Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180101  Info block
Informatiesystemen beheren (ICT)  Info block
Andere benamingen
Analyst datawarehouse (m/v)  Info block
Beheerder van de telecomnetwerken (m/v)  Info block
Beheerder van de informaticaveiligheid (m/v)  Info block
Beheerder van het e-mailsysteem (m/v)  Info block
Beheerder van internetsites (m/v)  Info block
Beheerder van het informatiesystemen (m/v)  Info block
Beheerder van de website (m/v)  Info block
Beheerder van servers (m/v)  Info block
Databaseadministrator (m/v)  Info block
Database manager (m/v)  Info block
Databankontwerper (m/v)  Info block
Network manager (m/v)  Info block
Systeembeheerder (m/v)  Info block
Definitie
Voorziet en garandeert de werking en het beheer van één of meerdere hardware- of software-elementen (tools, netwerken, databanken, e-mailsysteem, ...) van de onderneming of van een organisatie. Ziet toe op de samenhang, toegankelijkheid en veiligheid van de informatie.
Bijkomende taak kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De configuratie en architectuur van de informatiesystemen opvolgen en bijwerken naargelang de ontwikkelingen  Info block
- Inventariseert en analyseert de bestaande configuratie en architectuur
- Bepaalt welke logische systeemcomponenten nodig zijn voor de bestaande of gewenste business architectuur
- Past configuratiebestanden aan om de gewenste samenwerking tussen de verschillende componenten van het informatiesysteem te verzekeren  Info block
Kennis van algoritmen  Info block
Kennis van standaardmodellen voor informatie-architectuur  Info block
Technische beheerprocedures, gebruiks- en veiligheidsprocedures van de informatica infrastructuur opstellen  Info block
- Analyseert welke acties door wie ondernomen worden in een bepaald proces
- Gebruikt Service Level Agreements
- Definieert processen, richtlijnen en procedures voor verschillende acties (incidentbeheer, wijzigingsbeheer, beheren van applicatiegegevens, invoeren van orders, beveiligen van het informatiesysteem, …)  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van de reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens  Info block
Prestaties van het informatiesysteem analyseren
Maatregelen voorstellen voor de verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de productiviteit  Info block
- Verzamelt, analyseert en documenteert feedback van gebruikers
- Voert testactiviteiten uit volgens het testplan (stappen, scenario’s, …)
- Doet voorstellen voor herstel, back-up, verbetering van de frontend en backend performantie en beveiliging van data
- Implementeert updates, upgrades en patches om de dienst te verzekeren  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van eigenschappen van interfaceprogramma's (middleware)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Toegangsrechten bepalen en opvolgen naargelang de karakteristieken van de gebruikers of de diensten  Info block
- Definieert informatiesysteemrollen (gebruiker, administrator, klant, …)
- Kent toegangsrechten toe aan de verschillende informatiesysteemrollen (gebruiker, administrator, klant, …)
- Koppelt de gebruikers of diensten aan de informatiesysteemrollen  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Storingen, incidenten en onregelmatigheden identificeren
Een diagnose stellen en corrigerende maatregelen toepassen  Info block
- Gebruikt gedocumenteerde storingsmeldingen en oplossingen
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem een oorzaak of symptoom is
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Bepaalt welke mensen en middelen noodzakelijk zijn om problemen op te lossen
- Werkt structurele oplossingen uit voor veelvoorkomende of gerelateerde problemen  Info block
Kennis van eigenschappen van interfaceprogramma's (middleware)  Info block
Kennis van metrologie  Info block
De informatica-infrastructuur selecteren of installeren (software, hardware, ...)  Info block
- Selecteert besturingssystemen, software en hardwarecomponenten op basis van het functioneel en technisch ontwerp
- Installeert en configureert besturingssystemen, software en hardwarecomponenten volgens de voorschriften
- Installeert een proxyserver om de netwerkprestaties en netwerkbeveiliging te verbeteren
- Installeert een firewall
- Installeert drivers voor netwerkkaarten  Info block
Kennis van installatieregels (volgorde van de stappen, ...)  Info block
Kennis van procedures met betrekking tot licenties en garanties  Info block
Kennis van registratieprocedures  Info block
