Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
M180501  Info block
Studies en ontwikkeling van informatica  Info block
Andere benamingen
Analist Business Intelligence (m/v)  Info block
Analist cybersecurity (m/v)  Info block
Analist ICT (m/v)  Info block
Analist informaticabeheer (m/v)  Info block
Analist informaticanetwerk (m/v)  Info block
Analist informaticastudies (m/v)  Info block
Analist-programmeur industriële informatica (m/v)  Info block
Analist-programmeur informatica (m/v)  Info block
Analist-programmeur informaticabeheer (m/v)  Info block
Analist-programmeur informaticastudies (m/v)  Info block
Analist-programmeur micro-informatica (m/v)  Info block
Analist telematica (m/v)  Info block
Analist-verantwoordelijke voor informaticatoepassingen (m/v)  Info block
Applicatieinformaticus (m/v)  Info block
Applicatieontwikkelaar (m/v)  Info block
Applicatieprogrammeur (m/v)  Info block
Assistent projectleider informatica (m/v)  Info block
Computerprogrammeur (m/v)  Info block
Didacticus informatica (m/v)  Info block
ERP software-parametreur (m/v)  Info block
Functioneel analist informatica (m/v)  Info block
Hoofdprogrammeur videospelen (m/v)  Info block
Industrieel programmeur (m/v)  Info block
Informatica-ontwikkelaar (m/v)  Info block
Informaticatester (m/v)  Info block
Informaticus-analist (m/v)  Info block
Informaticus onderzoek (m/v)  Info block
Information systems analyst (m/v)  Info block
Ingenieur-analist en ingenieur-programmeur beheersinformatica (m/v)  Info block
Ingenieur-analist informatica (m/v)  Info block
Ingenieur-analist informatiesystemen (m/v)  Info block
Ingenieur-analist-programmeur (m/v)  Info block
Ingenieur applicatieontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur informatica-ontwerp (m/v)  Info block
Ingenieur informatica-ontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur informaticaontwikkeling in realtime (m/v)  Info block
Ingenieur informaticaprogramma's (m/v)  Info block
Ingenieur informaticarealisatie (m/v)  Info block
Ingenieur informaticasoftware (m/v)  Info block
Ingenieur informaticastudies (m/v)  Info block
Ingenieur informaticatoepassingen (m/v)  Info block
Ingenieur-informaticus (m/v)  Info block
Ingenieur integreren van applicaties (m/v)  Info block
Ingenieur-ontwerper informatica (m/v)  Info block
Ingenieur softwareontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur softwarestudies (m/v)  Info block
Ingenieur studies beheersinformatica (m/v)  Info block
Ingenieur onderzoek en ontwikkeling van informatica (m/v)  Info block
Ingenieur wetenschappelijke informaticatoepassingen (m/v)  Info block
Integrator informaticatoepassingen (m/v)  Info block
Kennisanalist informatica (m/v)  Info block
Mobile webontwikkelaar (m/v)  Info block
Multimedia-ontwikkelaar (m/v)  Info block
Ontwerpanalist informatica (m/v)  Info block
Ontwerper informatica (m/v)  Info block
Ontwerper informaticasoftware (m/v)  Info block
Ontwerper informaticatoepassingen (m/v)  Info block
Ontwerper softwarearchitectuur (m/v)  Info block
Ontwikkelaar Business Intelligence (m/v)  Info block
Ontwikkelaar ICT (m/v)  Info block
Ontwikkelaar videospelen (m/v)  Info block
Ontwikkelaar beveiliging van informatiesystemen (m/v)  Info block
Ontwikkelingsanalist (m/v)  Info block
Ontwikkelingsinformaticus (m/v)  Info block
Organiek analist informatica (m/v)  Info block
Ontwikkelaar Big Data (m/v)  Info block
Ontwikkelaar full-stack (m/v)  Info block
Programmatietechnicus (m/v)  Info block
Programmeur multimedia (m/v)  Info block
Programmeur onderhoud informatica (m/v)  Info block
Programmeur studies (m/v)  Info block
Programmeur videospelen (m/v)  Info block
Projectleider beheersing informaticawerk (m/v)  Info block
Projectleider TMA (m/v)  Info block
Projectleider voor studies en ontwikkeling van informatica (m/v)  Info block
Software developer (m/v)  Info block
Softwareprogrammeur (m/v)  Info block
System (HW/SW) developer (m/v)  Info block
System integration and testing engineer (m/v)  Info block
System software and application software developer (m/v)  Info block
Teamleider informaticasoftware (m/v)  Info block
Toepassingsanalist (m/v)  Info block
Uitvoerder homologaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke configuratiebeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informaticaontwikkelingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informaticaprojecten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informatica onderzoek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informaticatoepassingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke software-engineering (m/v)  Info block
Web developer (m/v)  Info block
Webmaster-ontwikkelaar (m/v)  Info block
Webontwikkelaar (m/v)  Info block
