Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
M181001  Info block
Informatiesystemen beheren en produceren  Info block
Andere benamingen
Assistent informaticabeheer (m/v)  Info block
Assistent informatica uitbating (m/v)  Info block
Beheerder van de informaticaproductie (m/v)  Info block
Beheerder van het informaticapark (m/v)  Info block
Beheerder van informaticamateriaal (m/v)  Info block
Beheerder van informaticanetwerken (m/v)  Info block
Computeroperator (m/v)  Info block
Deskoperator (m/v)  Info block
Deskoperator informaticabeheer (m/v)  Info block
Deskoperator informaticanetwerk (m/v)  Info block
Analist beheer (m/v)  Info block
Hoofd informaticabeheer (m/v)  Info block
Informaticaexploitant (m/v)  Info block
Ingenieur informaticabeheer (m/v)  Info block
Ingenieur informaticaproductie (m/v)  Info block
Integrator informaticabeheer (m/v)  Info block
Medewerker controle van informaticanetwerken (m/v)  Info block
Medewerker informaticabeheer (m/v)  Info block
Medewerker informaticasysteem (m/v)  Info block
Medewerker informaticaplanning (m/v)  Info block
Operator cybersecurity (m/v)  Info block
Specialist beheer van cyberincidenten (m/v)  Info block
Teamleider informaticaproductie (m/v)  Info block
Teamleider informaticasystemen (m/v)  Info block
Teamleider multiservers (m/v)  Info block
Technicus informatica (m/v)  Info block
Technicus informaticabeheer (m/v)  Info block
Technicus informaticanetwerk (m/v)  Info block
Technicus informaticasysteem (m/v)  Info block
Technicus informaticawerkposten (m/v)  Info block
Technisch assistent informaticaexploitatie (m/v)  Info block
Definitie
Zorgt voor en garandeert de beschikbaarheid van hardware (servers, disks, transitiesystemen, ...) en software (applicaties, werkruimte, kracht, ...) die nodig zijn voor de werking van systemen voor informatica- en telecomproductie en -beheer van de onderneming. Ziet toe op de werking van de verschillende systemen, netwerken, .... Werkt volgens de beheer- en veiligheidsnormen en -methodes.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het verloop van de werken plannen
Het beheer of de productie van de informaticasystemen uitvoeren  Info block
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …
- Bepaalt de prioriteiten voor een project
- Toetst de doelstellingen van een project aan de visie van de organisatie
- Stemt het project af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Brengt het informaticapark van de organisatie in kaart (soorten toestellen, aantal, leeftijd, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van technische architectuur van informatiesystemen  Info block
Kennis van standaarden voor IT service management (COBIT, ITIL, ...)  Info block
Superviseert en controleert de staat van de informaticasystemen
Maakt back-ups en archiveert gegevens  Info block
- Stelt back-up procedures op en voert die uit
- Controleert de back-up op integriteit  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Controleert en analyseert het verloop van de werken en de werking van systemen, netwerken, tools en randapparatuur  Info block
- Test de ICT-infrastructuur vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, navigatie, visueel, …)
- Test en analyseert de capaciteit, functionaliteit en integriteit van de ICT-infrastructuur  Info block
Kennis van exploitatienormen en -standaarden  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen voor informatica en/of telecom  Info block
Kennis van methodes voor prestatieanalyse  Info block
De aard en de oorsprong van incidenten identificeren
Een diagnose stellen
Corrigerende maatregelen toepassen  Info block
- Gebruikt gedocumenteerde storingsmeldingen en oplossingen
- Volgt een systematiek bij het opsporen van problemen en fouten
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem een oorzaak of symptoom is
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Werkt structurele oplossingen uit voor veelvoorkomende of gerelateerde problemen  Info block
Kennis van methodes voor de analyse van incidenten  Info block
Kennis van infobeheer en onderhoud op afstand  Info block
Het materiaal (station, netwerkuitrusting, randapparatuur, ...) installeren en integreren in de productieomgeving
De hard- en software configureren  Info block
- Installeert besturingssystemen
- Installeert toepassingssoftware (standaardpaketten of eigen toepassingen)
