Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N110401  Info block
Hijswerktuigen en zware machines voor goederenbehandeling besturen  Info block
Andere benamingen
Bediener-bestuurder van zware machines voor goederenbehandeling (m/v)  Info block
Bedieningspersoneel bruggen en sluizen (m/v)  Info block
Bestuurder mobiele telescoopkraan (m/v)  Info block
Bestuurder rupskraan (m/v)  Info block
Bestuurder ruwterreinkraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een autolaadkraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een hijskraan met eigen aandrijving (m/v)  Info block
Bestuurder van een mobiele kraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een portaalkraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een rolbrug (m/v)  Info block
Bestuurder van zware machines voor goederenbehandeling(m/v)  Info block
Binnenvaartbegeleider (m/v)  Info block
Brugkraanmachinist (m/v)  Info block
Brugwachter (m/v)  Info block
Brugwachter-sluiswachter-regelaar (m/v)  Info block
Kraandrijver (m/v)  Info block
Hoofd eenheid logistiek materiaal van het leger (m/v)  Info block
Portaalkraanmachinist (m/v)  Info block
Push-back chauffeur (m/v)  Info block
Sluiswachter (m/v)  Info block
Sluiswachter-stuwdamwachter (m/v)  Info block
Towing chauffeur (m/v)  Info block
Tractorchauffeur (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor het bedienen of besturen van zware machines voor goederenbehandeling (portaalkraan, brugkraan, ...) voor het laden, lossen, overladen, hijsen en het positioneren van allerlei lasten (containers, gevaarlijke stoffen, machines, boten, ...). Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften voor goederen en personen.
Bijkomende activiteit kan zijn: specifieke installaties bedienen (sluizen, beweegbare bruggen, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat en de werking van de machine controleren
De machine overeenkomstig de manoeuvres positioneren  Info block
- Verzamelt en controleert documenten (boorddocumenten, persoonlijke documenten, kraanboek en certificaten, machine-instructieboek)
- Voert een visuele controle van de machine uit (signalisatie, lichten, staat van de banden, bandenspanning, beschadigingen van de hijskabel, veiligheidsklep van de haakblok, staat van de giek, stempelinrichting, ligging van de kabels op de lierwerken, afwezigheid van losse onderdelen, …)
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Gaat het peil van brandstof, olie en koelvloeistof na en vult bij indien nodig
- Controleert elektrische installatie, remmen, …
- Laat de machine onbelast draaien, herkent en signaleert ongewone fenomenen (vaak afgaand op geluiden)
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Bevestigt de hulp- en uitrustingsstukken (hijsblok, giekdelen, stempelplaten, ballast, …) aan de machine
- Positioneert de machine volgens opdracht en de eigen inschatting van de hijslocatie (toelaatbaar lastmoment, obstakels, zicht op het werk, draagkracht van de ondergrond, ligging van kabels en leidingen, aanwezigheid van mensen en verkeer, …)  Info block
Kennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van machineonderdelen (terminologie en werking)  Info block
Lasten hijsen en verplaatsen volgens de aanwijzingen van de teams op de grond  Info block
- Controleert de staat van het hijsgereedschap
- Kiest het hijsgereedschap in functie van de afmetingen, vorm, massa en zwaartepunt van de last (kettingen, hijsklem, hijslus, …)
- Gebruikt technieken voor het aanslaan van lasten volgens de afmetingen, vorm, massa en zwaartepunt van de last (tweesprong, in broek, …)
- Gebruikt technieken voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden (hijsen, zwenken, optoppen, aftoppen, manoeuvreren tussen obstakels, …)
- Communiceert met de seingever met een portofoon of genormaliseerde hand- en armseinen
- Controleert of de last correct is aangeslagen door de hijskabels strak te trekken
- Hanteert de bedienings- en besturingsmechanismen op een beheerste en synchrone manier
- Beperkt slingerbewegingen van de last
- Houdt rekening met mensen en obstakels  Info block
Kennis van afkeuringsnormen voor hijsgereedschap  Info block
Kennis van de wettelijke hand- en armsignalen  Info block
Kennis van de Wet van de traagheid  Info block
Kennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Goederenbehandelingsmachines en installaties beveiligen  Info block
- Past de machinestopprocedure toe
- Parkeert de machine veilig (horizontaal, stabiel, …) en buiten de verkeerscirculatie
