Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120701  Info block
Cashbeheer en financiering  Info block
Andere benamingen
Adjunct-cashbeheerder (m/v)  Info block
Adviseur importfinanciering (m/v)  Info block
Adviseur in investeringen (m/v)  Info block
Adviseur financiële projecten (m/v)  Info block
Adviseur in gespecialiseerde financiële diensten (m/v)  Info block
Cashbeheerder in een onderneming (m/v)  Info block
Cashbeheerder-credit manager (m/v)  Info block
Cashbeheerder euro (m/v)  Info block
Cashbeheerder euro-deviezen (m/v)  Info block
Cashbeheerder geldmarkt (m/v)  Info block
Cashbeheerder vreemde valuta (m/v)  Info block
Cash manager (m/v)  Info block
Credit analyst (m/v)  Info block
Credit controller (m/v)  Info block
Credit manager (m/v)  Info block
Expert liquiditeiten en financiering (m/v)  Info block
Financieel expert (m/v)  Info block
Gespecialiseerd financieel consulent (m/v)  Info block
Thesauriedirecteur (m/v)  Info block
Valuta trader (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bankrelaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke liquiditeiten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer van liquiditeiten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke exportfinanciering (m/v)  Info block
Verantwoordelijke investeringen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke investeringsfinanciering (m/v)  Info block
Verantwoordelijke financiën (m/v)  Info block
Definitie
Optimaliseert en beveiligt de financiële stromen van de organisatie (liquiditeiten, export, ...). Werkt volgens de richtlijnen van het financieel beleid en de financiële, boekhoudkundige en commerciële reglementeringen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: inningsprocedures van vorderingen beheren, partners en financiële oplossingen zoeken voor de organisatie, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het saldo van de liquiditeiten opvolgen en er de boekhoudkundige verwerking van controleren  Info block
- Gebruikt boekhoudsoftwarepakketen
- Berekent en analyseert financiële ratio's  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van analytische boekhouding  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van boekhoudkundige normen (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP)  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
De liquiditeiten ramen rekening houdend met financiële schuldratio's, solvabiliteitsratio's, het werkkapitaal, ...  Info block
- Simuleert verschillende scenario’s  Info block
Kennis van eigenschappen van de financiële effecten  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van financiële wiskunde  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Kennis van wisselrecht  Info block
Het budget voor de liquiditeiten opstellen volgens de boekhoudkundige en financiële gegevens van de organisatie en de historiek van haar activiteiten  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Berekent de nood aan onmiddellijke beschikbaarheid van liquide middelen
- Analyseert de kosten en baten van kortlopende versus langlopende kredieten  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van eigenschappen van de financiële effecten  Info block
De financieringsbehoeften of financiële mogelijkheden van de organisatie bepalen en aangepaste acties uitvoeren (kredietlijn, investering, ...)  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (wetgeving, financiële informatie, …)
- Maakt een kosten-batenanalyse van verschillende financieringsmogelijkheden
- Berekent de risico’s van financieringsmogelijkheden
- Rapporteert aan en overlegt met het management over de keuze van financiering  Info block
Kennis van eigenschappen van de financiële effecten  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Kennis van economisch recht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
De in- en uitgaande financiële stromen van de organisatie evalueren en de verwerkings- en beveiligingsprocedures bepalen  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Ontwikkelt financiële controle-instrumenten  Info block
Kennis van eigenschappen van de financiële effecten  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
De financiële kwetsbaarheid van de organisatie opsporen en aanbevelingen doen aan het beheer  Info block
- Berekent financiële ratio’s
- Simuleert scenario’s waaruit kwetsbaarheid blijkt  Info block
Kennis van risicobeheersmethodes  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een kredietbeleid voor de klanten opstellen en uitvoeren (solvabiliteitscontrole, garanties, uitstaande bedragen, ...)  Info block
- Onderzoekt kredietwaardigheid van klanten
- Bepaalt kredietlijnen, neemt garanties
- Houdt vervaldagen van betalingen in het oog
- Incasseert het krediet  Info block
Technische ondersteuning bieden op het vlak van geschillen en financiële constructies voor een fusie, een overname van een dochtermaatschappij, ...  Info block
Partners (bank, factoringbedrijf, ...) en oplossingen zoeken voor importfinanciering of exportinning  Info block
- Analyseert hoe de onderneming zich kan indekken tegen renteverlies en koerswissels
- Bouwt een netwerk van (internationale) contacten op  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van factoring  Info block
Bankrelaties opvolgen (geldstromen, openen van rekeningen, ...) en bijdragen tot de kostenonderhandelingen met de financieel directeur  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Liquiditeitsstortingen uitvoeren op de rekeningen van de dochtermaatschappijen van de groep
Interne facturen betalen en aan de boekhouding overmaken voor consolidatie  Info block
Procedures voor het liquiditeitenbeheer opstellen en toepassen en de boekhoudkundige procedures controleren  Info block
- Controleert of het liquiditeitenbeheer aan de doelstellingen beantwoordt (beschikbaarheid liquide middelen, optimaliseren rentekosten, …)  Info block
Kennis van management controlling  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Grote onderneming  Info block
Middelgrote onderneming  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij banken, bedrijven (middelgrote, multinationals, ...) in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (boekhouding, verkoopsadministratie, financieel directeur, controller, ...). Je werk varieert naargelang de sector (bank, handelsonderneming, ...) en de omvang van de organisatie (middelgrote ondernemingen, multinationals, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Cashbeheer en financiering. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1211, 2412