Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
M130101  Info block
Directie van een grote organisatie  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur-generaal van een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Administrateur-generaal (m/v)  Info block
Algemeen directeur (m/v)  Info block
CEO (m/v)  Info block
Directeur-generaal overheid en aanverwante diensten (m/v)  Info block
Directeur-generaal van een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een administratieve overheidsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een groep van filialen (m/v)  Info block
Directeur van een grote organisatie (m/v)  Info block
Directeur van een intercommunale samenwerkingsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een overheids- en commerciële instelling (m/v)  Info block
Directeur van een overheidsinstelling voor culturele samenwerking (m/v)  Info block
Directeur van een wetenschappelijke, culturele en professionele overheidsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een wetenschappelijke en technologische overheidsinstelling (m/v)  Info block
Filiaaldirecteur (m/v)  Info block
Gedelegeerd bestuurder (m/v)  Info block
Operationeel directeur (m/v)  Info block
Rector (m/v)  Info block
Secretaris-generaal van een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Zaakvoerder van een grote handelsonderneming of een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Zaakvoerder van een onderneming (m/v)  Info block
Definitie
Leidt een grote onderneming of een publieke organisatie op verschillende vlakken (organisatie, human resources, commercieel, ...). Werkt volgens economische doelstellingen en financiële rendabiliteit of volgens het beleid van de overheid.
Bijkomende activiteit kan zijn: een specifieke overheidsinstelling (administratieve, industriële en commerciële, wetenschappelijke en technologische, ...) leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het algemeen en financieel beleid van de organisatie bepalen (organisatie, economische ontwikkeling, ...)  Info block
- Stelt een ondernemingsplan op
- Stelt een financieel plan op of houdt het actueel
- Analyseert de financiële resultaten (balansgegevens, resultatenrekeningen, …) en neemt acties voor eventuele bijsturing
- Onderzoekt de financiële impact van beleidsbeslissingen (bijkomende investeringen, …)
- Legt het algemeen en het financieel beleid voor aan de aandeelhouders, personeelsafgevaardigden, bestuursleden, …  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Het personeelsbeleid van de organisatie bepalen en er toezicht op houden  Info block
- Stelt een personeelsplan op
- Stelt doelstellingen op voor het personeelsbeleid (diversiteit in het personeelsbestand, …)
- Bepaalt de acties die nodig zijn om de personeelsbehoeften te realiseren
- Controleert de betaalbaarheid van het huidig en toekomstig personeelsbestand
- Legt het personeelsbeleid (doelstellingen, evaluatiemethode, verloningsschalen, …) voor aan de personeelsafgevaardigden
- Begeleidt teamleiders of leden van het management bij het sturen van hun team
- Organiseert overleg- en informatiemomenten met personeelsafgevaardigden (al dan niet wettelijk verplicht)  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Toezicht houden op de strategische doelstellingen van de organisatie en overleg met het directieteam organiseren  Info block
- Werkt de missie en visie van de organisatie uit
- Voert analyses uit en trekt daaruit conclusies (SWOT-analyse, Porter krachtenmodel, product-markt matrix, …)
- Gaat na of elk element van de missie en visie is vervat in één of meerdere strategische doelstellingen
- Leidt vergaderingen met het managementteam  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gaat na of de operationele doelstellingen worden behaald
- Onderzoekt de efficiëntie van procedures, werkmethodes, … en stuurt bij
- Onderzoekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is
- Bevordert de interne communicatie in alle richtingen (bottum-up, horizontaal, top-down)  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De organisatie vertegenwoordigen en communicatieacties voeren bij actoren van het sociaal-economisch veld  Info block
- Bouwt een netwerk van professionele contacten uit
- Verdedigt de belangen van de organisatie bij koepelorganisaties, sectororganisaties, …
- Geeft de informatie van externe partners intern door en overlegt over standpunten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Stelt een commercieel plan op met lange-termijndoelstellingen
- Formuleert commerciële doelstellingen op korte termijn
- Bepaalt de middelen die kunnen ingezet worden voor de commerciële doelstellingen
- Evalueert marktanalyses en past de doelstellingen indien nodig aan
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Volgt het aanbod van de concurrentie op  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van ondernemingsrecht  Info block
Een overheidsinstelling leiden  Info block
- Zet de visie van de lokale, regionale of federale politici om in beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen
- Bouwt structurele overlegmomenten uit met alle stakeholders (bevoegde minister, kabinetten, ...)
- Zorgt dat integriteit en verantwoording aan bod komen binnen de operationele doelstellingen van de organisatie
- Controleert of de gebruikte procedures, instrumenten, … binnen het wettelijk kader passen
- Controleert de boekhouding en analyseert de financiële gegevens  Info block
Kennis van administratief recht  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ondernemingen, industriële of dienstverlenende bedrijven of organisaties, overheidsinstellingen, … Je overlegt met verschillende betrokkenen (klanten, ministeries, partners, regionale directeurs, …). Je werk varieert naargelang het statuut van de organisatie (privébedrijf, overheidsinstelling, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Directie van een grote organisatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1120, 1211, 1219, 1221, 1321, 1323, 1346, 1420