Wetenschappelijk analist-programmeur informatica (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt, ontwikkelt en leidt een applicatieproject van de studiefase tot de integratie. Ontwerpt de architectuur van ICT-applicaties en -systemen (software, website, databank, ...) voor een klant of een onderneming. Ontwikkelt de applicaties volgens de functionele behoeften en een lastenboek.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ontwikkelingsprojecten leiden, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behoeften van de klant of gebruiker analyseren
Het functioneel lastenboek opstellen (specificaties, termijnen, kosten, ...)  Info block
- Betrekt operationele managers en gebruikers bij het bepalen van de functionele behoeften
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet-functionele vereisten
- Legt prioriteiten vast
- Houdt rekening met de prestatie-eisen die aan de afdelingen gesteld worden
- Stemt de toepassing af op de bedrijfsprocessen van de klant
- Past de procedures en voorschriften van de organisatie toe
- Identificeert de taken post per post, de soorten materialen en hoe ze in cijfers te vertalen (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)  Info block
Kennis van architectuur van de informatiesystemen  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken en opstellen (lastenboek)  Info block
- Vertaalt het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp
- Overlegt met technici
- Houdt rekening met de beperkingen die gelden (maximaal aantal gebruikers, maximaal aantal transacties, …)
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (hergebruik van componenten van bestaande netwerken vs nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en budgettair standpunt  Info block
Kennis van applicatiearchitectuur  Info block
Kennis van technische architectuur van informatiesystemen  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, informaticadiensten, ... uitwerken en bijwerken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Een prototype van de technische oplossing realiseren voor validatie door de opdrachtgever (typeconfiguratie, ...)  Info block
- Zet aangeleverde wireframes om naar een structuur en procesflow
- Stelt de structuur van de applicatie visueel voor
- Zet het prototype zo op dat het geleverde werk maximaal herbruikbaar is voor andere toepassingen
- Bespreekt de gevolgen van ontwerpbeslissingen op de functionaliteiten  Info block
Kennis van informaticamodellering  Info block
Informaticaprogramma's en -applicaties ontwerpen en ontwikkelen  Info block
- Stemt de toepassing af op de bedrijfsprocessen van de klant
- Stemt de programmeertaal en -methodiek af op de toepassing
- Bouwt de applicatie zo op dat de afzonderlijke componenten op verschillende momenten getest kunnen worden
- Benoemt variabelen, objecten, methodes en hun attributen op een consistente manier volgens gemaakte afspraken
- Werkt volgens een systematiek die de code gestructureerd, overzichtelijk, onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar maakt
- Integreert bestaande componenten en toepassingen
- Beveiligt de toepassing volgens voorschriften en eisen  Info block
Kennis van algoritmen  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Fasen en procedures van de technische en functionele tests van informaticaprogramma's en -applicaties bepalen en uitvoeren (planning, validatie, ...)  Info block
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen uit het functioneel ontwerp testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s
- Test de verschillende modules van de applicatie
- Test applicaties met verschillende browsers en platforms (Mac, PC, …)
- Voert testen uit vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …) op ontwikkelmachine of ’mirror’ van het systeem van de klant
- Test de applicatie vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, navigatie, visueel, …)
- Test en analyseert de capaciteit, functionaliteit en integriteit van de ICT infrastructuur
- Test de frontend en backend performantie
- Doet voorstellen ter verbetering van de frontend en backend performantie  Info block
Kennis van telecomprotocollen en -normen  Info block
Technische en functionele problemen analyseren
Corrigerende acties, technische aanpassingen, ... voorstellen  Info block
- Volgt een systematiek bij het opsporen van problemen en fouten
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem oorzaak is of gevolg
- Vertaalt de informatie uit de analyses naar aanpassingen aan het functioneel en technisch ontwerp  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Ingrijpen in een informaticadomein:
Beheer, beslissingneming  Info block
Embedded systems  Info block
Industrie  Info block
Multimedia  Info block
Netwerken  Info block
Telecom  Info block
Wetenschappen, techniek  Info block
