Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120401  Info block
Beheerscontrole  Info block
Andere benamingen
Analist bedrijfsbeheer (m/v)  Info block
Assistent beheerscontrole (m/v)  Info block
Assistent budgettaire controle (m/v)  Info block
Auditor bedrijfsbeheer (m/v)  Info block
Beheersadviseur (m/v)  Info block
Beheerscontroleur (m/v)  Info block
Beheerscontroleur budget (m/v)  Info block
Beheerscontroleur van een fabriek (m/v)  Info block
Beheerscontroleur van een groep (m/v)  Info block
Beheerscontroleur van een productie-eenheid (m/v)  Info block
Controleur budgettair beheer (m/v)  Info block
Controleur centraal beheer (m/v)  Info block
Controleur commercieel beheer (m/v)  Info block
Controleur financieel beheer (m/v)  Info block
Controleur industrieel beheer (m/v)  Info block
Directeur beheerscontrole (m/v)  Info block
Directeur budgettaire controle (m/v)  Info block
Expert beheerscontrole (m/v)  Info block
Financial controller (m/v)  Info block
Intern beheersconsulent (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheerscontrole (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheers- en boekhoudcontrole (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheers- en budgettaire controle (m/v)  Info block
Verantwoordelijke internationale beheerscontrole (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst beheerscontrole (m/v)  Info block
Controller (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en controleert het economische beheer (bepaling van doelstellingen, activiteitenindicatoren, prestatiemeting, ...) van een organisatie (onderneming, dochtermaatschappij, lokale of regionale instelling, ...). Optimaliseert de financiële rendabiliteit volgens de strategische keuzes van de leidinggevende instanties en de reglementeringen (commerciële, fiscale en financiële).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: prognoses van de organisatieresultaten opstellen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De indicatoren en procedures voor de opvolging van de activiteit van de organisatie bepalen en invoeren  Info block
- Werkt beheersinstrumenten en overzichten van de activiteiten uit
- Omschrijft de doelstellingen voor het financieel en boekhoudkundig beheer  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van financiële audit  Info block
De prestaties van de organisatie analyseren, de financiële resultaten controleren en bijsturingen aanbevelen  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Verzamelt financiële informatie over de organisatie en haar activiteiten
- Stelt een balanced scorecard op voor de hele organisatie
- Berekent rendabiliteit, solvabiliteit en andere financiële ratio’s
- Maakt financiële risicoanalyses
- Evalueert de financiële resultaten op basis van de afgesproken beheersindicatoren  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van technieken voor het opstellen van budgetten  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
De budgettaire opvolging uitvoeren en toezicht houden op de boekhoudkundige afsluitingen en inventarisverrichtingen  Info block
Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van analytische boekhouding  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
De interne controle van de organisatie opstarten of leiden  Info block
- Brengt medewerkers op de hoogte van de controle, de procedures, …
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden  Info block
Kennis van financiële audit  Info block
Rapporteren bij de leidinggevende instanties en oplossingen voorstellen om de rendabiliteit van de organisatie te optimaliseren  Info block
- Stelt statistieken en rapporten op
- Brengt verslag uit over de resultaten, mogelijke scenario’s, …  Info block
Kennis van principes van de Angelsaksische reporting  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Technische ondersteuning bieden bij de realisatie van besparingen (beheersadvies, kostenstudies, ...)  Info block
- Gebruikt software voor het simuleren van verschillende besparingsscenario’s
- Maakt een kosten-batenanalyse van mogelijke maatregelen
- Overlegt met afdelingshoofden over het wegwerken van inefficiënties in de afdeling (procedures, opleidingen, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten uitvoeren in een domein:
Boekhouding (boekhoudkundige afsluiting, ...)  Info block
Budget (budgettaire afsluiting, ...)  Info block
Fiscaliteit  Info block
Handel (verkoopverwachtingen, tarieven, marges, ...)  Info block
Dochtermaatschappijen van de groep begeleiden bij hun organisatie (ramingen, opvolging van vergunningen, budgetten, rapportering, ...)  Info block
Communiceren over de harmonisering van de interne controleregels bij de boekhoudkundige en financiële diensten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het informatie-beheersysteem opstarten en opvolgen (Enterprise Resources Planning - ERP - geïntegreerd beheerprogramma, ...)  Info block
- Doet een beroep op externe deskundigen
- Voorziet opleidingen voor medewerkers bij introductie van een nieuw ERP-systeem
- Vangt problemen met het beheerssysteem op en stuurt aanpassingen  Info block
Kennis van technieken voor informatiebeheer  Info block
Ramingen van de activiteiten opstellen op basis van de resultaten van de organisatie en de economische conjunctuur  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (economische tijdschriften, internet, …)
- Maakt prognoses over verkoopcijfers, marktevoluties, …
- Analyseert simulaties  Info block
Kennis van prospectiestudie  Info block
Een bedrijfsdirectie adviseren over haar strategie inzake externe groei  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Boekhoudkantoor  Info block
Grote onderneming  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Middelgrote onderneming  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Filiaal van een internationale groep  Info block
Filiaal van een nationale groep  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grote ondernemingen en organisaties met meer dan 200 werknemers, bedrijven die beheersadvies verlenen, lokale en regionale instellingen. Je werkt in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (directie van de boekhoudkundige dienst, informaticadienst, financieel directeur, algemeen directeur, ...). Je werk vereist soms verplaatsingen en varieert naargelang de sector (handel, industrie, overheidsdiensten, ...) en de organisatie (dochtermaatschappij, bijkantoor, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Beheerscontrole. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1211, 3313