Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
M170701  Info block
Commercieel management  Info block
Andere benamingen
Commercieel directeur (m/v)  Info block
Commercieel directeur export (m/v)  Info block
Internationaal commercieel directeur (m/v)  Info block
Internationaal commercieel verantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke commerciële ontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke commerciële strategie (m/v)  Info block
E-commerce manager (m/v)  Info block
Commercieel verantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt de commerciële strategie van de onderneming en past ze toe volgens de doelstellingen op het vlak van economische rendabiliteit. Leidt een dienst en coördineert een team.
Bijkomende activiteit kan zijn: de internationale handelsactiviteit of e-commerce organiseren en ontwikkelen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De commerciële strategie van de onderneming uitwerken
De jaaractieplannen bepalen (productpromotie, markten waarop kan worden geïnvesteerd, ...)  Info block
- Analyseert het product, de marktpositie, de concurrentie, …
- Bepaalt de verkoopstrategie (direct, indirect, niche zoeken, …)
- Bepaalt de prioriteiten
- Legt mijlpalen vast die meetbaar zijn  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Budgetten opstellen en beheren  Info block
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Doet voorstellen voor de verdeling van de budgetten over de verschillende commerciële activiteiten
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Rapporteert over het budgetbeheer  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De commerciële dienst van de onderneming organiseren (ontwikkeling van het netwerk, commerciële opleidingen, ...)  Info block
- Bepaalt de evaluatie- en opvolgingscriteria van de verkoopactiviteiten
- Stelt een salesplan op waarin de commerciële activiteiten (beurzen, acties, webevents, ...), de sales rollen (inside sales, outside sales, ...), ... worden beschreven
- Stemt het salesplan af op het marketingplan en de bedrijfsstrategie
- Bepaalt in overleg met de directie en de marketingafdeling de middelen voor verkooppromotie (zegelactie, relatiegeschenken, kortingbons, ...)
- Structureert en beschrijft het verkoopproces voor verschillende mogelijke scenario's (huis aan huis verkoop, toonzaalverkoop, vertegenwoordiger, website, mobiele verkoop, ...)
- Voorziet commerciële opleidingen voor de verkopers
- Stelt up to date informatie ter beschikking van de verkopers (productinfo, details over kortingen, informatie over type klanten, … )  Info block
Basiskennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Informatiestromen binnen de commerciële dienst uitwerken (vergaderingen, nota's, richtlijnen, ...)
Informatie uitwisselen met de commerciële medewerkers  Info block
- Inventariseert en analyseert de bestaande informatiesystemen
- Legt prioriteiten vast binnen de behoeften
- Houdt rekening met de beperkingen van de organisatie (budgettair, technisch en organisatorisch)
- Adviseert over de ICT-ondersteuning van werkprocessen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Activiteiten van de commerciële medewerkers coördineren
Technische ondersteuning bieden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Voorziet technische documenten, brochures, webpagina's en ander technisch materiaal  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Neemt beslissingen over het te volgen beleid (visie, aanbod, inzetten van tijd en middelen, …)
- Zoekt oplossingen voor knelpunten  Info block
Key accounts van de organisatie opvolgen
Het klanten-/prospectenpotentieel analyseren  Info block
- Verzamelt informatie over een account
- Maakt een analyse van de sterke en zwakke punten van een account
- Maakt op basis van de analyse van een account een accountplan waarin afspraken worden vastgelegd met de account
- Bewaakt en controleert de uitvoering van het accountplan
- Herkent mogelijke knelpunten en onderneemt actie
- Segmenteert klanten- of prospectenprofielen volgens bedrijfsgrootte, omzet, winst, toegevoegde waarde, aantal werknemers, leeftijd van het bedrijf, de groeisnelheid, ...
- Zoekt naar relaties tussen de parameters in de klanten- of prospectenprofielen en verkoopcijfers
- Stelt een prospectieplan op  Info block
Kennis van CRM-software  Info block
Kennis van datamining  Info block
De concurrentiepositie onderzoeken (markt, prijzen, nieuwe trends, ...)  Info block
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, databasebestanden, …
- Maakt een synthese van de verzamelde onderzoeksgegevens
- Formuleert een conclusie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De commerciële strategie in een geografische zone organiseren:
Internationaal  Info block
Nationaal  Info block
Regionaal  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van internationaal handelsrecht  Info block
Toezicht houden op de activiteit van een specifieke dienst:
Marketing  Info block
Verkoop  Info block
De commerciële exportactiviteit van een onderneming organiseren  Info block
- Overlegt met de directie over budgetten, procedures, doelstellingen, …
- Neemt deel aan internationale beurzen en salons, contactdagen met handelspartners, …
- Houdt rekening met de markt bij het bepalen van de commerciële exportstrategie (achtergrond, bevolking, cultuur, importcijfers voor een aantal hoofdproductgroepen, regelgeving, …)
- Beslist over investeren in kennis en vaardigheden voor het zelf vervullen van douaneformaliteiten of het samenwerken met transportbedrijven, scheepsagenturen, douanedeclaranten, …
- Onderhandelt met plaatselijke agenten en distributeurs over de mogelijkheden, de leveringsvoorwaarden, de prijs, de kwaliteit, de service, speciale acties, …
- Komt tot duidelijke afspraken en legt schriftelijk een overeenkomst vast  Info block
Kennis van factoring  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Bestekken opstellen of bijdragen tot de opstelling ervan bij de lancering van producten of tijdens promotiecampagnes  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten
- Stelt een prijsaanvraag op
- Selecteert de firma’s waaraan aanbestedingen worden gestuurd op basis van jaarrekeningen, het handelsregister, het internet, het eigen netwerk van relaties, eigen ervaringen, …  Info block
De commerciële activiteit van een e-commerce onderneming organiseren  Info block
- Stelt een contract met een betalingsprovider op
- Stelt leverings- en betalingsvoorwaarden op
- Legt procedures vast voor het ordertraject
- Neemt de e-commerce op in het marketingbeleid van de ondernemening
- Werkt basisideeën uit om de bezoekers aan te zetten tot aankopen
- Werkt samen met specialisten (intern en/of extern) voor het uitwerken van de website (grafisch, zoekmachine optimalisatie, conversie, …)  Info block
Kennis van betalingsplatformen  Info block
Kennis van beheerssoftware voor E-commerce platformen  Info block
De onderneming vertegenwoordigen op beurzen, salons, exposities, ...  Info block
- Stelt de producten volgens bepaalde thema’s en/of verkoopdoelstellingen tentoon
- Voorziet de tentoongestelde producten van fiches met informatie en prijs
- Plaatst reclame en brochures op een zichtbare plaats voor de klant
- Noteert contactgegevens van mogelijke klanten  Info block
Geschillen volgens richtlijnen afhandelen of overmaken aan de juridische of geschillendienst  Info block
- Werkt draaiboeken uit om medewerkers te ondersteunen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Brandstoffen  Info block
Chemie  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Grafische industrie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Landbouw  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Handel  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
Confectie  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële, commerciële of dienstverlenende bedrijven, in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (productie, marketing, studies, grote accounts, leveranciers, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Commercieel management. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221