Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M160801  Info block
Boekhoudkundig secretariaat  Info block
Andere benamingen
Boekhoudkundig secretaris (m/v)  Info block
Secretaris facturatie (m/v)  Info block
Hulpboekhouder (m/v)  Info block
Junior accountant (m/v)  Info block
Bedrijfsadministratief medewerker (m/v)  Info block
Medewerker boekhouding (m/v)  Info block
Medewerker boekhoudkundig secretariaat (m/v)  Info block
Definitie
Voert verrichtingen uit voor het administratief en boekhoudkundig beheer van een organisatie (registratie van boekingen, opvolging van de thesaurie, facturatie, personeelsadministratie, intikken van bestekken, ...). Werkt volgens de regels van de algemene boekhouding.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: boekhoudkundige overzichtsdocumenten opstellen en instrumenten ontwerpen voor de opvolging van de activiteit.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Telefonische oproepen beantwoorden
Klanten ontvangen
Klanten informeren of oriënteren  Info block
- Verzorgt het voorkomen en taalgebruik in contact met de klant
- Stelt gerichte vragen om de vraag helder te krijgen
- Onderscheidt hoofd- en bijzaken
- Noteert de vraag van de klant
- Vraagt ontbrekende of aanvullende gegevens op
- Weegt af of hij/zij in staat en bevoegd is om zelf te antwoorden
- Speelt complexe vragen door
- Gebruikt beschikbare bronnen om een vraag te beantwoorden  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van secretariaatstechnieken  Info block
Gegevens van de algemene boekhouding invoeren
De boekingen registreren  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma's
- Verzamelt en codeert facturen, bankafschriften en bewijsstukken
- Voert boekingstukken in het kasboek in  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Aangifte doen bij de belastingen (btw, jaarlijkse aangifte van de sociale gegevens, ...)  Info block
- Verzamelt informatie over aantal werknemers, FTE, gepresteerde uren, …
- Volgt richtlijnen voor het aangeven van de gegevens
- Controleert de gegevens en verbetert ze  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Basiskennis van fiscaliteit  Info block
Budgetten van de organisatie opvolgen door afstemmingscontrole op de bankrekeningen, controle van de algemene kosten en van de facturen, ...  Info block
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Ordent bankafschriften
- Vergelijkt bankafschriften met onderliggende boekingstukken  Info block
Verkoopsovereenkomsten opstellen
Betalingen opvolgen
Aanmanen bij onbetaalde rekeningen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Maakt een rapport over openstaande posten  Info block
Documentatie zoeken die verband houdt met de activiteit van de organisatie of de dienst
Documentatie doorsturen of archiveren  Info block
- Raadpleegt boekhoudkundige informatiebronnen
- Selecteert voor de dienst relevante informatie  Info block
Documenten invoeren en de lay-out verzorgen
Documenten doorsturen en klasseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, e-mail, ...)
- Controleert documenten inhoudelijk en taalkundig
- Past de huisstijl toe
- Slaat documenten op volgens richtlijnen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken  Info block
Gegevens met betrekking tot de activiteit van het personeel verzamelen
De loonberekening voorbereiden  Info block
- Gebruikt software voor loonberekening
- Maakt een overzicht voor de registratie van gepresteerde uren, aan- en afwezigheden, ...
- Houdt personeelsdossiers bij
- Controleert de gegevens op hun juistheid en volledigheid  Info block
Documenten coderen, klasseren en archiveren  Info block
- Verwerkt archiefstukken per categorie of rubriek (identificeren, coderen, registreren, …)
- Volgt richtlijnen voor het (digitaal) archiveren
- Registreert uitgeleende documenten  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Briefwisseling sorteren, verdelen, frankeren en registreren
E-mails behandelen  Info block
- Selecteert te openen stukken
- Bepaalt aan de hand van het adres en/of de inhoud voor wie een poststuk of een mail bestemd is
- Dateert en digitaliseert ingekomen poststukken en slaat ze op
- Hanteert posttarieven voor het frankeren van brieven  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Boekhoudkantoor  Info block
Vastgoedmaatschappij  Info block
Vereniging  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kleine en middelgrote ondernemingen of industrieën (kmo), accountantkantoren, ... Je overlegt met verschillende betrokkenen (personeelsverantwoordelijke, penningmeester, banken, accountant, ...). Je werk varieert naargelang het soort organisatie en de omvang ervan (boekhoudkantoor, kmo, vereniging, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Boekhoudkundig secretariaat. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3313, 3343