Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
M170301  Info block
Productmanagement en -beheer  Info block
Andere benamingen
Internationaal productverantwoordelijke (m/v)  Info block
Marktassistent (m/v)  Info block
Marktverantwoordelijke (m/v)  Info block
Merkverantwoordelijke (m/v)  Info block
Productassistent (m/v)  Info block
Productingenieur (m/v)  Info block
Productmanager internet (m/v)  Info block
Productmanager multimedia (m/v)  Info block
Verantwoordelijke producten (m/v)  Info block
Productverantwoordelijke (m/v)  Info block
Productverantwoordelijke internet (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productengamma (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productgroepen (m/v)  Info block
Definitie
Volgt een product of een productengamma op, van het ontwerp tot de verkoop. Werkt volgens de commerciële en marketingstrategie van de onderneming.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De markt van de producten, de behoeften van de consumenten en de concurrentie analyseren  Info block
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, databasebestanden, …
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …
- Analyseert de kenmerken en de schaalgrootte van behoeften of consumptiepatronen
- Analyseert indicatoren die de merkwaarde bepalen (loyaliteit van klanten aan het merk, merkbekendheid, gepercipieerde kwaliteit, merkassociaties, …)
- Analyseert de mate waarin substituten en complementaire producten of diensten beschikbaar zijn (huismerken van supermarkten, …)
- Analyseert de concurrentie op de markt (welke concurrenten, problemen bij directe concurrenten, nieuwe toetreders op de markt, …)  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
De eigenschappen van nieuwe producten en de aanpassingen aan bestaande producten bepalen  Info block
- Analyseert de taken en eigenschappen van het product (materialen, met welke processen komt het tot stand, kostprijs, design, mogelijke alternatieven, …)  Info block
Productiemodaliteiten van de producten bepalen volgens de productievereisten  Info block
Leveranciers, (onder)aannemers raadplegen en selecteren  Info block
- Documenteert zich over de markt van onderaannemers en leveranciers
- Bouwt een netwerk van contacten uit
- Screent leveranciers en onderaannemers op basis van jaarrekeningen, het handelsregister, het internet, het eigen netwerk van relaties, eigen ervaringen, …  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Het marketingplan van het product of het gamma uitwerken na opstelling van het technisch bestek  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Bepaalt de prioriteiten voor het marketingplan
- Toetst de marketingdoelstellingen aan de globale visie van de organisatie
- Stemt de marketing af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Marktaandelen, verkoop en winstmarges van het product of het productengamma analyseren
Aanpassingen voorstellen (promotieacties, afstemming op de concurrentie, ...)  Info block
- Legt regels en indicatoren vast om activiteiten op te volgen
- Stelt statistieken op
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten
- Bespreekt rapporten met leidinggevenden van andere afdelingen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Het mediaplan voor de lancering van het product of het productengamma bepalen
De promotiemiddelen uitwerken (technische fiche, verkoopsargumentatie, catalogus, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Omschrijft de stappen in het lanceringsproject
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Speelt in op de informatiebehoefte van het doelpubliek
- Werkt commerciële acties uit om de doelstellingen te realiseren  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Technische ondersteuning bieden aan het verkoopnetwerk over het product of het gamma (technische eigenschappen, innovatie, ...)  Info block
- Organiseert demonstraties voor de verkopers
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet de verkopers van technische documenten over het product  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Markt:
Internationaal  Info block
Nationaal  Info block
Plan en voorwaarden van een aanbesteding opstellen
Antwoorden op aanbestedingen analyseren
De opdrachten toekennen  Info block
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, …), …
- Vergelijkt offertes
- Komt tot duidelijke afspraken
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Producttesten uitvoeren bij een consumentenpanel en verbeteringen voorstellen (wijziging van de inhoud, verpakking, ...)  Info block
- Stelt een consumentenpanel samen dat representatief is voor de doelgroep van het product
- Werkt een testomgeving uit
- Analyseert de testresultaten
- Suggereert en motiveert aanpassingen aan het product
- Schat in welke impact voorgestelde aanpassingen hebben op de eigenschappen van het product (kwaliteit, prijs, …)  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
De ontwikkeling van een website bepalen en sturen  Info block
- Betrekt operationele managers en gebruikers bij het bepalen van de functionele en niet-functionele behoeften van de website
- Legt prioriteiten vast
- Coördineert de samenwerking tussen medewerkers, andere afdelingen, (externe) webdesigners, … voor het ontwikkelen van de website  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Commerciële vennootschap  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Grafische industrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Petrochemie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Informatica  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Handel  Info block
Hout  Info block
Confectie  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële, commerciële of dienstverlenende bedrijven, in overleg met de productieafdeling, de commerciële dienst, de marketingafdeling, de afdeling onderzoek en ontwikkeling, ... Je werk varieert naargelang het soort product (industrieel, dienstverlening, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productmanagement en -beheer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221