Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
M1601  Info block
Onthaal en inlichtingen  Info block
Andere benamingen
Onthaalmedewerker (m/v)  Info block
Informatiemedewerker (m/v)  Info block
Onthaalverantwoordelijke (m/v)  Info block
Leidinggevende receptie (m/v)  Info block
Medewerker onthaal (m/v)  Info block
Host (m/v)  Info block
Receptionist (m/v)  Info block
Tweetalig receptionist (m/v)  Info block
Receptionist-telefonist (m/v)  Info block
Tweetalig receptionist-telefonist (m/v)  Info block
Telefonist (m/v)  Info block
Tweetalige telefonist (m/v)  Info block
Grondsteward (m/v)  Info block
Definitie
Onthaalt, informeert en verwijst personen door aan de ontvangstruimte (station, organisatie, ...) of aan de telefooncentrale. Verstrekt pasjes, badges, tickets, uitnodigingen, ... Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de briefwisseling beheren (verzamelen, verdelen, ...), eenvoudige administratieve taken uitvoeren (klasseren, gegevensinvoer, invoer van vooraf opgestelde brieven, ...) en een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs (mbo, ...) in de dienstensector, diensten aan bedrijven, onthaal. Het beroep mag ook uitgeoefend worden met beroepservaring in de sector zonder specifiek diploma. Actieve kennis van één of meerdere vreemde ta(a)l(en) kan vereist zijn. Actieve kennis van kantoorsoftware kan vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in privé- of overheidsbedrijven, regionale instellingen of overheidsdiensten (stadhuis, prefectuur, rechtbank, ...), in overleg met verschillende diensten en in contact met het publiek. De activiteit varieert naargelang de plaats van uitoefening (vakbeurzen, grote ondernemingen, ...). Het beroep kan worden uitgeoefend met flexibele of onderbroken werkuren, in het weekend, op feestdagen. De activiteit kan langdurig rechtstaan inhouden (aan de ingang van beurzen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Evenementen  Info block
Podiumkunsten  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten onthalen  Info block
De vraag van de klant analyseren  Info block
Telefonisch onthaal verzorgen  Info block
Klanten informeren  Info block
Personen doorverwijzen volgens hun vraag  Info block
De toegang en doorstroming van personen controleren  Info block
Informatie voor de klanten actualiseren  Info block
Information Intelligence  Info block
Veiligheidsregels en -voorschriften  Info block
Informatie- en communicatiesystemen  Info block
Technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Communicatietechnieken  Info block
Onthaaltechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De referentiedocumenten doornemen bij aankomst van klanten  Info block
Een klantenbestand bijhouden  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Kopieerwerk verrichten  Info block
Documenten lay-outen voor het drukken  Info block
Digitale documenten beheren  Info block
Klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Digitaliseringstechnieken  Info block
Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren  Info block
Een frankeermachine gebruiken  Info block
Een gesprekspartner advies verlenen over administratieve procedures  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:4223, 4226