- Schakelt de besturing uit  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Eerstelijnsonderhoud van toestellen en uitrustingen uitvoeren  Info block
- Werkt volgens het onderhoudsboek
- Vult vloeistofpeilen bij
- Smeert draaiende onderdelen
- Herstelt zelf eenvoudige mechanische defecten (vastzetten losse onderdelen, smeernippels vrijmaken, luchtfilters of hydraulische leidingen vervangen, verlichting herstellen, …)
- Spoort mechanische en elektrische defecten, onregelmatigheden in de opstelling, de bedieningselementen en het functioneren van de bewegende onderdelen op
- Signaleert defecten aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
ADR categorie I  Info block
ADR categorie II (tanks)  Info block
ADR categorie III (klasse 1)  Info block
ADR categorie IV (brandstoffen)  Info block
ADR klasse 7  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rolbrug  Info block
Mobiele kraan  Info block
Hoogwerker  Info block
Gemotoriseerde magazijnwagen met zitplaats  Info block
Lasten hijsen:
Boten  Info block
Bulkgoederen (erts, steenkool, ...)  Info block
Containers  Info block
Gekapt stamhout  Info block
Gevaarlijke stoffen  Info block
Graangewassen  Info block
Vloeibaar metaal  Info block
Bruggen  Info block
Buizen  Info block
Machines  Info block
Balken  Info block
Installaties in werking stellen en bedienen:
Beweegbare brug  Info block
Kadekraan  Info block
Kraan op rails  Info block
Loopbrug  Info block
Mobiele havenkraan  Info block
Portaalkraan  Info block
Sluis  Info block
Brug  Info block
Het boordboekje van een machine actualiseren (onderhoudsregister, interventies, storingen, ...)  Info block
- Vult plaatsbeschrijving, schaderapport en/of kwaliteitsbeoordelingsformulier in  Info block
Het materiaal voor goederenbehandeling voorbereiden (spanschroeven, spieën, bakken, klemhaken, ...)  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens over de uitvoering van de opdracht bij volgens de afspraken binnen het bedrijf
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
De machine verplaatsen over de weg  Info block
- Stippelt een route uit
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Berekent de duur om de route af te leggen
- Oriënteert zich op de geplande route, de wegwijzers en de straatnamen
- Anticipeert op weg-, weers- en verkeersomstandigheden  Info block
Kennis van de wegcode en de wegsignalisatie  Info block
De machine transportklaar maken  Info block
- Schuift de giek volledig in onder een hoek van minstens zestig graden
- Legt de giek neer op de daartoe voorziene plaats
- Zet de zwenkrem op
- Zet de hijshaak in twee gelijktijdige bewegingen vast
- Schuift de stempelinrichting volledig in en vergrendelt deze
- Schakelt de asblokkering uit  Info block
Kennis van de reglementering over reiswegen voor uitzonderlijk vervoer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor multimodaal transport (maritiem transport, riviertransport, spoortransport, ...)  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Bedrijf voor goederenbehandeling  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Productiebedrijf  Info block
Bedrijf voor materieelverhuur (kranen, ...)  Info block
Bouwonderneming  Info block
Bosbouw  Info block
Bouw  Info block
Chemie  Info block
Handel  Info block
Vastgoed  Info block
Landbouw  Info block
Defensie  Info block
Luchtvaart  Info block
Petrochemie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Visserij  Info block
Montage  Info block
Metaalbewerking  Info block
Mechanica  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In openlucht  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in vrachtzones (station, logistiek platform, haventerminal, ...) voor industriële bedrijven (staalindustrie, ...) of dienstverleners (materiaalverhuur), petrochemische sites, bouwwerven, fabrieken, scheepswerven (bouw, reparatie, ...). Je werk varieert naargelang de locatie (laad- of loskade, scheepswerf, industriële locatie, ...) en de soorten lasten (containers, auto's, gekapt stamhout, bulkgoederen, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. De machine kan vanop de grond (afstandsbediening) of vanuit een cabine op variabele hoogte uitgevoerd worden. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, helm, fluorescerend vest, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Hijswerktuigen en zware machines voor goederenbehandeling besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Bestuurder mobiele kraan , Bestuurder sleepvoertuigen en Bediener bruggen en sluizen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Bestuurder mobiele kraan (m/v)

ISCO-08-code:8343