Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
M1403  Info block
Sociaaleconomisch onderzoek en prospecties  Info block
Andere benamingen
Analist business intelligence (m/v)  Info block
Pricing analyst (m/v)  Info block
Assistent sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Medewerker statistische studies (m/v)  Info block
Medewerker economische studies (m/v)  Info block
Medewerker socio-economische studies (m/v)  Info block
Medewerker economische en statistische studies (m/v)  Info block
Medewerker handelsstudies (m/v)  Info block
Medewerker marktstudies (m/v)  Info block
Medewerker marketingstudies (m/v)  Info block
Medewerker financiële studies (m/v)  Info block
Medewerker prospectiestudies (m/v)  Info block
Medewerker tevredenheidsstudies (m/v)  Info block
Medewerker sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Medewerker statistische studies (m/v)  Info block
Afdelingshoofd sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Projectleider sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Diensthoofd sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Data analist (m/v)  Info block
Data miner (m/v)  Info block
Data scientist (m/v)  Info block
Directeur economische studies (m/v)  Info block
Directeur sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Econometrist (m/v)  Info block
Bedrijfseconoom (m/v)  Info block
Ingenieur-bedrijfseconoom (m/v)  Info block
Ingenieur-statisticus (m/v)  Info block
Verantwoordelijke economische studies (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Verantwoordelijke strategisch toezicht (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkoopsprognoses (m/v)  Info block
Statisticus (m/v)  Info block
Definitie
Analyseert de gegevens (economische, statistische, ...). Zet ze om in operationele en strategische informatie ten dienste van het nemen van beslissingen in de organisatie, de onderneming. Een bijkomende activiteit kan zijn: gegevens verzamelen en gebruiken, een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een masterdiploma (WO-master, diploma ingenieur, ...) in de sectoren economie, statistieken, econometrie, politieke wetenschappen. Kennis van een vreemde taal, vooral van het Engels, kan vereist zijn. Computervaardigheden (statistieken, documentatiesystemen, bureauticasystemen) zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven, studie- en adviesbureaus , studie- en enquêtebureaus, regionale instellingen of in overheidsdiensten. Je werkt samen met verschillende afdelingen (directie, informatica, communicatie, documentatiecentra, ...). Je werk varieert naargelang de sector (industrie, diensten, instellingen, ...), het soort studies en thema's (economie, producten , ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Studie- en enquêteringsbureau  Info block
Kredietinstelling  Info block
Beroepsvereniging  Info block
Adviesbureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Methodes en tools voor informatieverwerking bepalen  Info block
Documenten actualiseren (gegevens verzamelen, analyseren, …)  Info block
Studies uitvoeren  Info block
De geproduceerde informatie verwerken (studies, syntheses, rapporten, bulletins, ...) Voorspellingen, evaluaties, aanbevelingen, perspectieven, ... opstellen  Info block
De systemen voor statistische gegevensverwerking aanpassen  Info block
De resultaten van de uitgevoerde studies presenteren en verspreiden  Info block
Econometrie  Info block
Algoritmen  Info block
Statistische analyse  Info block
Economische en sociale wetenschappen  Info block
Prospectiemethodes  Info block
Wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Gesprekstechnieken  Info block
Software voor databankbeheer  Info block
Statistische software  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Benchmarking technieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Specifieke studies uitvoeren  Info block
Ruimtelijke ordening  Info block
Financiële analyse  Info block
Economische ontwikkeling  Info block
Economie van duurzame ontwikkeling  Info block
Business Intelligence  Info block
Commercieel beheer, klantenrelaties  Info block
Marketing en afzetmarkten  Info block
Arbeidsmarkt  Info block
Economische modellen  Info block
Stedenbouw  Info block
Technieken voor het meten van de kijkcijfers  Info block
Opiniepeilingstechnieken  Info block
Personeelsbeheer  Info block
Software voor modellering en simulatie  Info block
Software voor het opstellen en analyseren van enquêtes  Info block
Modellen opstellen voor de detectie van consumentengedrag  Info block
Consumenten insights en -gedrag analyseren  Info block
Marketing insights  Info block
Een kwantitatief onderzoek uitvoeren  Info block
Personeel opleiden in procedures en technieken  Info block
Het verloop van een onderzoek coördineren  Info block
Projectbeheer  Info block
Big data analyseren  Info block
Verwachtingsmodellen opstellen  Info block
Besluitvormingsinstrumenten gebruiken  Info block
Statistische modellen  Info block
Programmeertalen  Info block
Big data-analyse  Info block
Tools voor business intelligence (BI)  Info block
Een organisatie bijstaan in de interpretatie en analyse van een studie  Info block
Een klanten- en prospectenbestand opbouwen  Info block
Contracten afsluiten  Info block
Het budget van een organisatie beheren  Info block
Budgetbeheer  Info block
Een dienst of organisatie leiden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Management  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2120, 2631