Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M180901  Info block
Meteorologie  Info block
Andere benamingen
Technicus beheer meteorologie (m/v)  Info block
Ingenieur meteorologische werkzaamheden (m/v)  Info block
Onderofficier meteorologie (m/v)  Info block
Weerkundige (m/v)  Info block
Meteoroloog (m/v)  Info block
Meteoroloog-oceanograaf (m/v)  Info block
Meteoroloog-weersvoorspeller (m/v)  Info block
Specialist meteorologie en oceanografie (METOC) (m/v)  Info block
Oceanograaf (m/v)  Info block
Oceanografisch waarnemer (m/v)  Info block
Operator meteorologisch onderzoek (m/v)  Info block
Waarnemer sneeuwniveau (m/v)  Info block
Specialist meteorologische informatie (m/v)  Info block
Teamleider van een weerstation (m/v)  Info block
Technicus meteorologie (m/v)  Info block
Technicus meteorologie-oceanografie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke meteorologische cel (m/v)  Info block
Voorspeller van waterstand (m/v)  Info block
Weersvoorspeller in het leger (m/v)  Info block
Weerwaarnemer (m/v)  Info block
Weerman (m/v)  Info block
Definitie
Maakt meteorologische of oceanografische voorspellingen voor gebruikers en klanten (luchtvaart, marine, leger, bedrijven, publiek, ...).
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van het materiaal en de meteorologische apparatuur controleren
Storingen identificeren (elektrische, elektronische, informatica, ...)  Info block
- Controleert de staat van het materiaal
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan onderhoud op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- IJkt de sensoren volgens internationaal aanvaarde normen
- Houdt metadata bij van de historiek van onderhoud en ijking  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Meteorologische verschijnselen observeren en rapporteren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Gebruikt meteorologische meetapparatuur (pluviometer, anemometer, ...)  Info block
Kennis van afstandsdetectie  Info block
De met ontvangstapparatuur (satellieten, sensoren, ...) verkregen informatie verwerken door berekening, digitalisering, modellering, ...  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Gebruikt meteorologische beeldsoftware
- Vult databanken met meteorologische parameters aan met informatie uit nieuwe (geautomatiseerde) waarnemingen  Info block
Kennis van het verwerken van digitale gegevens  Info block
Kennis van modellering en ruimtelijke analyse  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van wiskunde  Info block
Meteorologische resultaten interpreteren (metingen, gegevens, beelden, ...)
Verschijnselen analyseren (formaties, wind, neerslag, ...)  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Interpreteert met wiskundige modellen en computermodellen data, rapporten, kaarten, foto’s en grafieken  Info block
Kennis van modellering en ruimtelijke analyse  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van wiskunde  Info block
Kennis van fysica  Info block
De meteorologische situatie voorspellen op korte en middellange termijn in ruimte en tijd  Info block
- Combineert informatie uit globale weermodellen (ECMWF, GFS, …), Model Ouput Statistics, regionale weermodellen, parameters uit waarnemingen, …
- Waarschuwt voor uitzonderlijke of potentieel gevaarlijke weerfenomenen (rukwinden, overvloedige neerslag, sneeuw, …)  Info block
Kennis van aërologie  Info block
Kennis van klimatologie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Bedrijfsdocumenten, berichten, weerberichten, meteorologische berichten, waarschuwingsberichten, ... opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Levert informatie aan in de vorm van tekst, diagrammen, tabellen, beeldmateriaal en kaarten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Gebruikers en organisaties informeren over de meteorologische of oceanografische omgeving (navigatie, controle, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Luchtvaartmeteorologie  Info block
Tropische meteorologie  Info block
Kennis van burgerluchtvaartwetgeving  Info block
Kennis van karakteristieken van tropische storingen  Info block
Zeevoorspellingen opstellen
De omstandigheden voor de verplaatsing over zee analyseren  Info block
Kennis van maritiem recht  Info block
Kennis van oceanografie  Info block
Metingen uitvoeren van neerslag (regen, sneeuw, vorst, ijzel) en wind  Info block
Gebruikt meteorologische meetapparatuur (pluviometer, anemometer, ...)  Info block
Eigenschappen van sneeuw en sneeuwtapijten bestuderen
Lawinerisico's evalueren  Info block
Kennis van classificatie van de lawinerisico's  Info block
Kennis van sneeuwkenmerken  Info block
Toezicht houden op het debiet, de waterstand van rivieren en voorspellingen van potentiële evoluties opstellen (hoog water, dreiging van hoog water)  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van hydrologie, hydrogeologie  Info block
Weerballonnen monteren, opblazen, loslaten en opvolgen (optische radar, achtervolgingsradar, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Een weerstation bevoorraden met apparatuur en verbruiksproducten (gas, manometers, sondes, ...)  Info block
- Stemt de hoeveelheid verbruiksgoederen af op de opdracht  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Leest technische documenten
- Stelt de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Personeel opleiden over meteorologische technieken en apparatuur  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Informeert en begeleidt de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur
- Volgt technische evoluties in het vakgebied op  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bergstation  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchthaven  Info block
Autowegbeheerder  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Weerstation  Info block
Meteorologische instelling  Info block
Defensie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Werkomgeving
Je werkt in overheidsinstellingen, het leger en komt soms in contact met gebruikers, organisaties, klanten, ... Je maakt soms verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de sector (leger, overheidsdienst, ...), de plaats van uitoefening (zee, land, ...), het soort materiaal en het soort uitgevoerde werkzaamheden. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. Je werkt soms aan boord van een schip of luchtvaartuig.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Meteorologie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2112, 2514