Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M160601  Info block
Gegevens inputten  Info block
Andere benamingen
Audiotypist (m/v)  Info block
Gegevensinvoerder (m/v)  Info block
Operator gegevensinvoer (m/v)  Info block
Operator tekstverwerking (m/v)  Info block
Stenotypist (m/v)  Info block
Stenotypist op vergaderingen (m/v)  Info block
Teletypist (m/v)  Info block
Typist op vergaderingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gegevensinvoer (m/v)  Info block
Dactylograaf (m/v)  Info block
Operator digitalisering documenten (m/v)  Info block
Typist (m/v)  Info block
Computeroperator-typist (m/v)  Info block
Definitie
Voert gegevens in en verwerkt ze (registratie van alfanumerieke gegevens, gegevenscontrole, transcriptie van wat gezegd wordt, ...) volgens de richtlijnen (termijn, aantal, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Te verwerken documenten ontvangen en controleren
Instructies vragen over de termijn, het aantal, ...  Info block
- Kijkt volledigheid en juistheid van documenten na
- Houdt zich aan regels en afspraken van de organisatie
- Gaat vertrouwelijk om met de informatie
- Legt prioriteiten  Info block
Documenten invoeren of digitaliseren (handgeschreven teksten, cheques, ...)  Info block
- Gebruikt transcriptiesoftware
- Gebruikt apparatuur voor het scannen van documenten
- Typt foutloos en blind  Info block
Kennis van dactylografie  Info block
Notities nemen die worden gedicteerd of integraal noteren wat er gezegd wordt tijdens vergaderingen, conferenties, ...  Info block
- Gebruikt stenografie
- Gebruikt afkortingen
- Brengt structuur aan in notities  Info block
Kennis van snelschrifttechnieken  Info block
Kennis van technieken om nota te nemen  Info block
Ingevoerde teksten presenteren en de lay-out verzorgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, …)
- Past de huisstijl toe  Info block
De juistheid van de informatie tijdens de invoer controleren
Fouten verbeteren  Info block
- Leest na
- Gebruikt woordenboeken om de spelling te controleren  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Gegevens registreren door:
Digitalisering van documenten  Info block
Massa-invoer  Info block
Scannen van documenten  Info block
Kennis van digitaliseringstechnieken  Info block
Verslagen van vergaderingen opstellen en doorsturen naar de opdrachtgever  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, …)
- Onderscheidt hoofd- en bijzaken
- Stuurt documenten op via e-mail  Info block
Documenten coderen, klasseren en archiveren  Info block
- Verwerkt archiefstukken per categorie of rubriek (identificeren, coderen, registreren, …)
- Volgt richtlijnen voor het (digitaal) archiveren
- Registreert uitgeleende documenten  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Kopieerwerk verrichten  Info block
- Gebruikt kantoormateriaal (fax, kopieertoestel, ...)
- Controleert de benodigde aantallen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Zittend werk  Info block
Thuiswerk  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in privébedrijven, bij overheidsdiensten, soms werk je thuis. Je werkt varieert naargelang de sector (tertiaire sector, overheidsdiensten, ...) en de organisatie. Je werkt volgens flexibele of onderbroken werkuren, tijdens de weekends en op feestdagen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Gegevens inputten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Polyvalent administratief ondersteuner (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 -  Administratief medewerker onthaal (m/v) - competenties documentverwerking

ISCO-08-code:4131, 4132