Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M160301  Info block
Post, drukwerk, ... verdelen  Info block
Andere benamingen
Bevoorrader van verdeelpunten (m/v)  Info block
Extern koerier (m/v)  Info block
Hoofd van een team van drukwerkverdelers (m/v)  Info block
Intern koerier (m/v)  Info block
Medewerker koerierdienst (m/v)  Info block
Krantenjongen (m/v)  Info block
Medewerker van de dienst interne briefwisseling (m/v)  Info block
Ontvanger-verdeler van De Post (m/v)  Info block
Medewerker Post (m/v)  Info block
Postbode (m/v)  Info block
Supervisor van drukwerkverdelers (m/v)  Info block
Verkoper-persverdeler (m/v)  Info block
Verdeler (m/v)  Info block
Verdeler expressdiensten (m/v)  Info block
Verdeler van drukwerk (m/v)  Info block
Verdeler van folders (m/v)  Info block
Verdeler van folders en drukwerk (m/v)  Info block
Verdeler van kranten (m/v)  Info block
Verdeler van niet-geadresseerde post (m/v)  Info block
Facteur (m/v)  Info block
Brievenbesteller (m/v)  Info block
Bode (m/v)  Info block
Chauffeur besteller (m/v)  Info block
Sorteerder bij de verzending (m/v)  Info block
Verdeler post en drukwerk (m/v)  Info block
Verdeler interne briefwisseling (m/v)  Info block
Verdeler van reclame en kranten (m/v)  Info block
Verdeler van telefoongidsen (m/v)  Info block
Verdeler van tijdschriften (m/v)  Info block
Verdeler van reclamedrukwerk (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de voorbereiding en de verspreiding van documenten aan particulieren en bedrijven (briefwisseling, pakjes, catalogi, kranten, folders, reclame, ...). Werkt volgens instructies en deadlines.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: geldelijke verrichtingen uitvoeren (inning onder rembours, ...), pakketten verzamelen en verzenden en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het verdeelplan raadplegen en de route, de verdeelpunten lokaliseren  Info block
- Leest plannen
- Stippelt een route uit  Info block
Catalogi, briefwisseling, drukwerk, kranten verzamelen en sorteren volgens de bestemmelingen  Info block
- Gebruikt uitrusting voor de behandeling van poststukken en publiciteit (verdeelmachine, vouwmachine, stempelmachine, weegschaal, frankeermachine, …)
- Voegt publiciteit tussen kranten
- Identificeert de bestemmelingen
- Telt  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Folders volgens instructie verdelen in brievenbussen, op vaste verdeelpunten, uitdelen aan voorbijgangers, ...  Info block
- Houdt zich aan het tijdsschema
- Legt een uitgestippelde route af  Info block
Niet-verdeelde verzendingen terugbezorgen aan de betreffende dienst  Info block
- Volgt richtlijnen voor het behandelen van niet-verdeelde poststukken  Info block
Het aantal verdeelde folders en de vastgestelde moeilijkheden registreren op opvolgdocumenten  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van registratietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Folders verdelen:
In brievenbussen  Info block
Met een vaste ronde (in displays, op auto's, ...)  Info block
Op vaste punten (uitgang van winkels, stations, ...)  Info block
Aangetekende brieven, postpakketten overhandigen aan de bestemmeling na identiteitscontrole en betaling of een bericht achterlaten  Info block
- Laat een ontvangstbewijs ondertekenen
- Bezorgt niet afgeleverde stukken terug op het kantoor  Info block
Kennis van procedures voor identiteitscontrole  Info block
Kennis van reglementering inzake speciale zendingen  Info block
Het bedrag van een opdracht bezorgen of het bedrag van een zending onder rembours innen in geval van postorderverkoop, ...  Info block
- Tekent een betalingsbewijs, of laat het tekenen  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Post ophalen bij interne afdelingen, bedrijven, in brievenbussen
Post verzenden  Info block
- Maakt brievenbussen leeg volgens schema
- Haalt post op in bedrijven op vastgestelde tijdstippen
- Verzamelt alle poststukken in het verdeelcentrum
- Voert bedelingsrondes uit binnen en buiten het bedrijf  Info block
De verdeling controleren (dekking van het gebied, positie van de verdelers, bepalen van de doelgroep, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van organisatie en planning van een ronde  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Amusement  Info block
Horeca  Info block
Vastgoed  Info block
Toerisme  Info block
Dienstensector  Info block
Werken in weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in overheidsinstellingen of in privébedrijven. Je overlegt met verschillende operatoren of diensten op het terrein. Je werk varieert naargelang de activiteit (verdeling van briefwisseling, folders, ...) en het type organisatie (privé- of overheidsonderneming, ...). Soms werk je met een flexibele of onderbroken uurregeling en in het weekend. Je moet soms lasten dragen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Post, drukwerk, ... verdelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4131, 4412