Kennis van netwerkkaarten  Info block
Ontwikkelingsteams, informaticaproductieteams of gebruikers adviseren en bijstaan bij de keuze en toepassing van technische oplossingen  Info block
- Inventariseert te nemen ontwerpbeslissingen
- Bespreekt de impact van ontwerpbeslissingen op de functionaliteiten
- Doet voorstellen over het afstemmen van de ICT infrastructuur op de vereisten (aantal gebruikers, soort databank, …)
- Doet voorstellen over het afstemmen van ICT infrastructuur op technologische evoluties  Info block
Kennis van eigenschappen van interfaceprogramma's (middleware)  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, ...)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Volgt technische evoluties in het vakgebied op  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een systeem beheren:
E-mail  Info block
Systeem voor databankbeheer  Info block
Website  Info block
Embedded systems  Info block
Interactief beslissingondersteunend systeem  Info block
Multiprocessoren  Info block
Netwerk (LAN, MAN, WAN, ...)  Info block
Realtimesysteem  Info block
Time sharing of transactioneel  Info block
Kennis van besturingssysteem Gcos  Info block
Kennis van besturingssysteem HP-Ux  Info block
Kennis van besturingssysteem IBM Aix  Info block
Kennis van besturingssysteem Irix  Info block
Kennis van besturingssysteem Linux  Info block
Kennis van besturingssysteem MacOS  Info block
Kennis van besturingssysteem MVS  Info block
Kennis van besturingssysteem Solaris  Info block
Kennis van besturingssysteem Unix  Info block
Kennis van besturingssysteem Windows  Info block
Kennis van systeem AS 400  Info block
Scripts opstellen of integreren  Info block
- Analyseert welke opdrachten geautomatiseerd kunnen worden met behulp van scripts (controleren van ingevulde contactformulieren, gebruik van cookies, …)
- Analyseert of bestaande en beschikbare standaard scripts volstaan  Info block
Kennis van exploitatie-engineering  Info block
Kennis van PHP  Info block
Kennis van Perl  Info block
Kennis van Javascript-taal  Info block
Kennis van ASP  Info block
Kennis van JSP  Info block
Kennis van windows scripting en powershell  Info block
Onderhoudsinterventies op gebruikersinfrastructuur van op afstand uitvoeren  Info block
Kennis van tools voor infobeheer en onderhoud op afstand (remote desktop, VNC, SSH, telnet, SNMP management software, ...)  Info block
Toekennen en ter beschikking stellen van software en netwerkinfrastructuur (toewijzing, nieuwe toewijzing)  Info block
- Inventariseert de aanwezige softwarelicenties en de afspraken met de softwareleveranciers
- Maakt een overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de verschillende systeemrollen  Info block
Gebruikers opleiden over evoluties, gebruik van infrastructuur en informatiesystemen en hen ondersteunen  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de gebruikers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Geeft uitleg aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
Hulpsystemen voor toezicht, beveiliging en beheer van de informatica infrastructuur opzetten  Info block
- Verzamelt en analyseert informatie van een nieuw of gewijzigd informatiesysteem
- Verwerkt de informatie in een servicedesk
- Organiseert de servicedesk volgens de organisatiestructuur en -cultuur
- Overlegt met leidinggevenden en/of opdrachtgever
- Controleert of de vastgelegde procedures uitvoerbaar zijn
- Bepaalt welke informatie in de servicedesk moet opgenomen worden om de klant zo optimaal mogelijk te bedienen
- Bewaakt de afhandeling van eerste- en tweedelijnsincidenten
- Grijpt in wanneer de werking van de servicedesk niet voldoet aan de vooropgestelde eisen
- Stelt servicedeskrapportages op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van standaarden voor IT service management (COBIT, ITIL, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Dienstensector  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk (klant,...)  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, ondernemingen, lokale of regionale besturen, ... en komt in contact met constructeurs, dienstverleners, ... Je werk varieert naargelang het soort organisatie (dienstverlenend bedrijf, onderneming, ...). Je kan gedetacheerd worden naar andere ondernemingen. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Informatiesystemen beheren (ICT). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Databankbeheerder en Netwerkbeheerder vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2519, 2529, 3511, 3513, 3514