- Bouwt interfaces in voor randapparatuur
- Personaliseert het werkstation van de gebruiker
- Geeft de gebruiker toegang tot de gedeelde bronnen en gegevens (printers, documentmappen, …) waartoe hij rechten heeft
- Controleert de werking van hardware, software en randapparatuur
- Voert virusscans uit en verwijdert virussen
- Houdt de software up to date
- Maakt back ups van het systeem  Info block
Kennis van beveiligingsregels voor informatica en telecom  Info block
Kennis van connectortechnieken  Info block
Kennis van exploitatienormen en -standaarden  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen voor informatica en/of telecom  Info block
Gebruikers, klanten en diensten adviseren en hen technisch ondersteunen  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de gebruikers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Geeft uitleg aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
Onderhoudsopdrachten starten of plannen
De conformiteit van de opdrachten controleren  Info block
- Leest technische fiches
- Omschrijft de stappen in het onderhoudsplan
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het onderhoudsplan voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op de werking van specifieke exploitatiesystemen:
Applicaties en software  Info block
Databanken  Info block
Diskruimte  Info block
Informaticanetwerken  Info block
Servers  Info block
Software  Info block
Systemen  Info block
Telecomnetwerken  Info block
Kennis van besturingssysteem Gcos  Info block
Kennis van besturingssysteem HP-Ux  Info block
Kennis van besturingssysteem IBM Aix  Info block
Kennis van besturingssysteem Irix  Info block
Kennis van besturingssysteem Linux  Info block
Kennis van besturingssysteem MacOS  Info block
Kennis van besturingssysteem MVS  Info block
Kennis van besturingssysteem Solaris  Info block
Kennis van besturingssysteem Unix  Info block
Kennis van besturingssysteem Windows  Info block
Kennis van systeem AS 400  Info block
Toegangsrechten en gebruikersaccounts creëren naargelang de profielen  Info block
- Definieert informatiesysteemrollen (gebruiker, administrator, klant, …)
- Kent toegangsrechten toe aan de verschillende informatiesysteemrollen (gebruiker, administrator, klant, …)
- Koppelt de gebruikers of diensten aan de informatiesysteemrollen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gaat de behoefte aan producten na volgens het verbruik
- Vult een bestelformulier in
- Contacteert leveranciers
- Meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Interventies van onderhoudspecialisten opvolgen en controleren  Info block
Technische keuzes aanbevelen
Een raming opstellen voor de aankoop van informatica apparatuur of applicaties  Info block
- Inventariseert en analyseert de behoeften
- Analyseert de rol die (wijzigen van) de ICT infrastructuur kan spelen in de organisatie
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers
- Toont aan hoe een aangepaste ICT infrastructuur de organisatie kan helpen met het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen
- Stelt een kosten-batenanalyse op voor verschillende producten en leveranciers
- Houdt rekening met aankoopprijs en de prijzen van dienst na verkoop  Info block
Een informaticapark opvolgen en beheren
Informaticazalen organiseren  Info block
- Voert preventieve onderhoudsprogramma’s uit
- Vervangt defecte componenten of voegt componenten toe (toetsenbord, muis, extra geheugen, …)  Info block
De werken voor informaticabeheer en -productie superviseren en organiseren  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Organisatie voor IT-services  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privésector  Info block
Social profit  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, ondernemingen, lokale of regionale besturen, ... en komt in contact met verschillende betrokkenen (constructeurs onderhoud, dienstverleners, gebruikers, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie (consultant, dienstverlenend bedrijf, ...), de afdeling (infobeheer, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Informatiesystemen beheren en produceren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Computeroperator , ICT-medewerker en Technicus PC- en kantoormaterialen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2514, 2522, 2523, 3511, 3512, 3513