cues tijdens de voorstelling of opname volgens het draaiboek of scenario
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Documenteert de eigen carrière en begeleidt medewerkers bij het documenten van hun carrière  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Bedrijf voor materieelverhuur  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Festivalorganisatie  Info block
Opnamestudio  Info block
Platenmaatschappij  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Radiozender, radiostation  Info block
Recreatiepark  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Televisiezender  Info block
Vakantiedorp  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Audiovisueel  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Podiumkunsten  Info block
Toerisme  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor productiefirma's, gezelschappen, festivalorganisaties, televisiezenders, radiostations, verhuurbedrijven, ... in opnamestudio’s, op opnamelocaties, in theaters, muziekzalen, openlucht, … Je werkt samen met andere technische teams en verschillende betrokkenen (regie, acteurs, journalisten, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen of weken van huis. Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (live opvoering, film, audiovisueel spektakel, muziek, ...) en de aard van het project. Je bent gebonden aan het ritme van de geprogrammeerde voorstellingen en opnames. Soms werk je in de regiekamer, in openlucht, in lawaaierige zones en hanteer je lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, oordopjes, …). Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Geluidstechniek podium- en audiovisuele producties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep van podiumtechnicus geluid, podiumtechnicus en assistent-podiumtechnicus bestaat een ervaringsbewijs.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3521