Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
M170601  Info block
Management verkooppromotie  Info block
Andere benamingen
Technisch verantwoordelijke verkooppromotie (m/v)  Info block
Verkooppromotor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sales promotie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkooppromotie (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt de promotieacties en past ze toe om de verkoop te stimuleren. Werkt volgens de commerciële strategie van de onderneming.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een dienst leiden en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie over een product of productengamma analyseren
Het soort promotiecampagne bepalen  Info block
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, databasebestanden, …
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …
- Verzamelt relevante informatie over (potentiële) doelgroep, marktontwikkelingen en productontwikkelingen
- Bepaalt welke reclame- en communicatiemiddelen gebruikt worden  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van sociologie  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
De promotiecampagne van het product of het productengamma uitwerken
De karakteristieken van de reclamedragers bepalen  Info block
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …
- Bepaalt de prioriteiten voor de promotiecampagne
- Werkt basisideeën uit voor de promotiecampagne
- Werkt samen met andere afdelingen, reclamebureaus, … voor het uitwerken van de promotiecampagne
- Stemt de promotiecampagne af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Toetst de reclamecampagne aan de globale strategie van de organisatie  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van technieken voor merchandising  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Het budget van de promotiecampagne van het product of het productengamma opstellen en beheren  Info block
- Analyseert de financiële gegevens en verwerkt ze in rapporten
- Doet voorstellen voor de verdeling van het marketingbudget over de verschillende producten van de onderneming
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het in het financieel jaarplan toegekende budget
- Legt verantwoording af over het budgetbeheer  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
De uitvoering van de promotiecampagne organiseren (logistiek, onderhandeling met de winkels, ...)
Het verloop van de promotiecampagne opvolgen  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Het verkoopteam opleiden over de producten
Technische ondersteuning bieden bij de lancering van de promotiecampagne  Info block
- Organiseert demonstraties voor de verkopers
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet de verkopers van technische documenten over het product  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Resultaten van de promotiecampagne analyseren (bereiken van de doelstellingen, ...) en verbeteringen voorstellen  Info block
- Analyseert de impact van de gebruikte promotiemiddelen (verkoopcijfers, naambekendheid, imago van het bedrijf, ...)
- Rapporteert over de resultaten
- Doet voorstellen om de impact van de promotiecampagne te verhogen (direct marketing, kosteneffectieve communicatie- en promotiemiddelen, ...)
- Bespreekt de resultaten en voorstellen met de directie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Onderhandelen over de prijzen, promoties en productplaatsing tijdens de promotieacties  Info block
- Informeert zich over de prijs van soortgelijke producten en diensten
- Informeert de klant over prijzen, diensten en promoties
- Zet de voordelen van de eigen producten en diensten in de verf (service na verkoop, kwaliteit, ...)
- Biedt bijkomende diensten aan (financiering, onderhoudscontract, verzekeringen, extra korting bij grote hoeveelheden, …)  Info block
Promotie-evenementen in de verkooppunten (grootwarenhuis, website, ...) organiseren en opstarten (wedstrijden, speciale aanbiedingen, ...)  Info block
- Kiest de meest geschikte verkoopacties naargelang de situatie
- Bedenkt een concept voor de presentatie van producten
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Commerciële vennootschap  Info block
Communicatiebureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Grafische industrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Handel  Info block
Hout  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
Textiel  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Werkomgeving
Je werkt in commerciële of industriële bedrijven, adviesbureaus voor communicatie en verkooppromotie en overlegt met de commerciële dienst, marketingafdeling,afdeling promotie, klanten, leveranciers, ... Je werk kan verplaatsingen inhouden en varieert naargelang het productengamma of de organisatie (onderneming, adviesbureau, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management verkooppromotie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221