Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
M140101  Info block
Enquêteren  Info block
Andere benamingen
Enquêtemedewerker (m/v)  Info block
Hoofd van een enquêtegroep (m/v)  Info block
Hoofd van een enquêteteam (m/v)  Info block
Medewerker mystery client-onderzoeken (m/v)  Info block
Medewerker enquêtes (m/v)  Info block
Medewerker gezinsenquêtes (m/v)  Info block
Medewerker opiniepeilingen (m/v)  Info block
Medewerker peilingen (m/v)  Info block
Medewerker telefonische enquêtes (m/v)  Info block
Medewerker veldonderzoek (m/v)  Info block
Panelmedewerker (m/v)  Info block
Peiler (m/v)  Info block
Supervisor enquêtemedewerkers (m/v)  Info block
Teller (m/v)  Info block
Tester van consumptiegoederen (m/v)  Info block
Onderzoeker (m/v)  Info block
Interviewer (m/v)  Info block
Medewerker marktonderzoek (m/v)  Info block
Medewerker fondsenwerving (m/v)  Info block
Definitie
Verzamelt telefonisch, face-to-face, ... gegevens of informatie voor enquêtes en peilingen. Volgt hierbij de specificaties van de opdracht (termijnen, doelgroep, aantal, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: deelnemen aan de voorbereiding van de studie in overleg met het onderzoeksteam (testen van vragenlijsten, schema’s, ...), de kwaliteit van producten of diensten testen en beoordelen (mystery client-onderzoek, producttest, ...) of een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De afname van de enquête, het materiaal en de documenten voorbereiden volgens de opdracht en de instructies  Info block
- Bestudeert de instructies voor het afnemen van de enquête
- Gebruikt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet sites, …)
- Maakt kopies
- Gebruikt een gps  Info block
De doelgroep identificeren en informeren over de aard en het verloop van de enquête  Info block
- Gaat na wat de kenmerken zijn van de doelgroep (geslacht, leeftijd, woonplaats, beroep, …)
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Beantwoordt vragen over de enquête en het lopende onderzoek
- Overtuigt de doelgroep om mee te werken aan de enquête  Info block
Kennis van opiniepeilingstechnieken  Info block
De persoon begeleiden doorheen de enquête
De gegevens verzamelen  Info block
- Neemt een enquête af (computergestuurd, schriftelijk, telefonisch, …)
- Volgt instructies voor het afnemen van de enquête
- Gebruikt een (digitaal) enquêteformulier
- Stelt vragen ter verduidelijking
- Onderscheidt bijzaken van hoofdzaken  Info block
Kennis van opiniepeilingstechnieken  Info block
De formulieren, vragenlijsten en verslagen invullen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket)
- Noteert de verkregen informatie op (digitale) geijkte formulieren, in een databestand, …
- Waakt over de volledigheid van de informatie  Info block
De verzamelde gegevens ordenen
De resultaten van de enquête doorsturen  Info block
- Scant gegevens in voor digitale archivering met een scanner, flasher, ...
- Verzamelt, telt en codeert de resultaten
- Verwerkt de gegevens in een overzicht
- Respecteert de deadlines  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Enquêtes voeren via:
Mediapubliek  Info block
Mystery-client onderzoek  Info block
Opiniepeiling  Info block
Producttest  Info block
Vragenlijsten over consumptie  Info block
De kwaliteit van producten of diensten testen of beoordelen:
Consumptiegoederen  Info block
Cosmeticaproducten  Info block
Dienstverlenende bedrijven en/of klantendiensten  Info block
Farmaceutische producten  Info block
Reclameboodschappen  Info block
Voedingsproducten  Info block
De afwijkende antwoorden op de vragenlijsten identificeren (geen antwoord, onleesbaar antwoord, te veel antwoorden, ...)
Wijzigingen of verwijderingen uit de studie aanvragen  Info block
- Controleert de volledigheid en de kwaliteit van de verzamelde gegevens
- Onderscheidt bruikbare van niet bruikbare gegevens  Info block
De uitvoerbaarheid van de vragenlijsten of schema’s evalueren voor de start van de enquête
Opmerkingen en verbeteringen voorstellen  Info block
- Test de enquête uit op enkele proefpersonen
- Rapporteert over vastgestelde problemen bij het uittesten van de enquête  Info block
Voorbijgangers bewust maken van humanitaire of gezondheidsaangelegenheden
Hen aansporen tot het geven van giften  Info block
- Houdt de doorgang tot winkels vrij
- Spreekt voorbijgangers aan
- Laat mensen passeren die geen interesse hebben
- Identificeert zichzelf door het dragen van kledij met logo, een badge, …
- Geeft informatie over het onderwerp, rechten, …
- Noteert gegevens  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en enquêteringsbureau  Info block
Bureau voor promotie en direct marketing  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in enquête- en peilingbureaus, regionale instellingen, ... Je komt in contact met het publiek. Je maakt soms verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de organisatiewijze (face-to-face, telefonisch, ...) en het beoogde doel (enquête, telling, producttest, ...). Je werkt soms met flexibele of onderbroken uren, in het weekend, op feestdagen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Enquêteren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2120, 4223, 4227