Kennis van eigen architectuur  Info block
Kennis van webarchitectuur  Info block
Domein:
Aankoop  Info block
Financiën, boekhouding  Info block
Handel, verkoop, klantenrelaties  Info block
Human Resources  Info block
Logistiek  Info block
Marketing  Info block
Productie  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Programmeren in een specifieke computertaal  Info block
- Benoemt variabelen, objecten, methodes en hun attributen op een consistente manier volgens gemaakte afspraken
- Werkt volgens een systematiek die de code gestructureerd, overzichtelijk, onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar maakt
- Integreert bestaande componenten en toepassingen
- Beveiligt de toepassing volgens voorschriften en eisen  Info block
Kennis van Ada  Info block
Kennis van C/C++-taal  Info block
Kennis van C#  Info block
Kennis van Cobol  Info block
Kennis van Fortran  Info block
Kennis van J2EE  Info block
Kennis van J2ME  Info block
Kennis van java  Info block
Kennis van Lisp  Info block
Kennis van Pascal  Info block
Kennis van Perl  Info block
Kennis van PHP  Info block
Kennis van Visual Basic  Info block
Kennis van WLangage  Info block
Kennis van objectgeoriënteerd programmeren  Info block
Kennis van gestructureerd programmeren  Info block
Kennis van functioneel programmeren  Info block
Kennis van SQL  Info block
Kennis van HTML-taal  Info block
Een applicatie ontwikkelen die aan een databank gelinkt is  Info block
- Maakt een keuze voor de architectuur van de databank (relationeel, hiërarchisch, netwerk, object georiënteerd, …)
- Leidt een databankmodel af volgens de principes van normalisatie
- Optimaliseert het format van de records (aantal velden, namen, type van data, …), tabellen, relaties, … naargelang de doelstellingen
- Optimaliseert de connectie tussen de toepassing en de databank (performantie)
- Programmeert de vereiste transacties (zoeken, sorteren, hergroeperen, …)
- Converteert, importeert en/of exporteert gegevens uit een bestaande databank of een door de klant doorgestuurd bestand
- Bepaalt procedures voor backup en herstel van data
- Differentieert gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde data  Info block
Kennis van ORACLE  Info block
Kennis van SYBASE  Info block
Kennis van relationele modellen  Info block
Kennis van Perl  Info block
Kennis van ASP  Info block
Kennis van Cold Fusion  Info block
Kennis van JDBC  Info block
Kennis van server-software  Info block
Kennis van FTP  Info block
Kennis van PHP  Info block
Kennis van JSP  Info block
Kennis van Ruby On Rails  Info block
Kennis van MySQL  Info block
Geïntegreerde beheersprogramma's aanpassen en parametreren  Info block
- Formaliseert het beheersproces
- Maakt veel gebruikte parameters gecentraliseerd toegankelijk via een configuratiebestand  Info block
De technische keuzes inzake software- en hardware-architectuur bepalen
Technologieën, hardware, software, configuraties, ... selecteren  Info block
- Vertaalt het functioneel ontwerp naar een technisch ontwerp
- Houdt rekening met de procedures, voorschriften en middelen van de organisatie
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes (hergebruik van componenten van bestaande applicaties vs nieuwe ontwikkelingen, …) vanuit technisch, HR en bugettair standpunt  Info block
Een prototype of model van de ontwikkeling ontwerpen en uitwerken (design application)  Info block
- Stelt de structuur van de applicatie visueel voor  Info block
Kennis van diagramsoftware  Info block
Kennis van computer accessibility  Info block
Informaticacomponenten selecteren, assembleren en integreren (programma's, databanken, specifieke ontwikkelingen, ...)  Info block
- Selecteert zelfstandig besturingssystemen, software en hardwarecomponenten op basis van het functioneel en technisch ontwerp
- Installeert en configureert besturingssystemen, software en hardwarecomponenten volgens de voorschriften  Info block
Kennis van integratieprincipes van hardware en software  Info block
Kennis van besturingssysteem Unix  Info block
Kennis van besturingssysteem Linux  Info block
Kennis van besturingssysteem Windows  Info block
Kennis van besturingssysteem Android  Info block
Kennis van besturingssysteem iOS  Info block
De productie van softwareoplossingen realiseren in een omgeving (servers, werkposten, besturingssystemen, ...)  Info block
- Stemt de toepassing af op de eigenschappen van de omgeving (configuratie, capaciteit, …)
- Realiseert een stabiel en stevig systeem  Info block
Kennis van besturingssysteem Unix  Info block
Kennis van besturingssysteem Linux  Info block
Kennis van besturingssysteem Windows  Info block
Kennis van MIS  Info block
Kennis van MTS  Info block
Kennis van IIS  Info block
Kosten, risico's en middelen evalueren (budgetten, personeel, kosten, ...)
