Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N120101  Info block
Transport bevrachting  Info block
Andere benamingen
Bemiddelaar voor bevrachting (m/v)  Info block
Bevrachter (m/v)  Info block
Bevrachter voor internationaal transport (m/v)  Info block
Bevrachter voor luchttransport (m/v)  Info block
Bevrachter voor maritiem transport (m/v)  Info block
Bevrachter binnenvaart (m/v)  Info block
Bevrachter voor wegtransport (m/v)  Info block
Diensthoofd bevrachting (m/v)  Info block
Expediteur (m/v)  Info block
Makelaar voor maritieme bevrachting (m/v)  Info block
Medewerker van de bevrachtingsdienst (m/v)  Info block
Teamleider bevrachting (m/v)  Info block
Bediende expeditie (m/v)  Info block
Hulpexpediteur (m/v)  Info block
Kaaiexpediteur (m/v)  Info block
Commissionair-expediteur (m/v)  Info block
Groupage expediteur (m/v)  Info block
Polyvalent expediteur (m/v)  Info block
Scheepscommissionair (m/v)  Info block
Maritiem commissionair (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert het transport van goederen via aangewezen transportmiddelen (via de weg, de lucht, de zee, het spoor, de binnenvaart). Koopt en verkoopt diensten op het gebied van nationaal en/of internationaal transport voor rekening van klanten. Werkt volgens de transportvoorschriften en de commerciële doelstellingen (kwaliteit, kostprijs, termijn).
Bijkomende activiteit kan zijn: een team binnen een bevrachtingsdienst van een bedrijf coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten informeren over de transportvoorwaarden (kostprijs, formaliteiten, ...)
Een commerciële oplossing voorstellen  Info block
- Inventariseert de wensen van de klant
- Raadpleegt documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
- Vergelijkt alternatieve transportmodi volgens prijs, duur en betrouwbaarheid
- Informeert de klant over de formaliteiten (welke documenten, quarantaine bij dieren, …) en de bijhorende kosten voor de verschillende mogelijke transportmodi (binnenvaart, zeevaart, luchtvaart, over de weg, …)
- Stelt de meest geschikte transportmodus of combinatie van transportmodi voor volgens de opdracht (kostprijs, tijd, …)
- Maakt een offerte van transport- en bevrachtingsovereenkomst volgens de door de klant geformuleerde criteria
- Adviseert de klant over transportverzekeringen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de kenmerken van verschillende transporttypes  Info block
Kennis van de organisatie van de transportmarkt (prijzen, trends, ...)  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg- en binnenvaartroutes, ...)  Info block
Kennis van de eigenschappen van goederen  Info block
Kennis van transportverzekering  Info block
Kennis van aansprakelijkheidsregelingen en -beperkingen (Hague-Visby rules, UNICITRAL, ...)  Info block
Samen met de klant de voorwaarden en de kostprijs van het transport preciseren
De verschillende stappen van het transport organiseren (ophaling, levering, ...)  Info block
- Onderhandelt met de klant volgens in het bedrijf geldende richtlijnen
- Stelt een transport- en bevrachtingsovereenkomst op
- Reserveert het transport, verzekering en de opslag bij de verschillende stappen van het transportproces
- Regelt in- en uitvoerprocedures volgens de wetgeving en de wensen van de klant (verpakking, …)
- Groepeert zendingen van verschillende klanten  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Kennis van internationale instellingen (WTO, ...)  Info block
Kennis van internationale samenwerkingsverbanden (NAFTA, ...)  Info block
De transport- en bevrachtingsdocumenten opstellen, controleren en aan de klanten, dienstverleners, ... overhandigen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI)
- Verzamelt de nodige informatie over de klant en de goederen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
De facturering van het transport voorbereiden en/of controleren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Controleert of afspraken met dienstverleners en klanten werden nagekomen
- Communiceert met de financiële dienst indien afspraken met dienstverleners of klanten niet werden nagekomen  Info block
Kennis van technieken voor tariefberekening  Info block
Basiskennis van boekhouding  Info block
De algemene dienstverlening opvolgen en controleren volgens de overeengekomen bepalingen (verloop van het transport, traceerbaarheid van de goederen, ...)  Info block
- Contacteert agenten ter plaatse
- Gebruikt elektronische applicaties (track and trace, …)
- Verschaft de klant informatie over de stand van zaken doorheen alle fases van de overeenkomst (voor, tijdens en na het transport)  Info block
De prijs voor het bevrachten en het transport opzoeken (transporteurs, onderaannemers, bevrachtingsbeurs, ...)
De modaliteiten voor de aan- of verkoop van de transportdienst bepalen  Info block
- Doet prijsaanvragen bij transporteurs (rederijen, luchtvaartmaatschappijen, …), opslagplaatsen, verzekeraars, …
- Stelt een transport- en bevrachtingsovereenkomst op volgens de door de klant geformuleerde criteria  Info block
Kennis van de organisatie van de transportmarkt (prijzen, trends, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een transportdienst organiseren:
Binnenvaart  Info block
Internationaal wegtransport  Info block
Luchtvaart  Info block
Nationaal wegtransport  Info block
Spoorwegen  Info block
Zeevaart  Info block
Tarieflijsten voor de verkoop en/of aankoop van een transportdienst opstellen volgens operationele of financiële criteria  Info block
Kennis van technieken voor tariefberekening  Info block
De opvolggegevens registreren
Afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI)  Info block
Klachten noteren en de klant een eerste antwoord of oplossing aanreiken naargelang het probleem (vertraging, verlies, breuk, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)
- Staat de klant bij als tussenpersoon bij conflictafhandelingen
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van commerciële voorschriften voor de dienst na verkoop  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, …)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de organisatie van de transportmarkt (prijzen, trends, ...)  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Binnenscheepvaartbedrijf  Info block
Expeditiebedrijf  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Maritiem transportbedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Transport-, koerier- of groepagebedrijf  Info block
Transport en logistiek  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in transport-, expeditie- of koeriersbedrijven, … Je werkt samen met klanten, transporteurs, logistieke dienst, verkoopdienst, … Je werk varieert naargelang het organisatietype (transport, expediteur, rederij, douane, ...), de transportwijze (via de weg, de lucht, het spoor, de zee, de binnenvaart, ...) en de import en export van goederen. Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Frans, Duits, Engels, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Transport bevrachting. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3324, 4323