Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
N110101  Info block
Machines besturen voor het verplaatsen van lasten  Info block
Andere benamingen
Heftruckchauffeur spoortransport (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur voor magazijnbeheer (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur op de laad- en loskade (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur voor bobijnen (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur-lader losser (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur in een opslagplaats (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur logistieke voorbereiding (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur-magazijnbediende (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur-ontvanger (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur industrie (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur-ladingcontroleur (m/v)  Info block
Heftruckchauffeur-ploegbaas (m/v)  Info block
Bestuurder van gemotoriseerde machines met zitplaats voor goederenbehandeling (m/v)  Info block
Bestuurder van een heftruck bij het leger (m/v)  Info block
Bestuurder van hefwerktuigen (m/v)  Info block
Tractorbestuurder voor logistiek (m/v)  Info block
Heftruckbestuurder (m/v)  Info block
Reachtruckbestuurder (m/v)  Info block
Bestuurder reiktruck (m/v)  Info block
Bestuurder heftruck met vooruitschuifbare vork (m/v)  Info block
Vorklift chauffeur (m/v)  Info block
Clarck chauffeur (m/v)  Info block
Bestuurder gondel (m/v)  Info block
Definitie
Bestuurt een machine met zitplaats voor goederenbehandeling (heftruck, reachtruck, stapelaar, ...). Voert werkzaamheden voor verplaatsing, laden, lossen, opslag, bevoorrading en ophalen van ladingen uit (goederen, producten, materiaal, ...). Houdt zich aan de kwaliteitsprocedures, de veiligheidsregels en de leveringstermijnen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: andere werkzaamheden verrichten die verband houden met de werking van een opslagplaats (ontvangst en controle van de producten, voorraadbeheer, voorbereiding van orders, inventarisatie, ...), een productielocatie of een distributielocatie (verpakking, ...), een team van chauffeurs leiden (tijdelijke krachten, stagiairs, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De machine voor goederenbehandeling selecteren en voorbereiden volgens de kenmerken van de producten en de omstandigheden  Info block
- Bevestigt het voorzetapparaat volgens het soort goed of lading dat wordt behandeld  Info block
Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)  Info block
Goederen laden en lossen overeenkomstig de ophaal- of leveringseisen  Info block
- Controleert of het extern transportmiddel recht en volledig tegen de laadkaai gepositioneerd staat en of het geblokkeerd is
- Controleert de stabiliteit van de vloer van het extern transportmiddel alvorens dit binnen te rijden
- Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, …)
- Past de neiging van de vorken aan volgens de te verplaatsen lading
- Werkt volgens de regels voor het veilig laden (zware goederen onderaan, gelijkmatig laden, …)  Info block
Kennis van stabilisatieprincipes van ladingen  Info block
Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)  Info block
Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Goederen in opslagzones plaatsen  Info block
- Gebruikt stapelhulpmiddelen (palet, box, kooi, …)
- Stapelt maximaal wat voorgeschreven is in het laaddiagram
- Stapelt en ontstapelt een lading pas wanneer deze vrij is van een onderliggende lading of ligger
- Positioneert de machine recht voor de stapelruimte
- Plaatst de lading evenwichtig verdeeld in de stapelruimte  Info block
Kennis van stabilisatieprincipes van ladingen  Info block
Kennis van de eigenschappen van laad- en lostoestellen  Info block
Ladingen over verschillende posten van de locatie verdelen (productieketen, "picking"-zone, ...)  Info block
- Lokaliseert de afzetplaats van de goederen in het magazijn
- Draait enkel met een geladen machine wanneer de vorken zich op minder dan één meter hoogte bevinden
- Respecteert de interne wegcode  Info block
Kennis van de organisatie van een opslaglocatie (circulatieplan, ...)  Info block
De toestand van de ladingen controleren en afwijkingen identificeren
Afwijkingen aan de betrokken dienst melden  Info block
- Neemt enkel stabiele ladingen en onbeschadigde paletten op  Info block
De toestand van de onderdelen en uitrusting controleren
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren  Info block
- Voert een startcontrole uit van de machine (vloeistoflekken, remmen, lichten, geluidsignalen, …)
