Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
M170201  Info block
Trend- en marktanalyse  Info block
Andere benamingen
Directeur strategische planning (m/v)  Info block
Junior planner (m/v)  Info block
Senior planner (m/v)  Info block
Strategisch directeur (m/v)  Info block
Strategisch planner (m/v)  Info block
Trendwatcher (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een onderzoeksbureau voor stijlen en trends (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een onderzoeksbureau voor trends (m/v)  Info block
Marktanalist (m/v)  Info block
Assistent planner (m/v)  Info block
Definitie
Analyseert merken en gedragingen van de consumenten. Identificeert de evoluties, nieuwe trends, innovaties en concepten. Anticipeert op de vraag en laat de producten beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tests, enquêtes en observaties verzamelen over een product, een dienst, een merk, gebruiken of gedragingen  Info block
- Neemt deel aan het uitwerken van het onderzoeksproces (welke stappen, wat moet onderzocht worden, …)
- Selecteert een onderzoeksmethode rekening houdend met mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen (bestaand marktonderzoek gebruiken, kwantitatief onderzoek uitvoeren, kwalitatief onderzoek uitvoeren, onderzoek uitbesteden of zelf uitvoeren, …)  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Het product, de dienst of het merk analyseren
De positionering op de markt bepalen  Info block
- Analyseert de taken en eigenschappen van het product of de dienst (materialen, met welke processen komt het tot stand, kostprijs, design, mogelijke alternatieven, …)
- Analyseert indicatoren die de merkwaarde bepalen (loyaliteit van klanten aan het merk, merkbekendheid, gepercipieerde kwaliteit, merkassociaties, …)
- Analyseert de mate waarin substituten en complementaire producten of diensten beschikbaar zijn (huismerken van supermarkten, …)
- Analyseert de positie van leveranciers (meer of minder leveranciers op de markt, …)
- Analyseert de concurrentie op de markt (welke concurrenten, problemen bij directe concurrenten, nieuwe toetreders op de markt, mogelijk nieuwe markten, …)  Info block
Kennis van marketing  Info block
De gedragingen, gebruiken en de sociale, professionele en culturele omgeving van consumenten of klanten analyseren  Info block
- Analyseert demografische indicatoren (leeftijd, geslacht, etniciteit, locatie, …)
- Analyseert sociaal-economische indicatoren (opleiding, inkomen, beroep, gezinssamenstelling, …)
- Analyseert referentiegroepen (vrienden, leeftijdsgenoten, bekende mensen, …)
- Analyseert economische indicatoren (economische conjuctuur, arbeidsmarktsituatie, consumentenvertrouwen, …)  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van sociologie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Evoluties van de markt, trends, gebruiken, gedragingen van consumenten en klanten of het ontstaan van nieuwe markten opsporen en evalueren  Info block
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, databasebestanden, …
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …
- Analyseert hoe de organisatie kan inspelen op ontwikkelingen en trends  Info block
Een overzicht van trends of projectvoorstellen opstellen op basis van analyses en studies  Info block
- Synthetiseert resultaten aan de hand van methodes (SWOT, ...)
- Verwerkt de informatie uit de onderzoeksrapportage tot managementinformatie
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Stelt schriftelijke verslagen en rapporten op  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van marketing  Info block
Kennis van sociologie  Info block
Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het concept en de boodschap van een mediacampagne bepalen  Info block
- Volgt de actualiteit en evoluties op
- Bedenkt een concept en boodschap die zich richten op een specifiek doelpubliek
- Bedenkt een concept en boodschap die inspelen op een aantoonbare behoefte
- Bedenkt een concept en boodschap die zich onderscheiden van de concurrentie  Info block
Creatieve concepten concretiseren voor de uitwerking van nieuwe producten, nieuwe diensten of nieuwe merken  Info block
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop
- Maakt ruwe schetsen en gedetailleerde tekeningen van producten
- Documenteert specificaties zoals kleuren, materialen, kwaliteitsvereisten, …
- Maakt prototypes om de haalbaarheid te testen en het ontwerp aan te passen  Info block
Bestekken opstellen met een omschrijving van de doelgroep en de boodschap voor de ontwerpers en de marketing  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, …)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van technieken van commerciële klantenwerving  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Communicatiebureau  Info block
Designbedrijf  Info block
Onderzoeksbureau voor stijlen en/of trends  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
Communicatie  Info block
Confectie  Info block
Mode  Info block
Voeding  Info block
Industrie  Info block
Textiel  Info block
Elektronica  Info block
Media  Info block
Grafische industrie  Info block
Autosector  Info block
Dienstensector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt in reclame- en communicatieagentschappen, designbureaus, ... en komt in contact met ontwerpers, verkopers, productchefs, adverteerders, .... Je werk varieert naargelang de activiteitensector (reclame, voeding, design, ...). Je werkt soms tijdens het weekend.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Trend- en marktanalyse. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221