Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
M170501  Info block
Marketing  Info block
Andere benamingen
Adjunct van de marketingdirecteur (m/v)  Info block
Adjunct van de merchandisingdirecteur (m/v)  Info block
Assistent van de marketingdirecteur (m/v)  Info block
Assistent van de merchandisingdirecteur (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker marketing (m/v)  Info block
Directeur productmarketing (m/v)  Info block
Fundraiser - Fondsenwerver (m/v)  Info block
Hoofd affiliate marketing en partnerschappen e-commerce (m/v)  Info block
Hoofd marketingafdeling (m/v)  Info block
Hoofd merchandising (m/v)  Info block
Hoofd merchandisingafdeling (m/v)  Info block
Hoofd online affiliate marketing en partnerschappen (m/v)  Info block
Hoofd online acquisitie (m/v)  Info block
Marketingassistent (m/v)  Info block
Marketingconsulent (m/v)  Info block
Marketingdirecteur (m/v)  Info block
Marketingmanager (m/v)  Info block
Merchandisingdirecteur (m/v)  Info block
Mobile marketeer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke affiliate marketing en partnerschappen e-commerce (m/v)  Info block
Verantwoordelijke internetmarketing (m/v)  Info block
Verantwoordelijke marketing (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vermarkting (m/v)  Info block
Verantwoordelijke marketingafdeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor marketingprojecten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke online affiliate marketing en partnerschappen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke online acquisitie (m/v)  Info block
Webmarketeer (m/v)  Info block
Digital brand manager - Verantwoordelijke online merken (m/v)  Info block
Fundraiser - Fondsenwerver (m/v)  Info block
Verantwoordelijke digital marketing (m/v)  Info block
Marketeer (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt de marketingstrategie (tarieven, promotie, communicatie, productengamma's, technische documenten, ...). Past ze toe voor alle producten van de onderneming. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een dienst leiden of de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De marketingstrategie van de onderneming uitwerken op basis van marktonderzoek  Info block
- Integreert de marketingstrategie in de globale strategie van de organisatie
- Analyseert bedrijfsinterne factoren (product, prijs, promotie, plaats, personeel, ...)
- Analyseert bedrijfsexterne factoren (kenmerken en behoeften van de doelgroep, aantal en soort leveranciers, concurrentie, marktpositie, wetgeving, …)
- Bepaalt de doelstellingen van de marketingstrategie (imago, uitstraling, bereikbaarheid, distributie, garantie, service, functie van de prijs, omzet, naamsbekendheid, klanten bereiken, koppeling aan uitstraling bedrijf, ...)
- Werkt een marketingstrategie uit volgens de doelstellingen (optimale marketing mix)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Het marketingplan opstellen
De ontwikkeling van de uitvoering van het marketingplan controleren  Info block
- Bepaalt per onderdeel van de marketingstrategie meetbare doelstellingen (verkoopcijfers, marktaandeel, deadlines, ...)
- Bepaalt de prioriteiten
- Bepaalt de marketingtools (prijsstrategie, productvernieuwing, promotiecampagne, ditributiekanalen, …) voor elk onderdeel van het marketingplan
 Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Het marketingbudget uitwerken en voor alle producten van de onderneming opvolgen  Info block
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Doet voorstellen voor de verdeling van de budgetten over de verschillende producten
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Rapporteert over het budgetbeheer  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
De promotiecampagne van de producten uitdenken en opstarten  Info block
- Werkt basisideeën uit voor de promotiecampagne
- Coördineert de samenwerking tussen medewerkers, andere afdelingen, reclamebureaus, … voor het uitwerken van de promotiecampagne
- Toetst de reclamecampagne aan het marketingplan  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van productpresentatie en merchandising  Info block
Promotiemiddelen voor de producten uitdenken en de uitwerking controleren  Info block
- Selecteert geschikte promotiemiddelen voor het product
- Superviseert de uitwerking van de promotiemiddelen door medewerkers, grafisch vormgevers, …  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Een balans van de marketingacties opstellen en verbeteringen voorstellen  Info block
- Analyseert meetbare gegevens (verkoopcijfers, marktaandeel, het realiseren van deadlines, ...)
- Vergelijkt de budgetten die aan marketingacties werden gespendeerd met de gegenereerde opbrengsten
- Doet voorstellen om de resultaten van de marketingacties te verbeteren (promoten van een beperkt aantal producten, concentreren op key accounts, ...)  Info block
Technische ondersteuning bieden aan commerciële krachten bij de lancering van commerciële actieplannen  Info block
- Organiseert demonstraties voor de verkopers
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet de verkopers van technische documenten over het product  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De productontwikkelingsstrategie bepalen of ertoe bijdragen samen met de dienst onderzoek en ontwikkeling, de productieafdeling, de commerciële dienst, ...  Info block
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Geeft op basis van de marketingstrategie input voor productontwikkeling (design, kleur, verpakking, ...)  Info block
Marketingstudies uitvoeren
Communiceren met de commerciële diensten, de algemene directie, ...  Info block
- Vertaalt de marketingdoelstellingen naar marktonderzoekdoelstellingen
- Neemt deel aan het uitwerken van het onderzoeksproces (welke stappen, wat moet onderzocht worden, zelf onderzoek doen of uitbesteden, …)
- Controleert onderzoeksrapportage van externen op onvolkomenheden
- Verwerkt de resultaten van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek
- Rapporteert over de resultaten
- Bespreekt de resultaten met de directie  Info block
Kennis van econometrie  Info block
Marketingoperaties van een website coördineren  Info block
- Optimaliseert de webpagina’s voor zoekmachines (search engine optimisation)
- Maakt gebruik van middelen (sociale media, metatags, …) om nieuwe bezoekers aan te trekken
- Creëert duidelijke conversiepaden om de klant tot actie aan te zetten (gegevens achterlaten, aankopen, …)
- Analyseert regelmatig de webstatistieken
- Werkt samen met specialisten (intern en/of extern) voor het beheren van de website  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Sociale media-toepassingen inzetten in professionele processen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Strategieën voor fondsenverwerving voor een goed doel of vereniging opstellen
Campagnes voor fondsenwerving sturen  Info block
- Creëert een draagvlak voor het doel van de fondsenwerving
- Kiest één of meerdere manieren om aan fondsenwerving te doen (girale giften, collectes, sponsors, persoonlijke werving, telefonische werving, werving via internet, …)
- Ontwikkelt strategieën om giften aan te moedigen (loterij, veilingverkoop, fiscaal voordeel, …)  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Basiskennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Bureau voor promotie en direct marketing  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Studie- en enquêteringsbureau  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Autosector  Info block
Bankwezen  Info block
Bouw  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Financiële sector  Info block
Grafische industrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Hout  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, studiebureaus, marketingbureaus, ... in overleg met de commerciële dienst, de dienst communicatie, productieafdeling, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Marketing. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221