- Gaat het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof na en vult bij indien nodig
- Meldt defecten aan de verantwoordelijke dienst
- Past milieuvoorschriften toe
- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, …)
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Vervangt onderdelen indien nodig (lampen, zekeringen, …)  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor laad- en lostoestellen  Info block
Basiskennis van de technische onderdelen van de machine  Info block
De opvolggegevens registreren en aan de betrokken dienst bezorgen  Info block
- Gebruikt een (ingebouwd of vast) computersysteem
- Registreert de ontvangen en vertrokken goederen
- Registreert de uitgevoerde controles en onderhoud aan de machine
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Stapelaar  Info block
Platformwagen of trekker  Info block
Hoogwerker  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Ladingen verplaatsen met behulp van:
Hoogbouwtruck  Info block
Elektrische transpallet met zitplaats  Info block
Heftruck met voorzetstukken (stutten, klemhaken, ...)  Info block
Heftruck met frontbesturing  Info block
Heftruck met zijbesturing  Info block
Zijlader met twee of drie rijrichtingen  Info block
Meeneemheftruck  Info block
4-weg truck  Info block
Reachtruck  Info block
Specifieke logistieke activiteiten uitvoeren:
Bevoorrading van een productielijn  Info block
Verpakkingslijn  Info block
Inventarisatie  Info block
Staalname  Info block
Voorbereiding van bestellingen (producten nemen)  Info block
Voorraadbeheer  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Goederen in ontvangst nemen en controleren (hoeveelheid, gelijkvormigheid, toestand, ...)  Info block
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher, ...)
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Leest en controleert leveringsbonnen en verzendnota’s
- Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging
- Registreert afwijkingen
- Voorziet de goederen van een code en/of label  Info block
Goederen handmatig of met behulp van niet-gemotoriseerd materiaal voor goederenbehandeling laden en lossen, overeenkomstig de producttypes (stortgoed, groot, zwaar, ...)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Tussenkomen in het kader van specifieke acties van het leger (ondersteuning van de troepen, ...)  Info block
Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van handelingen
- Toont de uitvoering van handelingen
- Maakt een inschatting van de vaardigheden van de werknemer en speelt hierop in
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Doet voorstellen voor bijkomende opleiding  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Luchthaven  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Transport-, koerier- of groepagebedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Productiebedrijf  Info block
Logistiek platform  Info block
Transitzone (station, vrachtzone, ...)  Info block
Haven  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Landbouw  Info block
Defensie  Info block
Bouw  Info block
Financiële sector  Info block
Handel  Info block
Horeca  Info block
Vastgoed  Info block
Visserij  Info block
Productie en distributie van elektriciteit, gas en water  Info block
Transport en logistiek  Info block
Elektrotechnische sector  Info block
Uitzendsector  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Chemie  Info block
Petrochemie  Info block
Voeding  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Hout  Info block
Confectie  Info block
Leerindustrie  Info block
Textiel  Info block
In een koelzone  Info block
In openlucht  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt in opslagplaatsen, logistieke platformen, magazijnen, vrachtzones, spoorwegstations, busstations of luchthavens, fabrieken, grootwinkelbedrijven, ... Je werkt soms met aangepaste werktijden, in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt soms in een lawaaierige omgeving, in een koelzone of een erg warme zone (metaalgieterij) plaatsvinden en het dragen van lasten met zich meebrengen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, helm, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines besturen voor het verplaatsen van lasten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Heftruckchauffeur en Reachtruckchauffeur vind je op de website van onderwijskiezer.
Voor het beroep heftruckchauffeur bestaat het ervaringsbewijs heftruckchauffeur .
Voor het beroep reachtruckchauffeur bestaat het ervaringsbewijs reachtruckchauffeur .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Heftruckchauffeur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Reachtruckchauffeur (m/v)

ISCO-08-code:8344, 9333, 9334