Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
M1810  Info block
Informatiesystemen beheren en produceren  Info block
Andere benamingen
Assistent informaticabeheer (m/v)  Info block
Technisch assistent informaticaexploitatie (m/v)  Info block
Medewerker informaticabeheer (m/v)  Info block
Medewerker informaticaplanning (m/v)  Info block
Analist beheer (m/v)  Info block
Assistent informatica uitbating (m/v)  Info block
Medewerker informaticasysteem (m/v)  Info block
Teamleider informaticaproductie (m/v)  Info block
Hoofd informaticabeheer (m/v)  Info block
Medewerker controle van informaticanetwerken (m/v)  Info block
Informaticaexploitant (m/v)  Info block
Beheerder van de informaticaproductie (m/v)  Info block
Beheerder van informaticanetwerken (m/v)  Info block
Beheerder van informaticamateriaal (m/v)  Info block
Beheerder van het informaticapark (m/v)  Info block
Ingenieur informaticabeheer (m/v)  Info block
Ingenieur informaticaproductie (m/v)  Info block
Integrator informaticabeheer (m/v)  Info block
Operator cybersecurity (m/v)  Info block
Computeroperator (m/v)  Info block
Deskoperator (m/v)  Info block
Teamleider informaticasystemen (m/v)  Info block
Teamleider multiservers (m/v)  Info block
Deskoperator informaticabeheer (m/v)  Info block
Deskoperator informaticanetwerk (m/v)  Info block
Specialist beheer van cyberincidenten (m/v)  Info block
Technicus informaticabeheer (m/v)  Info block
Technicus informatica (m/v)  Info block
Technicus informaticawerkposten (m/v)  Info block
Technicus informaticanetwerk (m/v)  Info block
Technicus informaticasysteem (m/v)  Info block
Definitie
Zorgt voor en garandeert de beschikbaarheid van hardware (servers, disks, transitiesystemen, ...) en software (applicaties, werkruimte, kracht, ...) die nodig zijn voor de werking van systemen voor informatica- en telecomproductie en -beheer van de onderneming. Ziet toe op de werking van de verschillende systemen, netwerken, .... Werkt volgens de beheer- en veiligheidsnormen en -methodes. Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, DUT, ...) in informatica. Het beroep mag ook uitgeoefend worden met beroepservaring in de sector zonder specifiek diploma. De kennis van een vreemde taal, in het bijzonder het Engels (technische woordenschat) is vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, ondernemingen, lokale of regionale besturen, ... en komt in contact met verschillende betrokkenen (constructeurs onderhoud, dienstverleners, gebruikers, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie (consultant, dienstverlenend bedrijf, ...), de afdeling (infobeheer, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en doet soms wachtdiensten.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Adviesbureau  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het verloop van de werken plannen
Het beheer of de productie van de informaticasystemen uitvoeren  Info block
Superviseert en controleert de staat van de informaticasystemen
Maakt back-ups en archiveert gegevens  Info block
De werking van gereedschap en uitrustingen controleren  Info block
Basisonderhoud van informaticamateriaal uitvoeren  Info block
Het verloop van de werken controleren  Info block
Een diagnose stellen over de aard en oorzaak van incidenten en corrigerende maatregelen toepassen  Info block
Onderhoud plannen  Info block
Onderhoudsoperaties controleren  Info block
Het materiaal (station, netwerkuitrusting, randapparatuur, ...) installeren en integreren in de productieomgeving
De hard- en software configureren  Info block
Technische ondersteuning bieden  Info block
Informatie verwerken (verzamelen, klasseren, actualiseren)  Info block
Connectortechnieken  Info block
Metrologie  Info block
Ruimtevaartmodellering  Info block
Architectuur van informatiesystemen  Info block
Prestatieanalyse  Info block
Incidenten analyseren  Info block
Redactionele normen  Info block
Exploitatienormen en -standaarden  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Bescherming van data  Info block
Infobeheer en onderhoud op afstand  Info block
Projectbeheer  Info block
Onderhoudsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op de werking van applicaties en software  Info block
Toezicht houden op de werking van databanken  Info block
Toezicht houden op de werking van software  Info block
Toezicht houden op de werking van diskruimte  Info block
Toezicht houden op de werking van telecomnetwerken  Info block
Toezicht houden op de werking van informaticanetwerken  Info block
Toezicht houden op de werking van servers  Info block
Toezicht houden op de werking van systemen  Info block
Besturingssysteem Windows  Info block
Besturingssysteem AS 400  Info block
Besturingssysteem Gcos  Info block
Besturingssysteem HP-Ux  Info block
Besturingssysteem IBM Aix  Info block
Besturingssysteem Unix  Info block
Besturingssysteem Linux  Info block
Besturingssysteem MacOS  Info block
Besturingssysteem MVS  Info block
Besturingssysteem Solaris  Info block
Besturingssysteem Irix  Info block
Android (besturingssysteem)  Info block
Apache Tomcat (besturingssysteem)  Info block
OpenBSD (besturingssysteem)  Info block
SunOS (besturingssysteem)  Info block
VirtualBox (besturingssysteem)  Info block
VMWare (virtuele architectuur)  Info block
Toegangsrechten en gebruikersaccounts creëren naargelang de profielen  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
Bestellingen plaatsen  Info block
Interventies van onderhoudspecialisten opvolgen en controleren  Info block
Technische keuzes aanbevelen of een raming opstellen voor de aankoop van informatica apparatuur of applicaties  Info block
Een informaticapark opvolgen en beheren
Informaticazalen organiseren  Info block
Het informaticabeheer en -productie superviseren en organiseren  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Technieken voor het leiden van een team  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2514, 2522, 2523, 3511, 3512, 3513