Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
M110101  Info block
Aankoop  Info block
Andere benamingen
Aankoper (m/v)  Info block
Aankoper e-commerce (m/v)  Info block
Aankoper handel en distributie (m/v)  Info block
Adjunct aankoper (m/v)  Info block
Administratief medewerker inkoop (m/v)  Info block
Assistent aankoper (m/v)  Info block
Buyer (m/v)  Info block
Industrieel aankoper (m/v)  Info block
Industrieel inkoper (m/v)  Info block
Inkoper bevoorrading (m/v)  Info block
Inkoper bij de overheid (m/v)  Info block
Inkoper import (m/v)  Info block
Inkoper sourcing (m/v)  Info block
Inkoper van distributieproducten (m/v)  Info block
Internationaal inkoper (m/v)  Info block
Junior inkoper (m/v)  Info block
Winkelinkoper (m/v)  Info block
Definitie
Zoekt en selecteert producten en leveranciers volgens de aankoopstrategie van de onderneming. Onderhandelt over contracten op het vlak van kosten, termijnen en kwaliteit.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een inkoopstrategie uitwerken voor de onderneming, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De bevoorradingsbehoeften van de onderneming identificeren en de markt van de leveranciers en producten prospecteren of analyseren  Info block
- Consulteert het softwareprogramma voor voorraadbeheer
- Stelt een prospectieplan (mee) op
- Neemt deel aan (inter)nationale beurzen, salons, …
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Volgt ontwikkelingen in de markt op  Info block
Aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Werkt het lastenboek uit in soorten materiaal en producten, hoeveelheden, kwaliteit, ...
- Onderzoekt de leveranciersbetrouwbaarheid (via het handelsregister, het internet of het eigen netwerk van relaties)
- Selecteert potentiële leveranciers die aan de vraag kunnen voldoen volgens interne richtlijnen
- Stuurt een offerteverzoek  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Inschrijvingen op de aanbestedingen analyseren en evalueren of de leveranciers aan de vraag kunnen voldoen  Info block
- Beschrijft per leverancier de kwaliteit, de prijs, de leveringsvoorwaarden
- Selecteert in samenspraak met collega’s en/of leidinggevende, de meest geschikte leverancier(s) voor een aankooporder  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Prijzen en leveringstermijnen van producten onderhandelen met de leveranciers  Info block
- Bepaalt samen met de leidinggevende de doelstelling van onderhandelingsgesprekken (marges, onderhandelingsruimte, …)
- Brengt de eisen van de leverancier in kaart
- Onderzoekt compromismogelijkheden en motiveert de leverancier om akkoord te gaan met het voorstel
- Adviseert de leidinggevende op welk aanbod in te gaan op basis van de onderhandelingen
- Bereidt contracten voor  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
De uitvoering van de aankoopcontracten tot aan de betaling opvolgen (hoeveelheid, kwaliteit, leveringstermijnen, ...)  Info block
- Controleert of de leveringen voldoen aan de contractvoorwaarden
- Treedt op als tussenpersoon (leveranciers-interne medewerkers) bij problemen met bestellingen of leveringen
- Communiceert met leveranciers over de stand van zaken van bestellingen, betalingen, …  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
De leveranciers en producten evalueren (audits, tevredenheidsenquêtes, staalname, ...) en verbeteringen voorstellen  Info block
- Hanteert bedrijfsstandaarden
- Past de leverancierslijst aan op basis van de beoordeling  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Gegevens actualiseren (markttendensen, nieuwe producten, referenties van de leveranciers, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De aankoopstrategie van een onderneming uitwerken of verder uitbouwen  Info block
- Beslist over een productengamma, collecties of assortimenten
- Deelt de benodigde producten, materialen, … onder in inkoopcategorieën
- Bepaalt per categorie de strategische prioriteit (prijs, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, …)  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Opvolggegevens van aankopen registreren en het jaarverslag opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Verzamelt gegevens over het voorraadbeheer, bestellingen, retours, …
- Wisselt informatie uit met andere diensten  Info block
Geschillendossiers behandelen (oplossing van geschillen, behandeling van klachten, ...)  Info block
- Registreert klachten
- Hanteert klachtenprocedures
- Onderzoekt de oorzaak van een klacht  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Aankoopcentrale  Info block
Commerciële vennootschap  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Communicatie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Grafische industrie  Info block
Glas  Info block
Handel  Info block
Hout  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, handelsondernemingen, dienstverlenende bedrijven of aankoopcentrales samen met klanten, leveranciers, … en met de afdelingen marketing, logistiek, productie, .... Je werk varieert naargelang de sector (groothandel, industrie, ...) en het soort product (grondstoffen, voedingsproducten, ...). Je werkt soms op zaterdag.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Aankoop. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3323