Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
M1609  Info block
Medisch of medisch-sociaal secretariaat of ondersteuning  Info block
Andere benamingen
Medisch-administratief medewerker (m/v)  Info block
Medisch secretaris (m/v)  Info block
Medewerker medisch secretariaat in een dierenartsenpraktijk (m/v)  Info block
Medewerker medisch-sociaal secretariaat (m/v)  Info block
Technicus medische informatie (m/v)  Info block
Sociaal-medisch medewerker (m/v)  Info block
Definitie
Ontvangt en informeert de personen met een zorgbehoefte. Plant de activiteiten (agenda van de consultaties, opname, ...). Zorgt voor de administratieve opvolging van de praktijk, de ziekenhuisdienst (medische dossiers, oproepbrieven, ...). Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer, een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs (technologisch, professioneel, ...) in secretariaat of medisch-sociale wetenschappen. De activiteit kan ook worden uitgeoefend met een vakdiploma in de tertiaire sector, aangevuld met beroepservaring in de medische sector. De beheersing van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...) is vereist.  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in klinieken, ziekenhuizen, labo's voor medische analyse, dokterspraktijken, radiologiediensten, rusthuizen, ziekteverzekeringsmaatschappijen, ... in overleg met verschillende diensten (administratie, medisch-technische dienst, dienst gerechtelijke administratie, ...). De activiteit varieert naargelang het soort organisatie (laboratorium, ziekenhuis, privékliniek, departementale directie gezondheids- en sociale aangelegenheden, ...) Het beroep kan worden uitgeoefend tijdens het weekend en op feestdagen.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Medische praktijk  Info block
Ziekenfonds  Info block
Centrum voor medische beeldvorming  Info block
Centrum voor arbeidsgeneeskunde  Info block
Departementale directie volksgezondheid en sociale zaken  Info block
Regionale directie volksgezondheid en sociale zaken  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Instelling voor forensische geneeskunde  Info block
Laboratorium voor medische analyse  Info block
Kantonrechtbank  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De persoon met zorgbehoefte ontvangen en informeren over openingsuren, afspraken maken, het onderzoek, ...  Info block
Het medisch dossier actualiseren  Info block
Activiteiten plannen  Info block
Verslagen van medische handelingen verwerken  Info block
Medisch-administratieve verrichtingen uitvoeren  Info block
Medisch-administratieve dossiers actualiseren  Info block
De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling van dossiers, invullen van formulieren)  Info block
Aangifte doen van medische handelingen bij organisaties  Info block
Betalingen innen van medische handelingen  Info block
De wachtdienstregeling doorgeven  Info block
Medische terminologie  Info block
Nomenclatuur van de medische handelingen  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Redactionele normen  Info block
Klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Gegevensopslag met een dictafoon  Info block
Aanrekenen van medische handelingen  Info block
Onthaaltechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren  Info block
Documenten actualiseren (gegevens verzamelen, analyseren, …)  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen  Info block
De gecodeerde gegevens controleren  Info block
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
Aanbestedingen opvolgen  Info block
Budget beheren  Info block
Boekhouding beheren  Info block
Administratief beheer  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
Bestellingen plaatsen  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
Stock- en bevoorradingsbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Organisatie en planning van activiteiten  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:3252, 3344