De uitvoering van een bestelling, een informaticaproject plannen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Overlegt met de betrokken partijen
- Stelt specificaties op
- Maakt een overzicht van alle taken en materialen per werkpost
- Berekent op basis van het plan de hoeveelheden materialen
- Becijfert hoeveelheden (voorziene, vaste of forfaitaire hoeveelheden, …)
- Identificeert de taken post per post, de soorten materialen en hoe ze in cijfers te vertalen (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
- Kiest een prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, in eigen beheer, …)
- Stelt een kosten- batenanalyse op
- Schat of berekent de kosten
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Documenteert zich over de markt van onderaannemers en leveranciers
- Doet prospectie bij onderaannemers of leveranciers
- Selecteert de firma’s waaraan aanbestedingen worden gestuurd op basis van jaarrekeningen, het handelsregister, het internet, het eigen netwerk van relaties, eigen ervaringen, …
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Stelt vergelijkende tabellen op
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Volgt op of de mijlpalen van het project gerealiseerd worden
- Volgt de kwaliteitscontrole doorheen het project op  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Een ontwikkeld product presenteren
Gebruikers opleiden over de geleverde informaticatoepassingen  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de gebruikers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
Toezicht houden op en coördineren van de realisaties, studies of informaticaontwikkelingen (medewerkers, toeleveranciers)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers en externen
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt vergaderingen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Programmeren in een computertaal:
C/C++  Info block
C# (C sharp)  Info block
VB.NET (Visual Basic.NET)  Info block
Java  Info block
Perl  Info block
PHP  Info block
Javascript  Info block
Cobol  Info block
Fortran  Info block
Lisp  Info block
Pascal  Info block
VB (Visual Basic)  Info block
WLanguage  Info block
Een frontend ontwikkelen voor een webtoepassing met:
HTML  Info block
CSS  Info block
jQuery  Info block
Ajax  Info block
Toepassingen ontwikkelen in PHP m.b.v. een framework:
Symfony2  Info block
Codelgniter  Info block
Laravel  Info block
Phalcon  Info block
Zend  Info block
CakePHP  Info block
Magento  Info block
Ontwikkelen van een Single Page Application in Javascript m.b.v.een framework:
NodeJS  Info block
BackBoneJS  Info block
AngularJS  Info block
Rest  Info block
Toepassingen ontwikkelen in .Net m.b.v. een framework:
Webforms  Info block
MVC  Info block
Entity Framework  Info block
WPF  Info block
WCF  Info block
Web API  Info block
ADO  Info block
Toepassingen ontwikkelen in Java m.b.v. een framework:
Spring MVC  Info block
JSF  Info block
Struts  Info block
Toepassingen ontwikkelen in Ruby m.b.v. een framework:
On Rails  Info block
Ontwikkelen van mobiele applicaties in een omgeving:
Android  Info block
iOS  Info block
Windows  Info block
Webtoepassingen ontwikkelen met een CMS:
Drupal  Info block
Wordpress  Info block
Joomla  Info block
Een databank aanspreken:
Microsoft SQL Server  Info block
MySQL  Info block
PostgreSQL  Info block
Oracle  Info block
Toepassingen ontwikkelen voor een platform:
Sharepoint  Info block
SAP  Info block
Microsoft Dynamics  Info block
Oracle Peoplesoft  Info block
Toepassingen ontwikkelen op een besturingssysteem:
Linux/Unix  Info block
Windows  Info block
iOS  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Gamedesignstudio  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Uitgeverijen  Info block
Industrie  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, ondernemingen, ... en je overlegt met klanten. Je job varieert naargelang de omvang van de organisatie (polyvalentie, specialisatie in projectbeheer, programmering, ...), de verantwoordelijkheid (ontwikkeling, project, ...) en je wordt soms gedetacheerd in andere ondernemingen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Studies en ontwikkeling van informatica. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1330, 2511, 2512, 2513, 2514, 2519